MGM

Krungsri Credit Card Member Get Member
ชวนเพื่อนสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัด*
เมื่อเพื่อนได้รับอนุมัติพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่านบัตรและทำตามเงื่อนไข
1 ก.ค. 65 – 30 ก.ย. 65


เพียงแนะนำเพื่อน (ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี มาก่อน ) สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE

รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/ท่าน*

ผู้ถูกแนะนำต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไข ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่าน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจากโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน


เพียงแนะนำเพื่อน (ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี มาก่อน ) สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE

รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/ท่าน*

ผู้ถูกแนะนำต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไข ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่าน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจากโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน

*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี