พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Sheraton Samui Resort


ส่วนลดห้องพัก 10%*

จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม  https://th.sheratonsamui.com/


1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66
ที่ Sheraton Samui Resort

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Sheraton Samui Resort


ส่วนลดห้องพัก 10%*

จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม  https://th.sheratonsamui.com/


1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66
ที่ Sheraton Samui Resort

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Sheraton Samui Resort


ส่วนลดห้องพัก 10%*

จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม  https://th.sheratonsamui.com/


1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66
ที่ Sheraton Samui Resort

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Sheraton Samui Resort


ส่วนลดห้องพัก 10%*

จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม  https://th.sheratonsamui.com/


1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66
ที่ Sheraton Samui Resort

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Sheraton Samui Resort


ส่วนลดห้องพัก 10%*

จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม  https://th.sheratonsamui.com/


1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66
ที่ Sheraton Samui Resort

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Sheraton Samui Resort


ส่วนลดห้องพัก 10%*

จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม  https://th.sheratonsamui.com/


1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66
ที่ Sheraton Samui Resort

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Sheraton Samui Resort


ส่วนลดห้องพัก 10%*

จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม  https://th.sheratonsamui.com/


1 เม.ย. 66 – 31 พ.ค. 66
ที่ Sheraton Samui Resort

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ดเท่านั้น
 • ส่วนลด 10% จากเรทที่ดีที่สุด จากเว็บไซต์โรงแรม เมื่อชำระผ่าน บัตรเครดิตบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด
 • สิทธิพิเศษนี้ต้องจองล่วงหน้า 7 วันและขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่ต้องการเข้า
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ และชำระด้วยบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและข้อเสนออื่นใดได้
 • วันที่งดให้บริการและห้องพักขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในแต่ละช่วงเวลา
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า โทร. 0 7742 2020 อีเมล reservations.kohsamui@sheraton.com
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ดเท่านั้น
 • ส่วนลด 10% จากเรทที่ดีที่สุด จากเว็บไซต์โรงแรม เมื่อชำระผ่าน บัตรเครดิตบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด
 • สิทธิพิเศษนี้ต้องจองล่วงหน้า 7 วันและขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่ต้องการเข้า
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ และชำระด้วยบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและข้อเสนออื่นใดได้
 • วันที่งดให้บริการและห้องพักขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในแต่ละช่วงเวลา
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า โทร. 0 7742 2020 อีเมล reservations.kohsamui@sheraton.com
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ดเท่านั้น
 • ส่วนลด 10% จากเรทที่ดีที่สุด จากเว็บไซต์โรงแรม เมื่อชำระผ่าน บัตรเครดิตบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด
 • สิทธิพิเศษนี้ต้องจองล่วงหน้า 7 วันและขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่ต้องการเข้า
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ และชำระด้วยบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและข้อเสนออื่นใดได้
 • วันที่งดให้บริการและห้องพักขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในแต่ละช่วงเวลา
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า โทร. 0 7742 2020 อีเมล reservations.kohsamui@sheraton.com
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ดเท่านั้น
 • ส่วนลด 10% จากเรทที่ดีที่สุด จากเว็บไซต์โรงแรม เมื่อชำระผ่าน บัตรเครดิตบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด
 • สิทธิพิเศษนี้ต้องจองล่วงหน้า 7 วันและขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่ต้องการเข้า
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ และชำระด้วยบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและข้อเสนออื่นใดได้
 • วันที่งดให้บริการและห้องพักขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในแต่ละช่วงเวลา
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า โทร. 0 7742 2020 อีเมล reservations.kohsamui@sheraton.com
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ดเท่านั้น
 • ส่วนลด 10% จากเรทที่ดีที่สุด จากเว็บไซต์โรงแรม เมื่อชำระผ่าน บัตรเครดิตบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด
 • สิทธิพิเศษนี้ต้องจองล่วงหน้า 7 วันและขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่ต้องการเข้า
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ และชำระด้วยบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและข้อเสนออื่นใดได้
 • วันที่งดให้บริการและห้องพักขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในแต่ละช่วงเวลา
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า โทร. 0 7742 2020 อีเมล reservations.kohsamui@sheraton.com
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ดเท่านั้น
 • ส่วนลด 10% จากเรทที่ดีที่สุด จากเว็บไซต์โรงแรม เมื่อชำระผ่าน บัตรเครดิตบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด
 • สิทธิพิเศษนี้ต้องจองล่วงหน้า 7 วันและขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่ต้องการเข้า
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ และชำระด้วยบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและข้อเสนออื่นใดได้
 • วันที่งดให้บริการและห้องพักขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในแต่ละช่วงเวลา
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า โทร. 0 7742 2020 อีเมล reservations.kohsamui@sheraton.com
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ดเท่านั้น
 • ส่วนลด 10% จากเรทที่ดีที่สุด จากเว็บไซต์โรงแรม เมื่อชำระผ่าน บัตรเครดิตบัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด
 • สิทธิพิเศษนี้ต้องจองล่วงหน้า 7 วันและขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่ต้องการเข้า
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ และชำระด้วยบัตรเครดิตทีซีซี พริวิเลจ เท่านั้น
 • ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและข้อเสนออื่นใดได้
 • วันที่งดให้บริการและห้องพักขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในแต่ละช่วงเวลา
 • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้า โทร. 0 7742 2020 อีเมล reservations.kohsamui@sheraton.com
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น

Up Moment with Special Benefits Making It A Day to Remember

Get the ultimate privilege, round-trip economy class air ticket Bangkok to America when reaching spending target.

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Vana Belle, a Luxury Collection Resort

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่หมวดคลินิก และสถาบันความงาม

[JAPAN] พร้อมเที่ยวญี่ปุ่น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเดียวครบคุ้ม รวมสิทธิพิเศษครอบคลุมทุกการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

แตะจ่ายแบบไร้สัมผัส สะดวกปลอดภัย อุ่นใจกว่า

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย