ประกาศบริษัท

แจ้งยกเว้นคะแนนสะสมภายใต้ MCC ที่กำหนด
15 กรกฎาคม 2564
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที 15 กรก...
การเปลี่ยนช่องทางการรับ OTP
03 กรกฎาคม 2563
เพื่อความปลอดภัยสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ ภายในเดือนกันยายน 2563 บริษัทจะ
OTP
03 กรกฎาคม 2563
สำคัญโปรดอ่าน
บริษัทไม่มีนโยบายติดต่อลูกค้าเพื่อขอข้...
เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส
14 พฤศจิกายน 2562
บริษัทขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส สำหรับบัตรเครดิต ...
ยกเลิกช่องทางรับชำระเงินผ่านศูนย์บริการลูกค้า TOT (Just Pay)
01 พฤศจิกายน 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป  บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธ...

แจ้งเตือน mail, SMS, สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉ...
01 เมษายน 2561
เนื่องด้วยขณะนี้  มี e-mail หลอกลวง หรือ Phishing ที่ส่งมาจากมิจฉาชีพ โด...