บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

ยกระดับอภิสิทธิ์ความสุข
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ​
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีที่บัญชีของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
บัตรเครดิต กรุงศรี
ลักษณะเด่นของบัตร
สิทธิประโยชน์
หลักเกณฑ์การสมัครบัตร
ค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

Up Power : อีกขั้นของอำนาจแห่งการใช้จ่ายให้ทุกเป้าหมายของการใช้จ่ายคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ สู่ความเป็นที่สุดของคุณ

สิทธิพิเศษในการรับบัตรโดยสารสายการบินไทยชั้นประหยัด (Economy Class) 1 ที่นั่ง (ไป-กลับ)
สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสมตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ยอดใช้จ่ายสะสม เส้นทางการบินสายการบินไทย
1.0 – 1.99 ล้านบาท เส้นทางภายในประเทศ
2.0 – 2.99 ล้านบาท เส้นทางเอเชีย
3 ล้านบาทขึ้นไป เส้นทางยุโรป

เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น และสามารถรับบัตรโดยสารสายการบินไทย 1 ใบ  (ไป-กลับ ) ชั้นประหยัด เฉพาะ Booking Class V, W และเส้นทางการบินของการบินไทยเท่านั้น โดยจำกัด 1 สิทธิ์ ต่อปีปฏิทิน
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์บัตรหลัก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดภายในระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • สามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน UChoose หรือ Call Center ของบริษัทฯ โทร 02 296 5566
 • ยอดใช้จ่ายสะสมดังกล่าวไม่นับรวมยอดการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท และ/หรือ การซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภท, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, ยอดใช้จ่ายสะสมในหมวดน้ำมันทั้งหมด และยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกภายหลัง, ยอดกดเงินสด, ยอดแบ่งชำระรายเดือน และรายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือนรายปี โดยนับเฉพาะยอดใช้จ่ายสะสมในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
 • ท่านสมาชิกสามารถทำรายการแลกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 ผ่าน Call Center ของบริษัทฯ โทร 02 296 5566
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอย่างอื่นทดแทนได้
 • เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบินไทย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทางศูนย์บัตรฯ เสนอทางเลือกสำหรับทุกการใช้จ่ายตามเงื่อนไข คลิก
 

สิทธิพิเศษแลกรับเครดิตเงินคืน 20%* ที่ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต, เซ็นทรัล, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โรบินสัน และเดอะมอลล์

เงื่อนไขสำหรับการแลกพอยต์

 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ (บัตรหลัก) ที่มีพอยต์กรุงศรี เพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • แลกพอยต์ขั้นต่ำ 1,000 พอยต์ ต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดการแลกพอยต์กรุงศรี 50,000 พอยต์หรือเทียบเท่า 10,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต, เซ็นทรัล, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โรบินสันทุกสาขา และเดอะมอลล์ทุกสาขา 
 • พอยต์กรุงศรีจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนพอยต์ที่สมาชิกบัตรระบุเมื่อซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต, เซ็นทรัล, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, โรบินสันทุกสาขา และเดอะมอลล์ทุกสาขา เท่านั้น
 • พอยต์กรุงศรีเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • พอยต์กรุงศรีไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • เมื่อมีการทำการแลกพอยต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
 • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน
 • สอบถารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ท่านสมาชิกสามารถรับเครดิตเงินคืนได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 โดยแลกพอยต์กรุงศรีเท่ายอดซื้อ
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน
 • ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไข ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของบริษัทฯในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลัก
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าจาก B2S, Gourmet Market, Home Fresh Mart, HomeWorks, Power Buy, Power Mall, Supersports, Tops Supermarket, แผนกสุรา, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, ศูนย์การค้าและร้านค้าเช่าภายในห้างฯ, การซื้อสินค้าผ่อนชำระและ Krungsri Smart Plan
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 

UP Moment : อีกขั้นของช่วงเวลาพิเศษทำให้ทุกวันสำคัญในชีวิตประทับใจยิ่งกว่าที่คิด มีความหมายมากกว่าที่เคย

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินทั่วโลก สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝาก / เงินลงทุนรวมตามที่กำหนด

เงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารกรุงศรี

จำนวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ (ครั้ง/ปีปฏิทิน)

Royal First Lounge

Royal Silk Lounge

Dragon Pass

5 – 29.9 ล้านบาท

-

2

2

30 ล้านบาทขั้นไป

2

2

4

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน

 • สิทธิพิเศษสำหรับการเข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบิน เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ที่ถือบัตรหลักเท่านั้น สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
 • การเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน ผู้ถือบัตรเครดิตที่ประสงค์จะใช้บริการต้องแสดงสิทธิ์เพื่อเข้าใช้บริการดังนี้
 • ห้องรับรองพิเศษของการบินไทย Royal First Lounge ต้องแสดงบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และคูปอง Royal First Lounge พร้อมบัตรที่นั่งโดยสารของการบินไทย (Boarding Pass) โดยชื่อบนบัตรเครดิต, บนคูปอง และบนบัตรที่นั่งโดยสารต้องตรงกัน
 • บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน Dragon Pass  จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน สำหรับท่านสมาชิกที่มียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการใน 60 วัน หลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย และซื้อผ่านธนาคาร หุ้นกู้ของธนาคาร และบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บริการห้องรับรอง Royal First Lounge จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน Dragon Pass  จำนวน 4 ครั้ง/ปีปฏิทิน สำหรับท่านสมาชิกที่มียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการใน 60 วัน หลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่าย และซื้อผ่านธนาคาร หุ้นกู้ของธนาคาร และบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บริการห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge และ Royal Silk Lounge สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางด้วยสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษของการบินไทยฯ ต้องมีชื่อตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิต หรือบัตรกำนัล (Lounge Voucher) และบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการต่อหนึ่งครั้งของการเดินทาง
 • ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน ของ Dragon Pass ต้องแสดงหมายเลขสมาชิก Dragon Pass บน Application UCHOOSE พร้อมบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass)  โดยชื่อสมาชิก Dragon Pass และ ชื่อบนบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass) ต้องตรงกัน
 • จำนวนการใช้สิทธิ์ห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge หากมีผู้ติดตามเข้าใช้บริการด้วยจะตัดสิทธิ์การเข้า Lounge ของบัตรตามจำนวนของผู้ติดตาม (ไม่เกินจำนวน 2 ท่านตามที่กำหนด)
 • จำนวนการใช้สิทธิ์ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์แก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ในทุกรณี
 • คูปอง Royal First Lounge จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่เดียวกับใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข
 • เวลาการให้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (Royal First Lounge) 05.00 น. - 01.00 น.
 • เวลาการให้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Royal Silk Lounge) 05.00 น. - 01.00 น.
 • กำหนดระยะเวลาเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทยฯ ในแต่ละครั้งไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง
 • กรณีมีการใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนด หรือหากมีค่าบริการเกิดขึ้น บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้บริการย้อนหลังผ่านใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ในอัตราที่บริษัทฯ ได้ชำระแก่ผู้ให้บริการ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

1. ห้องรับรองพิเศษภายในประเทศสนามบินสุวรรณภูมิ
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 63
2. ห้องรับรองพิเศษระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิทุกห้อง
ยังไม่เปิดให้บริการ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง)
3. ห้องรับรองพิเศษสถานีภูมิภาคทุกแห่ง
ยังไม่เปิดให้บริการ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง)

*เนื่องจากบริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ ได้ขอคืนพื้นที่ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทำให้ห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  บริษัท การบินไทยฯ จึงยกเลิกบริการห้องรับรองพิเศษ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการชมภาพยนตร์

รับส่วนลดสูงสุด 50%* เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ (จำกัด 1 สิทธิ์ (2 ที่นั่ง)/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) พร้อมบริการเลานจ์ที่โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน (จำกัด 150 สิทธิ์/เดือน) โรงภาพยนตร์ VIP (จำกัด 150 สิทธิ์/เดือน) และโรงภาพยนต์ระบบปกติ ในเครือเมเจอร์ตามที่กำหนด (จำกัด 400 สิทธิ์/เดือน)
 

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ จะได้รับเมื่อท่านสมาชิกชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ได้รับเฉพาะที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
 • หากครบ 150 สิทธิ์ (300 ที่นั่ง) สมาชิกจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับโรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน 
 • โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ที่ร่วมรายการ ที่สาขา Quartier Cineart, Paragon Cineplex, Icon Cineconic, Westgate Cineplex, Eastville Cineplex, Mega Cineplex, Hatyai Cineplex, BluPort Cineplex, Korat Cineplex, Major Cineplex Central Chiangmai (เฉพาะสาขา Quartier Cineart ใช้สิทธิ์ได้ในเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
 • สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี่ ดิโพลแมทสกรีน สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64
 • สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการเดินทาง : สิทธิพิเศษอัพเกรดชั้นโดยสารกับสายการบินไทย / สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค

เงื่อนไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการอัพเกรดชั้นโดยสาร

 • สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ที่ถือบัตรหลักเท่านั้น และสามารถอัพเกรดบัตรโดยสาร 1 ใบ (ไป-กลับ 1 รอบ) ต่อปีปฏิทิน
 • สิทธิพิเศษอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารสำหรับเส้นทางบินระหว่างประเทศจากกรุงเทพฯ ไปยังเส้นทางการบินต่าง ๆ สำหรับท่านสมาชิกที่เป็นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ บัญชีหลักเท่านั้นและต้องมียอดเงินลงทุนรวม ณ วันทำรายการ และยอดเงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน (นับตั้งแต่ได้รับสถานะกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายและซื้อผ่านธนาคาร หุ้นกู้ของธนาคารและบริษัทในเครือที่ซื้อผ่านธนาคาร และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคาร สามารถตรวจสอบยอดเงินลงทุนรวม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร 0 2296 5566 กด 1 ภาษาไทย กด 2 บริการด้านธนาคารและกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ
 
ยอดเงินฝาก/เงินลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน สายการบินไทย
(อัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ หรือ บัตรโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง )
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
(อัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจเท่านั้น)
10– 149.9 ล้านบาท เส้นทางเอเชีย
จำกัดระยะทางสูงสุด 3,300 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯถึงญี่ปุ่น
เส้นทางเอเชีย
จำกัดระยะทางสูงสุด 3,180 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯถึงญี่ปุ่น
150 ล้านบาทขึ่นไป ทุกเส้นทางบิน
จำกัดระยะทางสูงสุด 8,300 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯถึงยุโรป
ทุกเส้นทางบิน
จำกัดระยะทางสูงสุด 9,090 ไมล์/เที่ยว
หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพฯถึงนิวยอร์ค
 
 • สิทธิพิเศษอัพเกรดนี้ ยกเว้นลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับสถานะจากการซื้อประกันชีวิตรวม ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปต่อปีปฏิทิน หรือซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)/ประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน ไม่สามารถรับสิทธิ์อัพเกรดชั้นโดยสารของสายการบินได้
 • สิทธิพิเศษอัพเกรดนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนได้
 • สิทธิพิเศษอัพเกรดนี้ เฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนต่างการอัพเกรดประเภทชั้นโดยสารเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบัตรโดยสาร ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน ประกันภัย ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • เงื่อนไขของบัตรโดยสารเป็นไปตามข้อกำหนดของการบินไทยและคาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรโดยสารจากรายการส่งเสริมการขายอื่น
 • สามารถใช้สิทธิอัพเกรดประเภทชั้นบัตรโดยสารได้ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 63  – 31 ธ.ค. 63 โดยต้องสำรองที่นั่งและออกเดินทางภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับการอัพเกรดชั้นโดยสารของการบินไทย
 • หากท่านสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) หรือหากท่านสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นธุรกิจ (Royal Silk Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นหนึ่ง (Royal First Class)
 • การอัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น J และการอัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นธุรกิจเป็นชั้นหนึ่ง ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น J เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น P เท่านั้น
 • ท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งบัตรโดยสารผ่านบริษัท มาแจ๊สติก ทราเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่ 0 2652 2000 และ 0 2652 2662 (จันทร์ – ศุกร์ : 9.00 – 17.30 น./เสาร์-อาทิตย์ 9.00 – 16.30 น.) และท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

สำหรับการอัพเกรดชั้นโดยสารของคาเธ่ย์ แปซิฟิค
 • หากท่านสมาชิกซื้อบัตรโดยสารในชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Business Class)
 • การอัพเกรดประเภทบัตรโดยสารจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ ต้องซื้อบัตรโดยสารชั้น M เพื่ออัพเกรดเป็นชั้น I เท่านั้น
 • ท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งบัตรโดยสารผ่านสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค โดยตรงเท่านั้น สามารถติดต่อได้ที่ 0 2787 3366 (จันทร์ – ศุกร์ : 8.00 – 17.30 น.) และท่านสมาชิกจำเป็นต้องสำรองที่นั่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

 

UP with Signature : อีกขั้นของเอกลักษณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ทุกความเป็นคุณ ด้วยเอกสิทธิเหนือระดับในทุกด้านของการใช้ชีวิต

ที่จอดรถสำรองพิเศษ* ณ เซ็นทรัล ชิดลม, เอ็มควอเทียร์, โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต, และเดอะ พรอมานาด

บริการฟิตเนส* ที่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (บ้านริมน้ำ), โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์(อาร์ฟิต), โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว, โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์(ไลฟ์26), เวอร์จิ้น แอคทีฟ ฟิตเนสคลับทั้ง 5 สาขาที่ร่วมรายการ (เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, สยามดิสคัฟเวอรี่, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เอ็มควอเทียร์) ดิโอลิมปิค คลับ แอท พาราไดซ์ พาร์ค (ชั้น 4), โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา, โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่, โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่, โรงแรมรอยัล ภูเก็ตซิตี้, อัลฟ่า เฮสท์คลับ ภูเก็ต, ฟิตเนสเฟิรส์ท เดอะมอลล์ โคราช, ฟิตเนสเฟิรส์ท เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี และ ฟิตเนสเฟิรส์ท เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, โรงแรมเซ็นทรารา แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (บ้านริมน้ำ) ขอแจ้งงดการใช้บริการ Fitness ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 63 จนถึง 31 ม.ค. 64 โดยทางบริษัทฯ เพิ่มสถานที่ให้บริการฟิตเนสแห่งใหม่ที่ เฮลท์คลับ ชั้น 4 โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กคลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ระหว่าง 06:00-21:00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค 63 ถึง 31 ม.ค 64

บริการ ฝึกซ้อมวงสวิงกอล์ฟในร่ม ณ บางกอก กอล์ฟ เซ็นเตอร์ (จำกัดการเข้าใช้ครั้งละ 1 ชม. ต่อท่านต่อครั้ง)
 
เงื่อนไข

 • *สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ (บัตรหลัก) เท่านั้น
 • *ที่จอดรถสำรองพิเศษที่โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต : ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการสำรองที่จอดรถผ่านศูนย์บริการสมัครสมาชิกบัตรฯ โทร. 0 2296 5566 ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนเข้าใช้บริการ และได้รับเอกสารยืนยันการเข้าจอดผ่านทางอีเมล์ลูกค้าสามารถจอดรถฟรี นานสูงสุด 48 ชั่วโมง/คัน/ครั้ง สำหรับค่าบริการส่วนเกิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริการที่จอดรถของทางโรงแรม โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • *บริการฟิตเนส จำกัดจำนวนการเข้าใช้ต่อวันในทุกแห่ง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี, กรุณาติดต่อสอบถามเวลาการให้บริการแต่ละสาขาก่อนเข้าใช้บริการ, ไม่สามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 

บัตรเครดิต กรุงศรี

เอกสิทธิ์เหนือระดับกับสิทธิพิเศษ 

รับเครดิตเงินคืน 3% ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการ เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป โดยจำกัดเครดิตเงินคืนสำหรับยอดการเติมน้ำมันสูงสุด 4,800 บาทต่อหมายเลขบัตรหลัก ต่อรอบบัญชี (คำนวณยอดเติมน้ำมันจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) และสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้พอยต์สะสม
1 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 64

 

อภิสิทธิ์ความสุขที่เหนือระดับในการรับประทานอาหาร

รับส่วนลดที่โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok (2 ม.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63)
ห้องอาหาร The Dining Room
ส่วนลด 30%* สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ วันจันทร์ – วันอังคาร (จำกัด 6 ท่าน/บัตร/โต๊ะ/เซลล์สลิป)
ส่วนลด 20%* สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ (จำกัด 4 ท่าน/บัตร/โต๊ะ/เซลล์สลิป)
พิเศษ รับเค้กวันเกิดขนาด 1 ปอนด์เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และ เค้กขนาด 2 ปอนด์เมื่อรับประทานอาหารตั้งแต่ สำหรับ 5 ท่านขึ้นไป (กรุณาสำรองโต๊ะอาหารและสั่งจองเค้กล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันเพื่อรับสิทธิ์)
ห้องอาหารYou & Mee
ส่วนลด 15%* สำหรับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ
(ไม่สามารถใช้วันที่ 14 ก.พ., 12 ส.ค., 5 ธ.ค., 24 ธ.ค., 25 ธ.ค. 63)
รับส่วนลดที่โรงแรมThe Okura Prestige Bangkok (6 ม.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63)
ส่วนลด 20%* สำหรับค่าอาหาร ที่ห้องอาหาร Up & Above (ยกเว้นมื้อสายวันอาทิตย์)
ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารที่ห่องอาหาร Yamazato
ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร ที่ La Pâtisserie
*ทุกห้องอาหารจำกัด 8 ท่าน/โต๊ะ/บัตร/วัน/เซลล์สลิป (ไม่สามารถใช้ 25 ม.ค. 63, 14 ก.พ. 63, 3 มิ.ย. 63, 28 ก.ค. 63, 12 ส.ค. 63, 5 ธ.ค. 63)

รับส่วนลดที่โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok
ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ห้องอาหารเจดับบลิว คาเฟ่, ห้องอาหารจีนมานโฮ, ห้องอาหารญี่ปุ่นสึ, ห้องอาหารนามิเทปปันยากิ สเต็กเฮ้าส์ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
ส่วนลด 15%* สำหรับค่าอาหาร ที่ห้องอาหารนิวยอร์ค สเต็กเฮ้าส์

รับส่วนลด 5%* ณ Eathai (โซนครัวสี่ภาค, สตรีทฟู้ด, ลิตเติ้ล ไชน่าทาวน์ บ้านขนมไทย และหวานเย็นเท่านั้น)

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้ระหว่าง 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63
 • สิทธิพิเศษนี้จะได้รับเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี ซิกเนเจอร์เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด บัตรกำนัลหรือแพ็คเกจอื่นๆ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน และบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน

ตัวอย่างการบริการที่ Signature Assistance

 • บริการแนะนำและจองสนามกอล์ฟชั้นนำทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองโรงแรม ที่พักทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองบัตรชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต กีฬา ละครเวทีและ โชว์ดังทั่วโลก
 • บริการสั่งและจัดส่งดอกไม้ ของขวัญ อื่นๆ ทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองร้านอาหารดัง ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองรถเช่าและรถลีมูนซีน ทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการแนะนำและจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและ ต่างประเทศทั่วโลก

 
บริการช่างซ่อมรถฉุกเฉิน และช่วยเหลือบนท้องถนนตลอด 24 ชม.
โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ กรณีรถเสียระหว่างขับขี่ กุญแจติดอยู่ในรถและอื่นๆ เหมือนมีเพื่อนร่วมทางบนถนน ให้ท่านสมาชิกขับรถได้อย่างอุ่นใจตลอดเวลา และกรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ณ จุดเกิดเหตุ จะให้บริการรถยกรถลากรถของท่านสมาชิกไปยังอู่ซ่อมที่เหมาะสม และใกล้เคียงที่สุด หรืออู่ที่ท่านสมาชิกเป็นผู้ระบุ
 
บริการ Home Assistance
เพราะเรารู้ว่าบ้านและครอบครัว มีความหมายกับท่านสมาชิกแค่ไหน เราจึงเตรียมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน ไว้คอยรองรับทุกเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกวัน ตลอด 24 ชม. ให้ท่านสมาชิกรู้สึกอุ่นใจตลอดเวลา
 
เงื่อนไข

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ซิกเนเจอร์ที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิกอยู่
 • การให้บริการ Signature Roadside Assistance & Towing ให้บริการทั่วประเทศไทย
 • บริการนี้ไม่รวมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน
 • สำหรับการให้บริการรถยกรถลาก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในรถยกรถลาก ไว้ที่ 1,500 บาทต่อครั้งหรือ 20 กิโลเมตรแรกและไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ทั้งนี้ท่านสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากนี้

 

วงเงินคุ้มครอง 20 ล้านบาทประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ 

ยกระดับความปลอดภัยตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวออกจากประตูบ้านทั้งครอบครัวทุกครั้งที่ท่านสมาชิกเดินทางไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางจาก New Hampshire Insurance Company บริษัทประกันภัยระดับโลก ด้วยวงเงินประกันสูงสุดถึง 20 ล้านบาท กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงท่านสมาชิกชำระค่าเดินทางเต็มจำนวน ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ เท่านั้น

• ประกันเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป
ท่านสมาชิกที่ชำระบัตรโดยสารเครื่องบินด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ จะได้รับค่าชดเชยกรณีเที่ยวบินล่าช้าเป็นวงเงินสูงสุด 20,000 บาท โดยจะได้รับความคุ้มครองระหว่างการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

