บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

ยกระดับอภิสิทธิ์ความสุข
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ​
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีที่บัญชีของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
บัตรเครดิต กรุงศรี
ลักษณะเด่นของบัตร
สิทธิประโยชน์
หลักเกณฑ์การสมัครบัตร
ค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

Up Power : อีกขั้นของอำนาจแห่งการใช้จ่ายให้ทุกเป้าหมายของการใช้จ่ายคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ สู่ความเป็นที่สุดของคุณ

สิทธิพิเศษในการรับบัตรโดยสารสายการบินไทย/สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ชั้นประหยัด (Economy Class) 1 ที่นั่ง (ไป-กลับ) สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64

*เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19, ทางบริษัทฯเสนอทางเลือกสำหรับทุกการใช้จ่ายตามเงื่อนไข คลิกที่นี่
 
ยอดใช้จ่ายสะสม เส้นทางการบินสายการบินไทย
1.0 – 1.99 ล้านบาท เส้นทางภายในประเทศ
2.0 – 2.99 ล้านบาท เส้นทางเอเชีย
3 ล้านบาทขึ้นไป เส้นทางยุโรป

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น สามารถเลือกรับบัตรโดยสารสายการบินไทย/สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ 1 ใบ  (ไป-กลับ ) ชั้นประหยัด เฉพาะ Booking Class V, W และเส้นทางการบินของการบินไทย/ไทยสมายล์แอร์เวย์ เท่านั้น โดยจำกัด 1 สิทธิ์ ต่อปีปฏิทิน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์บัตรหลัก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน UChoose หรือ Call Center ของบริษัทฯ โทร 02 296 5566
 • ยอดใช้จ่ายสะสมดังกล่าวไม่นับรวมยอดการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, ยอดใช้จ่ายสะสมในหมวดน้ำมันทั้งหมด และยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง, ยอดกดเงินสด, ยอดแบ่งชำระรายเดือน และรายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือนรายปี โดยนับเฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
 • ท่านสมาชิกสามารถทำรายการแลกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 ผ่าน Call Center ของบริษัทฯ โทร 02 296 5566
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่นทดแทนได้
 • เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินไทย/ไทยสมายล์แอร์เวย์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
   

สิทธิพิเศษแลกรับเครดิตเงินคืน 20%* ที่ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต, เซ็นทรัล, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โรบินสัน และเดอะมอลล์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการแลกกรุงศรี พอยต์

 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ (บัตรหลัก) ที่มีกรุงศรี พอยต์ เพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • แลกพอยต์ขั้นต่ำ 1,000 พอยต์ ต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดการแลกกรุงศรี พอยต์ 50,000 พอยต์หรือเทียบเท่า 10,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต, เซ็นทรัล, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โรบินสันทุกสาขา และเดอะมอลล์ทุกสาขา
 • กรุงศรี พอยต์ จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนพอยต์ที่สมาชิกบัตรระบุเมื่อซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต, เซ็นทรัล, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โรบินสันทุกสาขา และเดอะมอลล์ทุกสาขา เท่านั้น
 • กรุงศรี พอยต์ เมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • กรุงศรี พอยต์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • เมื่อมีการทำการแลกพอยต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
 • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 

เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ท่านสมาชิกสามารถรับเครดิตเงินคืนได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 โดยแลกกรุงศรี พอยต์ เท่ายอดซื้อ
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน
 • ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของบริษัทฯในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลัก
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าจาก B2S, Gourmet Market, Home Fresh Mart, HomeWorks, Power Buy, Power Mall, Supersports, Tops Supermarket, แผนกสุรา, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, ศูนย์การค้าและร้านค้าเช่าภายในห้างฯ, การซื้อสินค้าผ่อนชำระและ Krungsri Smart Plan
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

UP Moment : อีกขั้นของช่วงเวลาพิเศษทำให้ทุกวันสำคัญในชีวิตประทับใจยิ่งกว่าที่คิด มีความหมายมากกว่าที่เคย

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินทั่วโลก สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝาก / เงินลงทุนรวมตามที่กำหนด

Important: เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19, ทางบริษัทฯขอแจ้งปรับสิทธิ์ประโยขน์การเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษของ Dragon Pass สำหรับลูกค้าที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุน 30 ล้านขึ้นไป เป็น 6 สิทธิ์ ต่อปี สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารกรุงศรี

จำนวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ (ครั้ง/ปีปฏิทิน)

Royal First Lounge

Royal Silk Lounge

Dragon Pass

5 – 29.9 ล้านบาท

-

2

2

30 ล้านบาทขั้นไป

2

2

6


เงื่อนไขการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน

 • สิทธิพิเศษสำหรับการเข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบิน เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ที่ถือบัตรหลักเท่านั้น สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
 • บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน Dragon Pass  จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน สำหรับท่านสมาชิกที่มียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการใน 60 วัน หลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย และซื้อผ่านธนาคาร หุ้นกู้ของธนาคาร และบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บริการห้องรับรอง Royal First Lounge จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน Dragon Pass  จำนวน 6 ครั้ง/ปีปฏิทิน สำหรับท่านสมาชิกที่มียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการใน 60 วัน หลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย และซื้อผ่านธนาคาร หุ้นกู้ของธนาคาร และบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บริการห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge และ Royal Silk Lounge สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางด้วยสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษของการบินไทยฯ ต้องมีชื่อตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิต หรือบัตรกำนัล (Lounge Voucher) และบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการต่อหนึ่งครั้งของการเดินทาง
 • ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน ของ Dragon Pass ต้องแสดงหมายเลขสมาชิก Dragon Pass บน Application UCHOOSE พร้อมบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass)  โดยชื่อสมาชิก Dragon Pass และ ชื่อบนบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass) ต้องตรงกัน
 • จำนวนการใช้สิทธิ์ห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge และ ห้องรับรองพิเศษของ Dragon Pass หากมีผู้ติดตามเข้าใช้บริการด้วยจะตัดสิทธิ์การเข้า Lounge ของบัตรตามจำนวนของผู้ติดตาม (รวมผู้ถือบัตรหลัก ไม่เกินจำนวน 2 ท่านตามที่กำหนด)
 • จำนวนการใช้สิทธิ์ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์แก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ในทุกรณี
 • คูปอง Royal First Lounge จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่เดียวกับใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข
 • เวลาการให้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (Royal First Lounge) 05.00 น. - 01.00 น.
 • เวลาการให้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Royal Silk Lounge) 05.00 น. - 01.00 น.
 • กำหนดระยะเวลาเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทยฯ ในแต่ละครั้งไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อื่นได้
 • กรณีมีการใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนด หรือหากมีค่าบริการเกิดขึ้น บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้บริการย้อนหลังผ่านใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ในอัตราที่บริษัทฯ ได้ชำระแก่ผู้ให้บริการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

*เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้ขอคืนพื้นที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทำให้ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  บริษัท การบินไทยฯ จึงยกเลิกบริการห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Dragon Pass Lounge เพิ่มเติมได้ ที่นี่
 

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการชมภาพยนตร์

รับส่วนลดสูงสุด 50%* เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ (จำกัด 1 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง)/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) พร้อมบริการเลานจ์ที่โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน (จำกัด 150 สิทธิ์/เดือน) โรงภาพยนตร์ VIP (จำกัด 150 สิทธิ์/เดือน) และโรงภาพยนต์ระบบปกติ ในเครือเมเจอร์ตามที่กำหนด (จำกัด 400 สิทธิ์/เดือน)
 

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ จะได้รับเมื่อท่านสมาชิกชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ได้รับเฉพาะที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
 • หากครบ 150 สิทธิ์ (300 ที่นั่ง) สมาชิกจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับโรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน 
 • โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ที่ร่วมรายการ ที่สาขา Quartier Cineart, Paragon Cineplex, Icon Cineconic, Westgate Cineplex, Eastville Cineplex, Mega Cineplex, Hatyai Cineplex, BluPort Cineplex, Korat Cineplex, Major Cineplex Central Chiangmai (เฉพาะสาขา Quartier Cineart ใช้สิทธิ์ได้ในเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
 • สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี่ ดิโพลแมทสกรีน สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64
 • สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการเดินทาง : สิทธิพิเศษอัพเกรดชั้นโดยสารกับสายการบินไทย / สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค

เงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการอัพเกรดชั้นโดยสาร

 • สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ที่ถือบัตรหลักเท่านั้น และสามารถอัพเกรดบัตรโดยสาร 1 ใบ (ไป-กลับ 1 รอบ) ต่อปีปฏิทิน
 • สิทธิพิเศษอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศจากกรุงเทพฯ ไปยังเส้นทางการบินต่าง ๆ สำหรับท่านสมาชิกที่เป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ บัญชีหลักเท่านั้นและต้องมียอดเงินลงทุนรวม ณ วันทำรายการ และยอดเงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน (นับตั้งแต่ได้รับสถานะกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายและซื้อผ่านธนาคาร หุ้นกู้ของธนาคารและบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคาร สามารถตรวจสอบยอดเงินลงทุนรวม เปลี่ยนเป็น ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร 0 2296 5566 กด 1 ภาษาไทย กด 1 บริการบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
 
ยอดเงินฝาก/เงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน สายการบินไทย
(อัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ หรือ บัตรโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง )
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
(อัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจเท่านั้น)
10– 149.9 ล้านบาท เส้นทางเอเชีย
จำกัดระยะทางสูงสุด 3,300 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯถึงญี่ปุ่น
เส้นทางเอเชีย
จำกัดระยะทางสูงสุด 3,180 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯถึงญี่ปุ่น
150 ล้านบาทขึ่นไป ทุกเส้นทางบิน
จำกัดระยะทางสูงสุด 8,300 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯถึงยุโรป
ทุกเส้นทางบิน
จำกัดระยะทางสูงสุด 9,090 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯถึงนิวยอร์ค
 
 • สิทธิพิเศษอัพเกรดนี้ ยกเว้นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับสถานะจากการซื้อประกันชีวิตรวม ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อปีปฏิทิน หรือซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)/ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน ไม่สามารถรับสิทธิ์อัพเกรดชั้นโดยสารของสายการบินได้
 • สิทธิพิเศษอัพเกรดนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนได้
 • สิทธิพิเศษอัพเกรดนี้ เฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนต่างการอัพเกรดประเภทชั้นโดยสารเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบัตรโดยสาร ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน ประกันภัย ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของการบินไทยและคาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารจากรายการส่งเสริมการขายอื่น
 • สามารถใช้สิทธิอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได้ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 โดยต้องสำรองที่นั่งและออกเดินทางภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับการอัพเกรดชั้นโดยสารของการบินไทย
 • หากท่านสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) หรือหากท่านสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นหนึ่ง (Royal First Class)
 • การอัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น J และการอัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น J เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น P เท่านั้น
 • สิทธิประโยชน์ดังกล่าวต้องเป็นการสำรองที่นั่งและอัพเกรดบัตรโดยสารกับบริษัท โกลเบิล ยูเนี่ยน เอกซ์เพรส จำกัด โดยผ่านศูนย์บริการลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร 0 2296 5566 และท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

สำหรับการอัพเกรดชั้นโดยสารของคาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • หากท่านสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Business Class)
 • การอัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น I เท่านั้น
 • ท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งบัตรโดยสารผ่านสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค โดยตรงเท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่ 0 2787 3366 (จันทร์ - ศุกร์ : 8.00 – 17.30 น.) และท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

 

UP with Signature : อีกขั้นของเอกลักษณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ทุกความเป็นคุณ ด้วยเอกสิทธิเหนือระดับในทุกด้านของการใช้ชีวิต

ที่จอดรถสำรองพิเศษ* ณ เซ็นทรัล ชิดลม, โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต, เดอะ พรอมานาด และเจ อเวนู เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

บริการฟิตเนส* ที่ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ (อาร์ฟิต), โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (ไลฟ์ 26), โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว, เวอร์จิ้น แอคทีฟ ฟิตเนสคลับทั้ง 5 สาขา ที่ร่วมรายการ (เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, สยามดิสคัฟเวอรี่, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และเอ็มควอเทียร์), ดิ โอลิมปิค คลับ แอท พาราไดซ์ พาร์ค, โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน เจริญนคร, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ (เฮลท์คลับ), ฟิตเนสเฟิร์ส เดอะมอลล์โคราช, ฟิตเนสเฟิร์ส เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, โรงแรมเซ็นทารา แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี, ฟิตเนสเฟิร์ส เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยา, โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ (คลับเอเชีย ฟิตเนส เซ็นเตอร์), อัลฟ่า เฮลท์คลับ (ภูเก็ต), โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ (เซ็นฟิต), โรงแรมฟิต ฟอร์ ไลฟ์ สุราษฎร์ธานี
 
เงื่อนไข

 • สิทธิประโยชน์ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 • *สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ (บัตรหลัก) เท่านั้น ที่ ดำรงยอดเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้าเดือนที่เข้าใช้บริการตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หรือลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • *ที่จอดรถสำรองพิเศษที่โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต : ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการสำรองที่จอดรถผ่านศูนย์บริการสมัครสมาชิกบัตรฯ โทร. 0 2296 5566 ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนเข้าใช้บริการ และได้รับเอกสารยืนยันการเข้าจอดผ่านทางอีเมล์ลูกค้าสามารถจอดรถฟรี นานสูงสุด 48 ชั่วโมง/คัน/ครั้ง สำหรับค่าบริการส่วนเกิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริการที่จอดรถของทางโรงแรม โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • *บริการฟิตเนส จำกัดจำนวนการเข้าใช้ต่อวันในทุกแห่ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี, กรุณาติดต่อสอบถามเวลาการให้บริการแต่ละสาขาก่อนเข้าใช้บริการ, ไม่สามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด


เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ ณ แบงคอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 นี้เท่านั้น


 
บัตรเครดิต กรุงศรี

เอกสิทธิ์เหนือระดับกับสิทธิพิเศษ 

รับเครดิตเงินคืน 3% ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการ เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาทต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี (คำนวณยอดเติมน้ำมันจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) และสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้พอยต์สะสม

1 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65

 

อภิสิทธิ์ความสุขที่เหนือระดับในการรับประทานอาหาร

รับส่วนลดที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok (2 ม.ค. 64 - 30 ธ.ค. 64)
ห้องอาหาร The Dining Room

 • มา 4 จ่าย 3* สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ วันจันทร์ - วันพุธ (จำกัด 12 ท่าน/บัตร/วัน/โต๊ะ/เซลล์สลิป)
 • ส่วนลด 20%* สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ (จำกัด 10 ท่าน/บัตร/วัน/โต๊ะ/เซลล์สลิป)
 • พิเศษรับเค้กวันเกิด 1 ปอนด์* เมื่อมาตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือ รับเค้ก 2 ปอนด์* เมื่อมาตั้งแต่ 5 ท่านขึ้นไป (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ณ จุดรับบริการเพื่อรับสิทธิ์ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อรับสิทธิ์ภายในเดือนเกิด จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก)
 • ส่วนลด 15%* สำหรับเมนู A La Carte ณ ห้องอาหาร Salvia, You&Mee, Erawan Tea Room
  และ The Breezeway

* ไม่สามารถใช้ วันที่ 24 ธ.ค. 64  - 25 ธ.ค. 64


Banyan Tree Bangkok (1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)
Bai Yun, Romsai, and Saffron Cruise

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารมื้อค่ำเท่านั้น (เมนู A la Carte หรือ เซ็ตเมนู )

Vertigo

 • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารมื้อค่ำเท่านั้น (เมนู A la Carte หรือ เซ็ตเมนู )

ถ. สาทรใต้ โทร. 0 2679 1200
*จำกัด 10 ท่าน/บัตร/วัน/โต๊ะ/เซลล์สลิป (ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือ ช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้)

 

The Okura Prestige Bangkok  (4 ม.ค. 64 - 20 ธ.ค. 64)

Up & Above restaurant

 • ส่วนลด 20%* สำหรับค่าอาหารเท่านั้น (ยกเว้นมื้อสายวันอาทิตย์)

Yamazato

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารเท่านั้น 

La Pâtisserie

 • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารเท่านั้น

The Okura Spa

 • ส่วนลด 15%* สำหรับทรีทเมนท์จากเมนูปกติ (จำกัด 4 ท่าน/บัตร)

Atelier Flower Shop

 • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าดอกไม้

*ทุกห้องอาหารจำกัด 8 ท่าน/ โต๊ะ/บัตร/วัน/เซลล์สลิป (ไม่สามารถใช้วันที่ 12 ก.พ. 64, 14 ก.พ. 64, 3 มิ.ย. 64, 28 ก.ค. 64, 12 ส.ค. 64 และ 5 ธ.ค. 64)

 

JW Marriott Hotel Bangkok (1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)
Tsu Japanese Restaurant, Nami Teppanyaki Steakhouse, Man Ho Chinese Restaurant

 • ส่วนลด 20%* สำหรับค่าอาหารเมนูอะลาคาร์ทและเครื่องดื่ม

JW Café

 • ส่วนลด 20%* สำหรับค่าอาหาร บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน มื้อค่ำและซันเดย์บรันซ์ รวมเมนูอะลาคาร์ทและเครื่องดื่ม

New York Steakhouse

 • ส่วนลด 20%* สำหรับค่าอาหารเมนูอะลาคาร์ทและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

4 สุขุมวิท ซอย 2 โทร. 0 2656 7700
*ทุกห้องอาหารจำกัด 6 ท่าน/บัตร/วัน/โต๊ะ/เซลล์สลิป

Anantara Riverside Bangkok Resort (1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป โทร. 0 2476 0022

Avani+ Riverside Bangkok Hotel (1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป โทร. 0 2431 9100


อีทไทย (1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)

 • ส่วนลด 5%* (เฉพาะโซนครัวสี่ภาค, สตรีท ฟู้ด, ลิตเติล ไชน่า ทาวน์, บ้านขนมไทย และหวานเย็น)


หงเปา (1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม, ค่าบริการ และ Vat 7%) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับทานที่ร้าน หรือ สั่งกลับบ้านจากหน้าร้านเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรของขวัญ, โปรโมชั่น, หรือส่วนลดอื่นๆ


วอเตอร์ ไลบรารี่, วอเตอร์ ไลบรารี่ บราสเซอรี่, บราสเซอรี บาย วอเตอร์ ไลบรารี่  (1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)                                                                        

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหาร  (ไม่รวมเครื่องดื่ม, ค่าบริการ และ Vat 7%) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับทานที่ร้าน หรือ สั่งกลับบ้านจากหน้าร้านเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรของขวัญ, โปรโมชั่น, หรือส่วนลดอื่นๆ


พลู (1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)

 • ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหาร  (ไม่รวมเครื่องดื่ม, ค่าบริการ และ Vat 7%) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สำหรับทานที่ร้าน หรือ สั่งกลับบ้านจากหน้าร้านเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรของขวัญ, โปรโมชั่น, หรือส่วนลดอื่นๆ

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้ระหว่าง 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 • สิทธิพิเศษนี้จะได้รับเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด บัตรกำนัลหรือแพ็คเกจอื่นๆ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

อภิสิทธิ์เพื่อการพักผ่อนเหนือระดับ กับห้องพักโรงแรมชั้นนำ


Amatara Wellness Resort (1 ม.ค.64 -31 ธ.ค.64)

 • ส่วนลด 20%* สำหรับค่าห้องพัก จาก Best Flexible Rates ที่ปรากฎในหน้าเวปไซต์
 • ส่วนลด 15%* สำหรับโปรแกรมพักผ่อนเพื่อสุขภาพ (Wellness Packages) เมื่อเข้าพักขั้นต่ำจำนวน 3 คืนขึ้นไป
 • รับเพิ่มเซ็ตน้ำชายามบ่ายพร้อมของว่างคาวหวาน (Afternoon Tea) สำหรับ 2 ท่าน ต่อการเข้าพัก
 • บริการรถรับและส่งระหว่างสนามบินนานาชาติภูเก็ตและรีสอร์ท มูลค่า 5,000 บาท เมื่อจองและเข้าพักขั้นต่ำจำนวน 3 คืนขึ้นไป
 • เช็คอินล่วงหน้าได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเช็คเอ้าท์ได้ถึงเวลา 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างเมื่อเข้าพัก)
 • ส่วนลด 20%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มในราคาปกติ (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • ส่วนลด 20%* สำหรับบริการสปาและเวลเนสทรีตเม้นต์ในราคาปกติ (ไม่รวมแพ็กเกจสปาและอาหารเสริม)

ติดต่อสำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 076 318 888 หรืออีเมลล์ reservations.phuket@amataraphuket.com

THANN Wellness Destination Ayutthaya (1 ม.ค.64 -31 ธ.ค.64)

 • พัก 2 คืน จ่าย 1 คืน* แบบ All-inclusive package สำหรับ 2 ท่าน เมื่อชำระในราคาปกติ (รับสิทธิพิเศษนี้ 1 ครั้งต่อเดือน)

All-inclusive package รวม
- สปาทรีทเมนท์ 90 นาที ต่อคืน ต่อท่าน
- อาหาร ตั้งแต่มื้อเย็นของวันที่เข้าพัก
- คลาสออกกำลังกายและสันทนาการไม่จำกัดครั้ง
- Resort wear และมินิบาร์ในห้องพักทุกวัน
- สำรองการเข้าพักจำนวน 2 คืนต่อเนื่องกัน
สำรองห้องพักหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 035 910 910, www.thannwellness.com

THANN Sanctuary spa (1 ม.ค.64 – 31 ธ.ค.64)

 • 2 จ่าย 1 คืน* เมื่อใช้บริการ spa treatment ใดๆ และชำระในราคาปกติ

(รับสิทธิพิเศษนี้ 1 ครั้งต่อเดือน)

สำรองล่วงหน้า หรือสอบถามเพิ่มเติม www.thannsanctuaryspa.info
- Gaysorn ชั้น 3 โทร.0 2656 1423-4
- Emporium ชั้น 5 โทร.0 2664 9924-5
- Sukhumvit 47 โทร.0 2011 7104
- THANN Wellness Destination Ayutthaya โทร.035 910 910
- สำหรับการใช้บริการในวันเดียวกัน

 

Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas (1 ม.ค.64 -31 ธ.ค.64)

 • ส่วนลด 30%* สำหรับค่าห้องพักจากราคาปกติ (Flexible rate) เมื่อเข้าพัก 2 คืนขึ้นไป (พักขั้นค่ำ 2 คืนต่อเนื่องในห้องพักประเภทเดียวกัน)
 • ส่วนลด 20%* สำหรับสปา
 • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม


สิทธิประโยชน์
- อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
- ชุดน้ำชายามบ่ายสำหรับ 2 ท่าน
- เครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพัก ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ไม่สามารถใช้วันที่ 9 เม.ย. 64 - 17 เม.ย. 64, 24 ธ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)
     ติดต่อสำรองห้องพักหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 076 592 277 หรืออีเมลล์ rsvn.khaolak@devasom.com

The Ritz-Carlton, Koh Samui (5 ม.ค.64 -22 ธ.ค.64)

 • ห้องพักราคาพิเศษรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน เริ่มต้นที่

- Garden View Suite ราคาสุทธิ 6,000 บาทต่อคืน
- Select Terrace Suite ราคาสุทธิ 7,000 บาทต่อคืน
- Tropical Pool Villa ราคาสุทธิ 9,000 บาทต่อคืน
- Exclusive Pool Villa ราคาสุทธิ 12,000 บาทต่อคืน
- Ultimate Pool Villa ราคาสุทธิ 17,000 บาทต่อคืน

 • ส่วนลด 30%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ส่วนลด 30%* สำหรับสปา

       ติดต่อสำรองห้องพักที่ https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/koh-samui ระบุรหัสโปรโมชั่น 3AY หรืออีเมล์ reservations@ritzcarlton-kohsamui.com โทร. 077 915 777
 

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้ระหว่าง 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 • สิทธิพิเศษนี้จะได้รับเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด บัตรกำนัลหรือแพ็คเกจอื่นๆ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

บริการพิเศษ Signature Assistance

บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน, บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ตลอด 24 ชม.

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการแนะนำและจองสนามกอล์ฟชั้นนำทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองโรงแรม ที่พักทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองบัตรชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต กีฬา ละครเวทีและ โชว์ดังต่างๆทั่วโลก
 • บริการสั่งและจัดส่งดอกไม้ ของขวัญ อื่นๆ ทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองร้านอาหารดัง ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองรถเช่าและรถลีมูนซีน ทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก

 

ประสานงานเท่านั้น


บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชม.
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ กรณีรถเสียระหว่างขับขี่ กุญแจติดอยู่ในรถและอื่นๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางบนถนน ให้ท่านสมาชิกขับรถได้อย่างอุ่นใจตลอดเวลา และกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ณ จุดเกิดเหตุ จะให้บริการรถยกรถลากรถของท่านสมาชิกไปยังอู่ซ่อมที่เหมาะสม และใกล้เคียงที่สุด

ตัวอย่างการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการรถยกรถลาก
 • บริการซ่อมฉุกเฉิน
 • บริการเติมน้ำมันรถฉุกเฉิน
 • บริการช่วยเหลือของช่างกุญแจ
 • บริการติดต่อรถเช่า โรงแรม ที่พัก

ครั้งละไม่เกิน 1,500 บาท ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี
ประสานงานเท่านั้น


บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
เพราะเรารู้ว่าบ้านและครอบครัว มีความหมายกับท่านสมาชิกแค่ไหน เราจึงเตรียมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ไว้คอยรองรับทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกวัน ตลอด 24 ชม. ให้ท่านสมาชิกรู้สึกอุ่นใจตลอดเวลา

ตัวอย่างการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการช่วยเหลือของช่างกุญแจ
 • บริการช่วยเหลือทางด้านการประปา
 • บริการช่วยเหลือทางด้านการไฟฟ้า
 • บริการช่วยเหลือทางด้านเครื่องปรับอากาศ
 • บริการช่วยเหลือทางด้านหลังคาและเพดาน

 

ประสานงานเท่านั้น


เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ บัตรหลัก ที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่
 • การให้บริการ Signature Roadside Assistance & Towing ให้บริการทั่วประเทศไทย
 • บริการนี้ไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
 • สำหรับการให้บริการรถยกรถลาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในรถยกรถลาก ไว้ที่ 1,500 บาทต่อครั้งหรือ 20 กิโลเมตรแรกและไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ทั้งนี้ท่านสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากนี้
 • ติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร 0 2296 5566

 

วงเงินคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ 

ปลอดภัยตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวออกจากประตูบ้านทั้งครอบครัวทุกครั้งที่ท่านสมาชิกเดินทางไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจากบริษัทประกันภัยระดับโลก ด้วยวงเงินประกัน และกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงท่านสมาชิกชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ เท่านั้น

ตรวจสอบความคุ้มครอง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับสินไหม คลิก
 

เงื่อนไข
 • โปรดศึกษาข้อตกลงคุ้มครอง การชดเชยสินไหมและ เงื่อนไขอื่นๆ ได้ใน กรรมธรรม์ประกันภัยและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งเคลมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566

 

แผนคุ้มครองบัตรหาย Zero Liability ย้อนหลังสูงสุด 48 ชั่วโมง ก่อนการแจ้ง
เพิ่มความอุ่นใจอีกหนึ่งระดับ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรม ด้วย แผนคุ้มครองบัตรหาย Zero Liability ย้อนหลังสูงสุด 48 ชั่วโมง ก่อนการแจ้ง (ยกเว้นรายการเบิกถอนเงินสด และการซื้อสินค้าออนไลน์) โดยรับผิดชอบยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บาทต่อบัญชี 
 
1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม :

 • ในกรณีที่บัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรม หรือผู้ถือบัตรประสงค์จะระงับการใช้บัตร ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หลังจากบริษัทฯ ได้รับแจ้งแล้ว จะระงับการใช้บริการบัตรดังกล่าวภายใน 5 นาที ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่บัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับแจ้งอายัดบัตร
 • บริษัทฯ คุ้มครองความเสียหายเป็นจำนวนสูงสุด 50,000 บาทต่อบัญชีบัตร ส่วนที่เกินสมาชิกบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด และทางบริษัทฯ จะโอนเงินภายใน 45 วัน นับจากวันที่สมาชิกบัตรแจ้งอายัดบัตร
 • หากบริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้น หรือมีการแจ้งโดยไม่สุจริต และ/หรือการสูญหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ถือบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบใช้หนี้ตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดที่บริษัทฯ ประกาศใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
 • การเบิกถอนเงินสด ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบชดค่าใช้เงินที่เบิกตลอดจนค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าผู้ถือบัตรประสงค์จะขอระงับการใช้บัตร และบริษัทฯ ได้ระงับการให้บริการบัตรแล้ว
 • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรต้องการให้บริษัทฯ ออกบัตรให้ใหม่ ผู้ถือบัตรจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่
 • หากผู้ถือบัตรพบบัตรที่สูญหายหรือได้รับบัตรที่สูญหายคืน ผู้ถือบัตรจะต้องตัดบัตรดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วนและส่งคืนบริษัทฯ โดยเร็วที่สุด

 
บัตรเครดิต กรุงศรี

แลก “กรุงศรี พอยต์”

สามารถแลกพอยต์ได้ง่ายๆ ผ่าน UChoose Application

 • แลก ลด เลย ณ จุดขาย มากกว่า 10,000 สาขาทั่วไทย
 • แลกสินค้าและบัตรกำนัล มากกว่า 500 รายการ
 • แลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี เริ่มต้น 1,000 พอยต์
 • แลก E-COUPON กับร้านค้าชั้นนำ
 • แลกบริจาคกับองค์กรการกุศล
 • แลกไมล์สะสมกับสายการบินชั้นนำ มากกว่า 70 สายการบินทั่วโลก อาทิ การบินไทย, บางกอก แอร์เวย์ส, เจแปนแอร์ไลน์,  แอร์เอเชีย และ คาเธ่ย์ แปซิฟิค

 

• สะดวกสบายมากกว่า
 
Krungsri Smart Plan
แผนผ่อนชำระค่าสินค้า และบริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือน เพื่อทุกรางวัลชีวิตที่ท่านอยากให้แก่ตัวเองหรือคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ แพ็คเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแสนต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน
Krungsri Smart Bill 
บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการผ่านบัตร รับความสะดวกสบาย ในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน
สำหรับการซื้อสินค้าและบริการยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า
เบิกเงินสดได้สูงสุดถึง 100% ของวงเงินบัตรเครดิต 
ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินเบิกถอนเงินสดของสมาชิก และสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มและ / หรือปรับลดวงเงินเบิกถอนเงินสด ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
ชำระขั้นต่ำ 500 บาท 
หรือ 10% ของยอดค้างชำระแล้วแต่ยอดใดจะมากกว่า
ออกบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร

• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส
 
บัตรเครดิต กรุงศรี รับคะแนน “กรุงศรี พอยต์” 
ใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ต่อเซลล์สลิป (ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 63 เป็นต้นไป)
รับคะแนน "กรุงศรี พอยต์" 1 คะแนน (โดยส่วนที่ไม่ครบ 25 บาท ในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ) เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ “กรุงศรี พอยต์” ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์" ในรายการเบิกถอนเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill, การเติมน้ำมันที่บางจาก, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกัน AIA, เบี้ยประกันแบบยูนิต ลิงค์, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และขอยกเว้นการให้คะแนนสะสมสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) (สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ยังคงได้รับคะแนนกรุงศรี พอยต์)
ช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท
รับคะแนน "กรุงศรี พอยต์" 1 คะแนน โดยทุก 2 คะแนน "กรุงศรี พอยต์" สามารถโอนเป็น 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส, แอร์เอเชีย บิ๊ก พอยต์ และ เอเชียไมล์ หรือ ทุก 3 คะแนน "กรุงศรี พอยต์"  สามารถโอนเป็น 1 แจลไมล์เลจแบงค์
สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี สามารถรวบรวมคะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์” จากทุกบัตรหลักแต่ละประเภทภายใต้ชื่อและนามสกุลเดียวกันที่มีมากกว่า 1 ใบ เพื่อแลกรับของกำนัลรวมถึงรอยัล ออร์คิด พลัส, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส, แอร์เอเชีย บิ๊ก พอยต์, เอเชียไมล์ (ยกเว้น แจลไมล์เลจแบงค์ ไม่สามารถรวมคะแนนได้)
แลกคะแนน ณ จุดขาย
ทุก 1,000 คะแนน มีค่าเท่ากับ 100 บาทเพื่อเป็นส่วนลด ณ ร้านค้าชื่อดัง
 
• ส่วนลดถูกใจ
 
รายการส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำมากมายทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี

คำสัญญาในการให้บริการลูกค้าของบัตรเครดิต กรุงศรี

• ข้อความในใบสมัครอ่านง่าย อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน 
• บริษัทฯ มีพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าและติดตามหนี้ที่เต็มใจให้บริการ และให้ข้อมูลต่างๆเสมอ 
• บริษัทฯ ให้สินเชื่อโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระคืนของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

    • เป็นลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
    • อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์
    • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ

    • รายได้ประจำ 70,000 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด
    • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

    • มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 1,080,000 บาทขึ้นไป
    • บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี
    • จดทะเบียนการค้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
    • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ) กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
 

กรณีสมัครบัตรเครดิตโดยอายัดบัญชี

เพิ่มความสะดวกสบาย ให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัคร เพียงคุณเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรี และนำมาวางค้ำประกันสำหรับการเปิดใช้บริการบัตรเครดิต เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตและได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

เอกสารประกอบการสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport (ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีที่พำนักอาศัยในประเทศไทย ที่สามารถจัดส่งเอกสารได้)
 


 

ผู้สมัครบัตรเสริม
    • อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก
 
เอกสารประกอบการสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริมพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต กรุงศรี
 
บัตรเครดิต กรุงศรี

 

บัตรเครดิต กรุงศรี
 
ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมสินเชื่อจากการชำระเงินคืนขั้นต่ำ ชำระคืนเพียงบางส่วน หรือมิได้ชำระเลยตามวันที่กำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้แบบผ่อนชำระ 
 
 
ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ     
     ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับบริษัท 

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก: 
กรณีบัตร Visa : 
http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp 
กรณีบัตร MasterCard : 
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น