สินเชื่อบุคคล จัสแคช

กดเงินหรือรับเงินก้อน ง่าย ๆ ผ่อนจ่ายสบาย ๆ
ลักษณะเด่นของบัตร
สิทธิประโยชน์
ค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบุคคล จัสแคช

● กดได้  24  ชั่วโมง  5 ครั้ง / วัน สูงสุด ไม่เกิน 100,000 / วัน หรือ โทรศัพท์ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
● ทราบผลอนุมัติ ภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ
● บริการเบิกถอนผ่านใบสมัคร / ใบคำขอสินเชื่อ
บริการเบิกถอนผ่านทางโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ JustCashLine
      บริการเบิกถอนวงเงินคงเหลือทางโทรศัพท์อัตโนมัติ ที่หมายเลข 0 2 646 3000 กด 4 กด 2 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
บริการเบิกถอนผ่านทาง Online
      บริการเบิกถอนผ่านทางออนไลน์ที่ Krungsri Just Cash Online คลิ๊กรับเงินสดออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์     
      https://servicekrungsrigroup.com/FormServicesKP/kp/login.jsp ผ่านระบบออนไลน์ 24 ชม.
      โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนได้ตั้งแต่ 5,000 - 500,000 บาท/ครั้ง ระบบจะโอนเงินให้ท่านภายใน 1-3 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ

กรอกใบคำขอสินเชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบ (สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาหน้าแรกของบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า) ส่งไปรษณีย์กลับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ในใบคำขอสินเชื่อ


บริษัทฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สินเชื่อบุคคล จัสแคช โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  27 พฤษภาคม 2563 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ https://www.krungsricard.com/th/Product/CreditCard/Loan/Just-Cash.html
•  ทางเลือกรับเงินสดง่ายๆ
ทางเลือกที่ 1 เลือกเบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM
สะดวก กดเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มทุกธนาคาร*
สบาย จ่ายขั้นต่ำเพียง 5%  (ไม่น้อยกว่า 500 บาท)
ทางเลือกที่ 2 เลือกรับเงินก้อนผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
สั่งเงินสดได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำรายการ
โทรสั่งเงินสดเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากกับบริการ (Just Cash Line) หมายเลข 0 2646 3000 กด 4 กด 2
 เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือน ตามจำนวนงวดที่ท่านต้องการ ตั้งแต่ 6 - 60เดือน

**เฉพาะท่านที่ทำรายการเสร็จสมบูรณ์ก่อนเวลา 13:30 น. และให้โอนเงินเข้าบัญชีผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ   ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทยเท่านั้น สำหรับบัญชีธนาคารอื่น ใช้เวลาโอนเงินใน 3 วันทำการ
***ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบวงเงิน /ตรวจสอบ/ขอใบแจ้งยอดบัญชี  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงโทร. 0 2 646 3000 กด 4 ทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้เงินแบบลดต้นลดดอก
จ่ายบัตร ทันใจ ชำระได้หลายช่องทาง

รายละเอียดดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมต่างๆ

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
ยอดเงินผ่อนชำระขั้นต่ำ  
 =   [ยอดเงินคงค้างสุทธิ + ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน] x 5% ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
=   [ยอดต้นคงค้างสุทธิ + อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินแบบลดต้นลดดอกต่อปี x จำนวนวัน] / 365
 
วิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อเดือน
การคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อเดือน
 =   [ยอดสินเชื่อหักยอดเงินต้นที่ชำระแล้ว (ถ้ามี) x อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินต่อปี x จำนวนวัน] / 365                                                   
 
วิธีการคำนวณยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
ยอดเงินผ่อนชำระต่อเดือน
 =   [ยอดสินเชื่อ / ระยะเวลาการผ่อนชำระ] +  [ยอดสินเชื่อ x (ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน % ต่อเดือน)]
 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้สินเชื่อบุคคล จัสแคช
 » รายละเอียด และค่าธรรมเนียมต่างๆ (ดาวน์โหลดไฟล์)

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร