พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65

รายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่ 2 ม.ค. 66 – 5 มี.ค. 66

บัตรกำนัลสตาร์บัคส์มูลค่า 1,500 บาท
 
วันที่ ชื่อ – สกุล
2 มี.ค. 66 คุณญาณินทร์ ชลายนนาวิน
2 มี.ค. 66 คุณอรรถชัย ราชุรัชต
2 มี.ค. 66 คุณจุฑามาศ พันธุยศยรรยง
2 มี.ค. 66 คุณวุฒิ อนุรุทธ์เนตรศิริ
2 มี.ค. 66 คุณวรานิษฐ์ ธีระหรรษาพงศ์
2 มี.ค. 66 คุณสุวรรณี เลิศสุวรรณเสรี
3 มี.ค. 66 คุณพีระพัฒน์ ถาวรนิติ
3 มี.ค. 66 คุณสรัญญา ดวนมีสุข
3 มี.ค. 66 คุณอตินุช ทองปุสสะ
3 มี.ค. 66 คุณลัดดาวัลย์  พัชรธรรม
3 มี.ค. 66 คุณสุนัยนา ศุภกิจวิเลขการ
3 มี.ค. 66 คุณนิพนธ์ พรอภิรักษ์
3 มี.ค. 66 คุณเชาวน์ กาญจนะไพบูลย์
3 มี.ค. 66 คุณธิดารัตน์ โชติสุขรัตน์
4 มี.ค. 66 คุณน้ำผึ้ง อารีพิทักษ์
4 มี.ค. 66 คุณกาญจนา จิตรรุ่งวิทยา
4 มี.ค. 66 คุณบุรินทร์ ฉวีรุ่งทวีทรัพย์
4 มี.ค. 66 คุณนภดล อร่ามพงษ์พันธ์
4 มี.ค. 66 คุณศักดิ์ชัย ภูรพีระวงษ์
5 มี.ค. 66 คุณกมลวรรณ แซ่ปึง
5 มี.ค. 66 คุณรจกร พฤทธิ์นที
5 มี.ค. 66 คุณอดิศักดิ์ พรหมดวง
5 มี.ค. 66 คุณจุมพล ทิมาสรวิชกิจ
5 มี.ค. 66 คุณสมบูรณ์ อิงค์รัตนกุล
5 มี.ค. 66 คุณกวิสรา จรัสจิโรจ
5 มี.ค. 66 คุณอำนาจ จิรเจริญกิจกุล
5 มี.ค. 66 คุณรัตติกาล กอโชคประเสริฐ


รายชื่อผู้โชคดีรางวัลใหญ่ประจำวันที่ 5 มี.ค. 65

รางวัลที่ 1 Anantara Vacaction Club Mai Khao Phuket บัตรกำนัลแพ็ตเกจ ห้องพัก 3 วัน 2 คืน two Bedroom Apartment Suite พร้อมอาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน รางวัลละ 55,552 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 111,104 บาท
 
วันที่ ชื่อ – สกุล
5 มี.ค. 66 คุณสมจิตร  ปัทมอมรกุล
5 มี.ค. 66 คุณอัฏฐพล หาญวณิชศักดิ์


รางวัลที่ 2 Holiday Inn Vana Nava Hua Hin(บูธ K51) บัตรกำนัลแพ็ตเกจ ห้องพัก 2 วัน 1 คืน Standard mountain view room พร้อมอาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 2 ท่าน รางวัลละ 6,500 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 13,000 บาท
 
วันที่ ชื่อ – สกุล
5 มี.ค. 66 คุณนิรมล สุวรรณวัฒตน์
5 มี.ค. 66 คุณสรัลพร หลิว


รางวัลที่ 3 Novotel Bangkok Sukhumvit 20 (บูธ F11) บัตรรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ มื้อกลางวันวันอาทิตย์ ห้องอาหาร Food Exchange สำหรับ 2 ท่าน รางวัลละ 2,400 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 9,600 บาท
 
วันที่ ชื่อ – สกุล
5 มี.ค. 66 คุณกิตติพน เดี่ยวดวงศิลป์
5 มี.ค. 66 นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล
 
• ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีรางวัลลำดับอื่นๆ ของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้ทางเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทบัตรเครดิต
• บริษัทให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทได้ที่ https://kcc.gg/pdpa