บัตรเครดิต กรุงศรี


บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ เพื่อลดภาระลูกค้า 

สำหรับการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จะเป็นโดยอัตโนมัติ ทั้งลูกค้าบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล  โดยไม่ต้องโทรแจ้งความจำนงกับบริษัทฯ  

• ลูกค้าบัตรเครดิต

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ   
ลดจาก 10% เป็น 5%  
มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564


บัตรเครดิต กรุงศรี

•   ลูกค้าสินเชื่อบุคคล

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ   
ลดจาก 5% เป็น 3%   (เฉพาะสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ)
มีผลตั้งแต่ 18 มีนาคม  2563 ถึง 31 ธันวาคม

บัตรเครดิต กรุงศรี
กรณีบริษัทฯ มีมาตรการโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติม บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในลำดับถัดไป
บัตรเครดิต กรุงศรี

 
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต
Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ลูกค้าทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท (แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า) ใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% หรือ 500 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut) เช่น
  • นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64
  • นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 400 บาท ไม่ปรับเหรอคะ
A: มาตรการดังกล่าวปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะ ยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิมค่ะ
 
Q: ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน ลดเหลือ 5% ด้วยไหมคะ
A: มาตรการดังกล่าวลดเฉพาะยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต ไม่รวมส่วนที่เป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนนะคะ
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบุคคล
Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ลูกค้าทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ เหลือ 3% หรือ 500 บาท ใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเหลือ 3% หรือ 500 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut) เช่น
  • นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 19 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 19 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64
  •   นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

Q: รายการผ่อนชำระรายเดือนเรียกเก็บยังไง
A: รายการผ่อนชำระรายเดือนยังเรียกเก็บปกติ ตามยอดชำระต่อเดือนค่ะ

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 400 บาท ไม่ปรับใช่ไหมคะ
A: มาตรการดังกล่าวปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเท่านั้นค่ะ ยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิมค่ะ
ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?