โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

POINT TO INVEST

แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์
เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ.กรุงศรี ผ่าน www.krungsriasset.com ได้แล้ววันนี้
ทุก 1,000 พอยต์ = เงินลงทุน  100 บาท*

*แลกพอยต์เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เงื่อนไขขั้นต่ำเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 พอยต์) โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท, จำกัดการแลกสูงสุด 500,000 พอยต์ต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน 

พิเศษรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon  มูลค่า 100 บาท**

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
**เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 63 – 30 ธ.ค. 63 (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรี มาก่อน), จำกัดสิทธิ์ในการให้ Starbucks e-Coupon สำหรับผู้เข้าร่วมรายการสูงสุด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ตลอดรายการ, จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 2,000 ตลอดรายการ
 
ขั้นตอนแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ.กรุงศรี
Step 1: เข้า Website www.krungsriasset.com
Step 2: เลือกเมนู Log in @ccess
Step 3: โปรดศึกษาคำเตือน และ Click ตรงช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับ” และ Click “ตกลง”
Step 4: กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน 1.) รหัสผู้ใช้งาน 2.) รหัสผ่าน และ Click “ตกลง”
Step 5: เลือกเมนู 1.) ข้อมูลส่วนตัว 2.) ผูกบัตรสำหรับแลก Point และ Click “ผูกบัตร”
Step 6: โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และ Click “ยอมรับ”
Step 7: ทำรายการผ่าน OTP 1.) กรอกหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนนสะสม 2.) กรอกหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ 3.) Click “ขอรหัส OTP” 4.) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ และ Click “ยืนยันรหัส OTP”
Step 8: ระบบแสดงข้อมูลเพื่อให้ยืนยันสิทธิ์ ในการใช้บัตรแลกคะแนนสะสม และ Click “ยินยอม”
Step 9: ระบบแสดงข้อมูลบัตรที่ได้ทำการผูกบัตรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
Step 10: เลือกเมนูและกรอกข้อมูล 1.) “ทำรายการ” 2.) “ รายการซื้อ” 3.) “ Pay with Point” 4.) เลือกกองทุนที่
ต้องการ 5.) กรอกจำนวนเงิน 6.) กรอกหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนนสะสม
Step 11: ระบบจะคำนวณจำนวน Points ที่ต้องใช้แลกคะแนนเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และคะแนนสะสมทั้งหมด และ
Click “ตกลง”
Step 12: โปรดตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของรายการ และ Click “ยืนยัน”
Step 13: ระบบแสดงรายการแลกคะแนนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จ และรายการซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จจะถูกแสดงอยู่ด้านล่าง
สนใจแลกกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ.กรุงศรี
บัตรเครดิต กรุงศรี

 
access_time 11 พ.ย. 63 - 30 ธ.ค. 63
 
 
เงื่อนไข
*เงื่อนไขการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนบลจ. กรุงศรี:
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เงื่อนไขขั้นต่ำเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน) โดยทุก 1,000 คะแนนแทนเงินลงทุน 100 บาท
 • ผู้ลงทุนต้องแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เท่ากับยอดเงินที่ต้องการซื้อกองทุนรวม ไม่สามารถแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ บางส่วนแล้วรวมกับการตัดบัญชีเงินฝาก หรือตัดบัตรเครดิตเพิ่มเพื่อซื้อกองทุนได้
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ สูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน
 • คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี ผ่าน www.krungsriasset.com
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ขอแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี จะต้องมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เคยเปิดไว้กับบลจ.กรุงศรี, ธนาคารกรุงศรีฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ แล้ว และมีการสมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (@ccess Online) ของบลจ. กรุงศรี เท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมคกรุงศรี พอยต์ ที่แลกเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้ว
**เงื่อนไข พิเศษรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท:
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรีมาก่อน) และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วลงทุนของบลจ.กรุงศรี ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย. 63 – 30 ธ.ค. 63
 • บลจ.กรุงศรี จะดำเนินการจัดส่ง Starbucks e-Coupon ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่านที่ได้รับสิทธิ์ที่ให้ไว้ในระบบข้อมูลลูกค้าของบลจ.กรุงศรี ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดรายการ
 • จำกัดสิทธิในการรับ Starbucks e-Coupon สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน หรือ 2,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon: 1.) ลูกค้าสามารถนา e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น 2.) มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Coupon ลูกค้าสามารถนามาใช้ซ้าได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป 3.) คูปองดังกล่าวไม่สามารถทาการเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, ไม่สามารถเติมเงิน ในบัตรสตาร์บัคส์การ์ด หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้ 4.) คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันส่งเสริมการขายของทางร้านได้ 5.) สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้บน e-Coupon (ระยะเวลาแคมเปญ 1 ปี) 6.) กรณีที่ e-Coupon ถูกใช้ไปแล้ว และลูกค้ามีข้อสงสัย รบกวนติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการที่จัดส่ง e-Coupon ให้กับลูกค้า 7.) ลูกค้าสามารถชาระด้วย e-Coupon ได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น 8.) กดใช้สิทธิ์ผ่านลิงค์ / แอพพลิเคชัน หรืออื่นๆ ที่ได้รับมาจากบริษัทต้นทาง
เงื่อนไขอื่นๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี*** ที่มีกรุงศรี คะแนนเพียงพอ (***บัตรเครดิต กรุงศรี ได้แก่ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) ที่ร่วมรายการ และทำรายาการครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2563
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี และเจ้าของบัญชีกองทุนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • เงื่อนไขขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่บลจ.กรุงศรี กำหนด
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ
 • เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com
 • สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนบลจ.กรุงศรี ได้ทาง 02 657 5757
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่อง, ข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
ขั้นตอนแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ.กรุงศรี
Step 1: เข้า Website www.krungsriasset.com
Step 2: เลือกเมนู Log in @ccess
Step 3: โปรดศึกษาคำเตือน และ Click ตรงช่อง “ข้าพเจ้ายอมรับ” และ Click “ตกลง”
Step 4: กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน 1.) รหัสผู้ใช้งาน 2.) รหัสผ่าน และ Click “ตกลง”
Step 5: เลือกเมนู 1.) ข้อมูลส่วนตัว 2.) ผูกบัตรสำหรับแลก Point และ Click “ผูกบัตร”
Step 6: โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน และ Click “ยอมรับ”
Step 7: ทำรายการผ่าน OTP 1.) กรอกหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนนสะสม 2.) กรอกหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ 3.) Click “ขอรหัส OTP” 4.) กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ และ Click “ยืนยันรหัส OTP”
Step 8: ระบบแสดงข้อมูลเพื่อให้ยืนยันสิทธิ์ ในการใช้บัตรแลกคะแนนสะสม และ Click “ยินยอม”
Step 9: ระบบแสดงข้อมูลบัตรที่ได้ทำการผูกบัตรสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
Step 10: เลือกเมนูและกรอกข้อมูล 1.) “ทำรายการ” 2.) “ รายการซื้อ” 3.) “ Pay with Point” 4.) เลือกกองทุนที่
ต้องการ 5.) กรอกจำนวนเงิน 6.) กรอกหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการแลกคะแนนสะสม
Step 11: ระบบจะคำนวณจำนวน Points ที่ต้องใช้แลกคะแนนเพื่อซื้อหน่วยลงทุน และคะแนนสะสมทั้งหมด และ
Click “ตกลง”
Step 12: โปรดตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของรายการ และ Click “ยืนยัน”
Step 13: ระบบแสดงรายการแลกคะแนนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จ และรายการซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จจะถูกแสดง
อยู่ด้านล่าง
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต