แจ้งปิดระบบชั่วคราว สำหรับบริการส่ง OTP ผ่าน UChoose

/KrungsriCreditCard/media/html/OTP-1200x650.jpg
ขอแจ้งปิดระบบเพื่อปรับปรุงชั่วคราว สำหรับบริการส่ง OTP ผ่านช่องทาง UChoose เพื่อทำรายการออนไลน์ ช่วง 20.00 – 24.00 น. ของวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะได้รับ OTP ผ่านช่องทาง  SMS แทน หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวท่านจะได้รับ OTP ผ่านช่องทางปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก


  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.