บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์

ยกระดับอภิสิทธิ์ความสุข

ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาท* ในปีแรก (ไม่รวม vat 7%)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป เพียงท่านมียอดใช้จ่ายสะสม 300,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี

ในปีถัดไปของการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 4,000 บาท ในกรณีที่ท่านสมาชิกมียอดใช้จ่ายน้อยกว่า 300,000 ภายใน 12 รอบบัญชี
main-signature-button.png
 
apply-button.png
 
ลักษณะเด่นของบัตร
สิทธิประโยชน์
หลักเกณฑ์การสมัครบัตร
ค่าธรรมเนียม

Krungsri Signature Credit card

Feature Highlights

บัตรเครดิต กรุงศรี

อีกขั้นของอำนาจแห่งการใช้จ่ายให้ทุกเป้าหมายของการใช้จ่ายคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ สู่ความเป็นที่สุดของคุณ

สิทธิพิเศษในการรับบัตรโดยสารสายการบินไทยชั้นประหยัด (Economy Class) 1 ที่นั่ง (ไป-กลับ)
สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
 
ยอดใช้จ่ายสะสม

เส้นทางการบินสายการบินไทย

1.0 – 1.99 ล้านบาท

เส้นทางภายในประเทศ

2.0 – 2.99 ล้านบาท

เส้นทางเอเชีย

3 ล้านบาทขึ้นไป

เส้นทางยุโรป


เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น และสามารถรับบัตรโดยสารสายการบินไทย 1 ใบ  (ไป-กลับ ) ชั้นประหยัด เฉพาะ Booking Class V, W และเส้นทางการบินของการบินไทยเท่านั้น โดยจำกัด 1 สิทธิ ต่อปีปฏิทิน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์บัตรหลัก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน UChoose หรือ Call Center ของบริษัทฯ โทร 02 627 4788
 • ยอดใช้จ่ายสะสมดังกล่าวไม่นับรวมยอดการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, ยอดใช้จ่ายสะสมในหมวดน้ำมันทั้งหมด และยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง, ยอดกดเงินสด, ยอดแบ่งชำระรายเดือน และรายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือนรายปี โดยนับเฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
 • ท่านสมาชิกสามารถทำรายการแลกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 - 31 ม.ค. 64 ผ่าน Call Center ของบริษัทฯ โทร 02 627 4788
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่นทดแทนได้
 • เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินไทย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

 

บัตรเครดิต กรุงศรี

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการใช้บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 เฉพาะท่านสมาชิกที่ถือบัตรเครดิตกรุงศรี ซิกเนเจอร์ บัตรหลักเท่านั้น
 • บริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบิน ภายในประเทศ จำนวน 2 ครั้งต่อปีปฎิทิน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • สิทธิพิเศษ บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางด้วยสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท การบินไทยฯ จะเปิดบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ดังนี้
1. ห้องรับรอง Royal Silk Lounge – Domestic           เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2. ห้องรับรอง Royal Orchid Lounge – Prestige        เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ห้องรับรองพิเศษ ณ สถานีภูมิภาคยังคงงดให้บริการอยู่

*เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้ขอคืนพื้นที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทำให้ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  บริษัท การบินไทยฯ จึงยกเลิกบริการห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

บัตรเครดิต กรุงศรี

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการชมภาพยนตร์

รับส่วนลดสูงสุด 50%* เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ (จำกัด 1 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง)/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) พร้อมบริการเลานจ์ที่โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน (จำกัด 150 สิทธิ์/เดือน) โรงภาพยนตร์ VIP (จำกัด 150 สิทธิ์/เดือน) และโรงภาพยนต์ระบบปกติ ในเครือเมเจอร์ตามที่กำหนด (จำกัด 400 สิทธิ์/เดือน)
 
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ จะได้รับเมื่อท่านสมาชิกชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ได้รับเฉพาะที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
 • หากครบ 150 สิทธิ์ (300 ที่นั่ง) สมาชิกจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับโรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน 
 • โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ที่ร่วมรายการ ที่สาขา Quartier Cineart, Paragon Cineplex, Icon Cineconic, Westgate Cineplex, Eastville Cineplex, Mega Cineplex, Hatyai Cineplex, BluPort Cineplex, Korat Cineplex, Major Cineplex Central Chiangmai (เฉพาะสาขา Quartier Cineart ใช้สิทธิ์ได้ในเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
 • สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี่ ดิโพลแมทสกรีน สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 30 ก.ย. 63
 • สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บัตรเครดิต กรุงศรี

เอกสิทธิ์เหนือระดับกับสิทธิพิเศษ 

รับเครดิตเงินคืน 2% ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการ เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาทต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี (คำนวณยอดเติมน้ำมันจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) และ สงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้ U-Point
1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 

บัตรเครดิต กรุงศรี

อภิสิทธิ์ความสุขที่เหนือระดับในการรับประทานอาหาร

รับส่วนลดที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok (2 ม.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63)
ห้องอาหาร The Dining Room
ส่วนลด 30%* สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ วันจันทร์ – วันอังคาร (จำกัด 6 ท่าน/บัตร/โต๊ะ/เซลล์สลิป)
ส่วนลด 20%* สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ (จำกัด 4 ท่าน/บัตร/โต๊ะ/เซลล์สลิป)
พิเศษ รับเค้กวันเกิดขนาด 1 ปอนด์เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และ เค้กขนาด 2 ปอนด์เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป (กรุณาสำรองโต๊ะอาหารและสั่งจองเค้กล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อรับสิทธิ์)
ห้องอาหาร You & Mee
ส่วนลด 15%* สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ
(ไม่สามารถใช้วันที่ 14 ก.พ., 12 ส.ค., 5 ธ.ค., 24 ธ.ค., 25 ธ.ค. 63)

รับส่วนลดที่โรงแรม The Okura Prestige Bangkok (6 ม.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63)
ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหาร ที่ห้องอาหาร Up & Above (ยกเว้นมื้อสายวันอาทิตย์)
ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารที่ห่องอาหาร Yamazato
ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร ที่ La Pâtisserie
*ทุกห้องอาหารจำกัด 8 ท่าน/โต๊ะ/บัตร/วัน/เซลล์สลิป (ไม่สามารถใช้ 25 ม.ค. 63, 14 ก.พ. 63, 3 มิ.ย. 63, 28 ก.ค. 63, 12 ส.ค. 63, 5 ธ.ค. 63)

รับส่วนลดที่โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหารเจดับบลิว คาเฟ่, ห้องอาหารจีนมานโฮ, ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ, ห้องอาหารนามิเทปปันยากิ สเต็กเฮ้าส์ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหาร ที่ห้องอาหารนิวยอร์ค สเต็กเฮ้าส์

รับส่วนลด 5%* ณ Eathai (โซนครัวสี่ภาค, สตรีทฟู้ด, ลิตเติ้ล ไชน่าทาวน์ บ้านขนมไทย และหวานเย็นเท่านั้น)
 
เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้ระหว่าง 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 • สิทธิพิเศษนี้จะได้รับเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี ซิกเนเจอร์เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด บัตรกำนัลหรือแพ็คเกจอื่นๆ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บัตรเครดิต กรุงศรี

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน

ตัวอย่างการบริการที่ Signature Assistance• บริการแนะนำและจองสนามกอล์ฟชั้นนำทั่วโลก

 • บริการแนะนำและจองโรงแรม ที่พักทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองบัตรชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต กีฬา ละครเวทีและ โชว์ดังทั่วโลก
 • บริการสั่งและจัดส่งดอกไม้ ของขวัญ อื่นๆ ทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองร้านอาหารดัง ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองรถเช่าและรถลีมูนซีน ทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก

 
บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉิน และช่วยเหลือบนท้องถนนตลอด 24 ชม.
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ กรณีรถเสียระหว่างขับขี่ กุญแจติดอยู่ในรถและอื่นๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางบนถนน ให้ท่านสมาชิกขับรถได้อย่างอุ่นใจตลอดเวลา และกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ณ จุดเกิดเหตุ จะให้บริการรถยกรถลากรถของท่านสมาชิกไปยังอู่ซ่อมที่เหมาะสม และใกล้เคียงที่สุด หรืออู่ที่ท่านสมาชิกเป็นผู้ระบุ
 
บริการ Home Assistance
เพราะเรารู้ว่าบ้านและครอบครัว มีความหมายกับท่านสมาชิกแค่ไหน เราจึงเตรียมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ไว้คอยรองรับทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกวัน ตลอด 24 ชม. ให้ท่านสมาชิกรู้สึกอุ่นใจตลอดเวลา
 
เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ซิกเนเจอร์ที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่
 • การให้บริการ Signature Roadside Assistance & Towing ให้บริการทั่วประเทศไทย
 • สำหรับการให้บริการรถยกรถลาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในรถยกรถลาก ไว้ที่ 1,500 บาทต่อครั้งหรือ 20 กิโลเมตรแรกและไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ทั้งนี้ท่านสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากนี้

บัตรเครดิต กรุงศรี

วงเงินคุ้มครอง 20 ล้านบาทประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ 

ปลอดภัยตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวออกจากประตูบ้านทั้งครอบครัวทุกครั้งที่ท่านสมาชิกเดินทางไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางจาก New Hampshire Insurance Company บริษัทประกันภัยระดับโลก ด้วยวงเงินประกันสูงสุดถึง 20 ล้านบาท กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงท่านสมาชิกชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ เท่านั้น

ประกันเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป 
ท่านสมาชิกที่ชำระบัตรโดยสารเครื่องบินด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ จะได้รับค่าชดเชยกรณีเที่ยวบินล่าช้าเป็นวงเงินสูงสุด 20,000 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองระหว่างการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

ประกันกระเป๋าเดินทางล่าช้าเกินกว่า 8 ชั่วโมง
ท่านสมาชิกที่ชำระบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ จะได้รับการชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าเป็นวงเงินสูงสุด 20,000 บาท สำหรับการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่จำเป็น

เงื่อนไข

 • โปรดศึกษาข้อตกลงคุ้มครอง การชดเชยสินไหมและ เงื่อนไขอื่นๆ ได้ใน กรรมธรรม์ประกันภัยและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งเคลมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
 • ท่านสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
 • กรณีที่เครื่องบินล่าช้าตั้งแต่ 6 ชั่วโมงติดต่อกันขึ้นไปจะได้รับการชดเชยเป็นเงิน 10% ของทุนประกันในทุกๆ 6 ชั่วโมง กรณีที่กระเป๋าล่าช้าเกินกว่า 8 ชั่วโมง ชดเชยสูงสุด 20% ของทุนประกัน, ล่าช้าเกินกว่า 16 ชั่วโมงชดเชยเพิ่มอีกไม่เกิน 30%, และล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง ชดเชยเพิ่มอีก 50%
 • ท่านสมาชิกจะต้องส่งหนังสือที่ออกโดยสายการบินเพื่อยืนยันความล่าช้า หรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่งนั้น และใบเสร็จของค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ให้บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐาน
 • การชดเชยสินไหม และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 0 2649 1999 จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

 

บัตรเครดิต กรุงศรี

แผนคุ้มครองบัตรหาย

ยกระดับความปลอดภัยอีกหนึ่งระดับด้วย Zero Liability แผนป้องกันการนำหมายเลขบัตรของท่านสมาชิกไปใช้ กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม โดยท่านสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้ความคุ้มครองย้อนหลังสูงสุดถึง 48 ชั่วโมงก่อนการแจ้งอายัดบัตรฯ

เงื่อนไข
 • บริษัทฯ รับผิดชอบยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บาทต่อบัญชี ทั้งนี้ส่วนที่เกินท่านสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินภายใน 45 วัน

 

บัตรเครดิต กรุงศรี

แลก U-Point

สามารถแลกพอยต์ได้ง่ายๆ ผ่าน UChoose Application 
 • แลก ลด เลย ณ จุดขาย มากกว่า 10,000 สาขาทั่วไทย
 • แลกสินค้าและบัตรกำนัล มากกว่า 500 รายการ
 • แลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี เริ่มต้น 1,000 พอยต์
 • แลก E-COUPON กับร้านค้าชั้นนำ
 • แลกบริจาคกับองค์กรการกุศล
 • แลกไมล์สะสมกับสายการบินชั้นนำ มากกว่า 70 สายการบินทั่วโลก อาทิ การบินไทย, บางกอก แอร์เวย์ส, เจแปนแอร์ไลน์,  แอร์เอเชีย และ คาเธ่ย์ แปซิฟิค

หมายเหตุ
ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาทในปีแรก (ไม่รวม vat 7%) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป
    เพียงท่านมียอดใช้จ่ายสะสม 300,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีข้อพิพ่ท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ศูนย์บริการลูกค่าบัตรเครดิตกรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร.0 2627 4788

• สะดวกสบายมากกว่า
 
Krungsri Smart Plan
แผนผ่อนชำระค่าสินค้า และบริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือน เพื่อทุกรางวัลชีวิตที่ท่านอยากให้แก่ตัวเองหรือคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ แพคเก็จทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแสนต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน
Krungsri Smart Bill 
บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการผ่านบัตร รับความสะดวกสบาย ในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน
สำหรับการซื้อสินค้าและบริการยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า
เบิกเงินสดได้สูงสุดถึง 100% ของวงเงินบัตรเครดิต 
ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินเบิกถอนเงินสดของสมาชิก และสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มและ / หรือปรับลดวงเงินเบิกถอนเงินสด ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
ชำระขั้นต่ำ 500 บาท 
หรือ 10% ของยอดค้างชำระแล้วแต่ยอดใดจะมากกว่า
ออกบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร

• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส
 
ใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ต่อเซลล์สลิป (ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 63 เป็นต้นไป)
รับคะแนน "กรุงศรี โบนัส" 1 คะแนน (โดยส่วนที่ไม่ครบ 25 บาท ในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ) เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ “กรุงศรี โบนัส” ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม "กรุงศรี โบนัส" ในรายการเบิกถอนเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill, การเติมน้ำมันที่บางจาก, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และขอยกเว้นการให้คะแนนสะสมสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) (สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ยังคงได้รับคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส)
ใช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท (ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 63 เป็นต้นไป)
รับคะแนน "กรุงศรี โบนัส" 1 คะแนน โดยทุก 2 คะแนน "กรุงศรี โบนัส" สามารถโอนได้คะแนน รอยัล ออร์คิด พลัส หรือคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สะสมเพื่อแลกสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี สามารถรวบรวมคะแนนสะสม "กรุงศรี โบนัส” จากทุกบัตรหลักแต่ละประเภทภายใต้ชื่อและนามสกุลเดียวกันที่มีมากกว่า 1 ใบ เพื่อแลกรับของกำนัลรวมถึงไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส หรือคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส หรือแลกเป็นเงินสดในช่วงเวลาที่กำหนด
กรุงศรี โบนัส ทันใจ
ทุก 1,000 คะแนน มีค่าเท่ากับ 100 บาทเพื่อเป็นส่วนลด ณ ร้านค้าชื่อดัง
 
• ส่วนลดถูกใจ
 
รายการส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำมากมายทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี

คำสัญญาในการให้บริการลูกค้าของบัตรเครดิต กรุงศรี

• ข้อความในใบสมัครอ่านง่าย อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน 
• บริษัทฯ มีพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าและติดตามหนี้ที่เต็มใจให้บริการ และให้ข้อมูลต่างๆเสมอ 
• บริษัทฯ ให้สินเชื่อโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระคืนของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์

    • อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์
    • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ
    • รายได้ประจำ 70,000 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด
    • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน

 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของธุรกิจ
    • มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 1,080,000 บาทขึ้นไป
    • บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี
    • จดทะเบียนการค้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
    • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ) กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน

 

กรณีสมัครบัตรเครดิตโดยอายัดบัญชี

เพิ่มความสะดวกสบาย ให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์

สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัคร เพียงคุณเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรี 
และนำมาวางค้ำประกันสำหรับการเปิดใช้บริการบัตรเครดิต เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตและได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์

เอกสารประกอบการสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport (ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีที่พำนักอาศัยในประเทศไทย ที่สามารถจัดส่งเอกสารได้)
 


 

ผู้สมัครบัตรเสริม
    • อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก
 
เอกสารประกอบการสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริมพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

บัตรเครดิต กรุงศรี

 

บัตรเครดิต กรุงศรี
 
ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมสินเชื่อจากการชำระเงินคืนขั้นต่ำ ชำระคืนเพียงบางส่วน หรือมิได้ชำระเลยตามวันที่กำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้แบบผ่อนชำระ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต กรุงศรี
 
ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ
 
  ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับบริษัท 

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก: 
กรณีบัตร Visa : 
http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp 
กรณีบัตร MasterCard : 
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร