ยกเลิกช่องทางรับชำระเงินผ่านศูนย์บริการลูกค้า TOT (Just Pay)

/KrungsriCreditCard/media/html/thumbnail_image001.png
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด มีความจำเป็นต้องยกเลิกช่องทางรับชำระเงินผ่านศูนย์บริการลูกค้า TOT (Just Pay) เนื่องจาก TOT ได้เลิกประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินแทนระบบ Just Pay  บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้    ทั้งนี้ สมาชิกบัตรยังสามารถชำระผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ตามปกติ


  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.