• ประกันกระเป๋าเดินทางล่าช้าเกินกว่า 8 ชั่วโมง
ท่านสมาชิกที่ชำระบัตรโดยสารเครื่องบินด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ จะได้รับการชดเชยกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าเป็นวงเงินสูงสุด 20,000 บาท สำหรับการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่จำเป็น
 

เงื่อนไข

 • โปรดศึกษาข้อตกลงคุ้มครอง การชดเชยสินไหมและ เงื่อนไขอื่นๆ ได้ใน กรรมธรรม์ประกันภัยและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ แจ้งเคลมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ โทร 0 2296 5566<
 • ท่านสมาชิกจะได้รับความคุ้มครองการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
 • กรณีที่เครื่องบินล่าช้าตั้งแต่ 6 ชั่วโมงติดต่อกันขึ้นไปจะได้รับการชดเชยเป็นเงิน 10% ของทุนประกันในทุกๆ 6 ชั่วโมง
 • กรณีที่กระเป๋าล่าช้าเกินกว่า 8 ชั่วโมง ชดเชยสูงสุด 20% ของทุนประกัน, ล่าช้าเกินกว่า 16 ชั่วโมงชดเชยเพิ่มอีกไม่เกิน 30%, และล่าช้าเกินกว่า 24 ชั่วโมง ชดเชยเพิ่มอีก 50%
 • ท่านสมาชิกจะต้องส่งหนังสือที่ออกโดยสายการบินเพื่อยืนยันความล่าช้า หรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่งนั้น และใบเสร็จของค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ให้บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐาน
 • การชดเชยสินไหม และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ โทร 0 2649 1999 จันทร์- ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

 

แผนคุ้มครองบัตรหาย

ยกระดับความปลอดภัยอีกหนึ่งระดับด้วย Zero Liability แผนป้องกันการนำหมายเลขบัตรของท่านสมาชิกไปใช้ กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม โดยท่านสมาชิกไม่ต้องรับผิดชอบยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ให้ความคุ้มครองย้อนหลังสูงสุดถึง 48 ชั่วโมงก่อนการแจ้งอายัดบัตรฯ

เงื่อนไข

 • บริษัทฯ รับผิดชอบยอดใช้จ่ายสูงสุด 50,000 บาทต่อบัญชี ทั้งนี้ส่วนที่เกินท่านสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินภายใน 45 วัน

 

บัตรเครดิต กรุงศรี

แลก “กรุงศรี พอยต์”

สามารถแลกพอยต์ได้ง่ายๆ ผ่าน UChoose Application

 • แลก ลด เลย ณ จุดขาย มากกว่า 10,000 สาขาทั่วไทย

 • แลกสินค้าและบัตรกำนัล มากกว่า 500 รายการ

 • แลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี เริ่มต้น 1,000 พอยต์

 • แลก E-COUPON กับร้านค้าชั้นนำ

 • แลกบริจาคกับองค์กรการกุศล

 • แลกไมล์สะสมกับสายการบินชั้นนำ มากกว่า 70 สายการบินทั่วโลก อาทิ การบินไทย, บางกอก แอร์เวย์ส, เจแปนแอร์ไลน์,  แอร์เอเชีย และ คาเธ่ย์ แปซิฟิค

 

• สะดวกสบายมากกว่า
 
Krungsri Smart Plan
แผนผ่อนชำระค่าสินค้า และบริการแบบแบ่งจ่ายรายเดือน เพื่อทุกรางวัลชีวิตที่ท่านอยากให้แก่ตัวเองหรือคนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ แพ็คเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแสนต่ำ และระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน
Krungsri Smart Bill 
บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและบริการผ่านบัตร รับความสะดวกสบาย ในการชำระค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน
สำหรับการซื้อสินค้าและบริการยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า
เบิกเงินสดได้สูงสุดถึง 100% ของวงเงินบัตรเครดิต 
ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินเบิกถอนเงินสดของสมาชิก และสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มและ / หรือปรับลดวงเงินเบิกถอนเงินสด ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
ชำระขั้นต่ำ 500 บาท 
หรือ 10% ของยอดค้างชำระแล้วแต่ยอดใดจะมากกว่า
ออกบัตรเสริมได้สูงสุด 4 บัตร

• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส
 
บัตรเครดิต กรุงศรี รับคะแนน “กรุงศรี พอยต์” 
ใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ต่อเซลล์สลิป (ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 63 เป็นต้นไป)
รับคะแนน "กรุงศรี พอยต์" 1 คะแนน (โดยส่วนที่ไม่ครบ 25 บาท ในแต่ละเซลล์สลิปจะไม่สามารถนำมาคำนวณได้ ) เพื่อแลกรับของกำนัลในรายการ “กรุงศรี พอยต์” ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้คะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์" ในรายการเบิกถอนเงินสด, ค่าสาธารณูปโภค Krungsri Smart Bill, การเติมน้ำมันที่บางจาก, การซื้อกองทุนรวม, การซื้อประกันทุกประเภท, เบี้ยประกันแบบยูนิต ลิงค์, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และขอยกเว้นการให้คะแนนสะสมสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) (สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ยังคงได้รับคะแนนกรุงศรี พอยต์)
ช้จ่ายผ่านบัตร ทุก 25 บาท
รับคะแนน "กรุงศรี พอยต์" 1 คะแนน โดยทุก 2 คะแนน "กรุงศรี พอยต์" สามารถโอนเป็น 1 ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส, แอร์เอเชีย บิ๊ก พอยต์ และ เอเชียไมล์ หรือ ทุก 3 คะแนน "กรุงศรี พอยต์"  สามารถโอนเป็น 1 แจลไมล์เลจแบงค์
สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี สามารถรวบรวมคะแนนสะสม "กรุงศรี พอยต์” จากทุกบัตรหลักแต่ละประเภทภายใต้ชื่อและนามสกุลเดียวกันที่มีมากกว่า 1 ใบ เพื่อแลกรับของกำนัลรวมถึงรอยัล ออร์คิด พลัส, คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส, แอร์เอเชีย บิ๊ก พอยต์, เอเชียไมล์ (ยกเว้น แจลไมล์เลจแบงค์ ไม่สามารถรวมคะแนนได้)
แลกคะแนน ณ จุดขาย
ทุก 1,000 คะแนน มีค่าเท่ากับ 100 บาทเพื่อเป็นส่วนลด ณ ร้านค้าชื่อดัง
 
• ส่วนลดถูกใจ
 
รายการส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำมากมายทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี

คำสัญญาในการให้บริการลูกค้าของบัตรเครดิต กรุงศรี

• ข้อความในใบสมัครอ่านง่าย อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างครบถ้วน ชัดเจน 
• บริษัทฯ มีพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าและติดตามหนี้ที่เต็มใจให้บริการ และให้ข้อมูลต่างๆเสมอ 
• บริษัทฯ ให้สินเชื่อโดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระคืนของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

    • เป็นลูกค้า กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
    • อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์
    • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้

กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ

    • รายได้ประจำ 70,000 บาทต่อเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุด
    • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน
 

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

    • มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 1,080,000 บาทขึ้นไป
    • บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี
    • จดทะเบียนการค้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา
    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    • ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
    • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นรายการนับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียนเงินของกิจการ) กรณีใช้บัญชีบริษัท ให้แนบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน
 

กรณีสมัครบัตรเครดิตโดยอายัดบัญชี

เพิ่มความสะดวกสบาย ให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัคร เพียงคุณเปิดหรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกรุงศรี และนำมาวางค้ำประกันสำหรับการเปิดใช้บริการบัตรเครดิต เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตและได้รับสิทธิพิเศษมากมายจากบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

เอกสารประกอบการสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชน
    • กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport (ผู้สมัครจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีที่พำนักอาศัยในประเทศไทย ที่สามารถจัดส่งเอกสารได้)
 


 

ผู้สมัครบัตรเสริม
    • อายุ 15 ปีขึ้นไป และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบัตรหลัก
 
เอกสารประกอบการสมัคร
    • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลักพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริมพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต กรุงศรี
 
บัตรเครดิต กรุงศรี

 

บัตรเครดิต กรุงศรี
 
ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมสินเชื่อจากการชำระเงินคืนขั้นต่ำ ชำระคืนเพียงบางส่วน หรือมิได้ชำระเลยตามวันที่กำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้แบบผ่อนชำระ 
 
 
ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ     
     ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับบริษัท 

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก: 
กรณีบัตร Visa : 
http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp 
กรณีบัตร MasterCard : 
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 2.5 ของยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น 
 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร