คำถามและข้อสงสัย

ช่องทางการสมัครบัตร
1. คุณสมบัติในการสมัครบัตรแต่ละประเภท
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครสามารถเข้าดูได้ที่ http://www.krungsricard.com/th/Product/CreditCard.html
2. ช่องทางการสมัครบัตรหลักและบัตรเสริม
กรณีที่สนใจสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี สามารถสมัครผ่านช่องทางดังนี้
- สมัครผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา ทั่วประเทศ
- สมัครด้วยตนเองอย่างง่ายๆ และรวดเร็วผ่านทางลิงค์นี้  http://www.krungsricard.com/th/Product/CreditCard.html
- ติดต่อทาง Call Center เพื่อแจ้งขอเอกสารสมัครบัตร 
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
    • บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
    • บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด โทร 0 2646 3333

3. การสมัครบัตรแบบอายัดบัญชี
ทางบริษัทขอแจ้งรายละเอียดให้ท่านทราบดังนี้
สำหรับบัตรแพลทินัม และบัตรกรุงศรี ประเภทอื่นๆ  ใช้เงินฝากค้ำประกันขั้นต่ำ 40,000 บาท
สำหรับบัตรกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟแพลทินัม ท่านจะต้องเป็นสมาชิกกรุงศรีเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งต้องมีเงินฝาก 5  ล้านบาท
ท่านสามารถสมัครบัตรแบบฝากเงินค้ำประกันได้โดยติดต่อสอบถามธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาที่ท่านมีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ โดยวงเงินที่ได้รับอนุมติจะได้ 90% ของเงินที่ฝากค้ำประกัน
บัตรเสริม
สมาชิกบัตรหลักสามารถขอให้บริษัทฯ ออกบัตรเสริมให้กับบุคคลอื่นได้มากถึง 4 บัตร โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.       ผู้ถือบัตรเสริม ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
2.       รายการใช้จ่ายของสมาชิกบัตรหลักและบัตรเสริมทุกใบรวมกัน จะต้องไม่เกินวงเงินรวมที่บัตรหลักได้รับ
3.       คะแนนสะสมที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม จะถูกไปรวมไว้ที่บัตรหลัก
4.       เมื่อบัตรหลักมีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการโปรโมชั่นใดๆ บัตรเสริมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
5.       หากมีการได้รับเครดิตเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม  บริษัทฯจะดำเนินการคืนเครดิตเงินดังกล่าวให้ไว้ที่บัตรหลักเพียงบัตรเดียว
   การสมัครบัตรเสริม
1.       สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.krungsricard.com/th/Product/CreditCard.aspx
2.       ขอรับใบรับสมัครได้ที่ Call Center 02-6463000
3.       ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
4.       กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อรับรองให้ครบถ้วน ทั้งผู้สมัครบัตรเสริมและบัตรหลัก
5.       แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสมาชิกบัตรหลักและผู้สมัครบัตรเสริม พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ลายเซ็นต์เหมือนกันกับใบสมัคร
6.       นำเอกสารส่งได้ที่บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตู้ ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541 หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการสมาชิกบัตรโดยตรงดังนี้
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
       บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
       บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
       บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
       บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
 
   การกำหนดวงเงินบัตรเสริม
 
สมาชิกบัตรหลักสามารถกำหนดวงเงินบัตรเสริมได้ ตั้งแต่ 10% - 100% ของวงเงินบัตรหลัก
*หมายเหตุ: ขั้นต่ำวงเงินบัตรเสริม 10,000 บาท
ตรวจสอบผลการสมัคร
หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารการใบสมัครครบถ้วนแล้ว ใช้ระยะเวลาพิจารณาโดยประมาณ 7 วันทำการ หลังจากทราบผลการพิจารณา จะแจ้งผ่าน sms ให้ท่านทราบ หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการสมาชิกบัตรโดยตรง
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • สำหรับบัตรแพลทินัม  โทร  02 646 3555  กดเลือกประเภทบัตร กด 4 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 4 กด 1
สำหรับบัตรกรุงศรีประเภทอื่นๆ  โทร  0 2646 3000 กดเลือกประเภทบัตร  กด 4  กด 1
วิธีเปิดบัตร
เมื่อได้รับบัตรใหม่ ก่อนนำไปใช้ สมาชิกบัตรจำเป็นต้องทำการเปิดบัตรใหม่ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ อำนวยความสะดวกไว้ดังนี้
1. ช่องทางโมบายแอพพลิเคชั่น UCHOOSE เพียงสแกน QR CODE  เพื่อโหลดแอพพลิเคชั่น
QR

2. ช่องทางเว็บไซต์ “กรุงศรีSmart Click”
3. ช่องทาง SMS พิมพ์ OPEN ตามด้วย 4 หลักสุดท้ายของเลขบัตรท่าน ส่งมาที่ 081 927 9999
4. ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร
• บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
• บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
• สำหรับบัตรแพลทินัม โทร 0 2646 3555 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และกด 3 กด 1
• บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และกด 3 กด 1
• สำหรับบัตรกรุงศรีประเภทอื่นๆ โทร 0 2646 3000 ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และกด 3 กด 1
วงเงินในบัตร
1 ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ
สำหรับการตรวจสอบวงเงินคงเหลือในบัตร ทั้งวงเงินบัตรเครดิตและวงเงินสินเชื่อบุคคล สามารถทำรายการหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
1) ช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรีSmart Click โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูข้อมูลบัญชี
2) ช่องทางกรุงศรี โมบาย แอพพลิเคชั่น โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูบัญชีบัตรเครดิตของฉัน/MY ACCOUNT แล้วเลือกบัตรเครดิตที่ท่านต้องการ
3) ช่องทาง SMS On demand โดยพิมพ์หมายเลขบัตรเครดิตกรุงศรี 4 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 081 927 9999 และรอรับ SMS ตอบกลับ
4) ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   สำหรับบัตรแพลทินัม  โทร  02 646 3555  กดเลือกประเภทบัตร กด 1 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 1 กด 1
    •   สำหรับบัตรกรุงศรีประเภทอื่นๆ  โทร  0 2646 3000 กดเลือกประเภทบัตร  กด 1  กด 1
 
 
2 ขอเพิ่มวงเงินถาวร
สำหรับการขอเพิ่มวงเงินถาวร ท่านจะต้องเป็นสมาชิกบัตรมาเป็น ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป หลังจากที่ได้รับอนุมัติบัตร โดย วิธีการยื่นขอเพิ่มวงเงิน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1)       ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขออนุมัติเพิ่ม/ลดวงเงิน หรือเปลี่ยนสถานะบัตร" ผ่านเว็บไซต์
2)       กรอกข้อมูลบนแบบฟอร์ม พร้อมเซ็นชื่อและวันที่กำกับ
3)       แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงินดังต่อไปนี้
    •    สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีแนบสำเนาบัตรข้าราชการ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่ม)
    •    สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าสมุดธนาคารหน้าแรก
    •    สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ (สำหรับพนักงานประจำ) หรือ  สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท (สำหรับเจ้าของกิจการ)
    •    เอกสารยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร
4)       ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา กลับมาที่บริษัทฯ ผ่านทางโทรสารที่ 0 2627 8250 หรือส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง บริษัท อยุธยา บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตู้ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10540
5)       ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน จะใช้ระยะเวลาอนุมัติประมาณ 1 สัปดาห์โดยแจ้งผลกลับทาง SMS
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการสมาชิกบัตรโดยตรงดังนี้
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
    •   บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
 
3 ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
อภิสิทธิ์สุดพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา
หากต้องการ "วงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว" (Temporary Credit Line for Credit Card) เพิ่มเติม สำหรับการใช้จ่ายผ่านวงเงินบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา สามารถติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center)
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 กด 1 กด 3
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 1 กด 3
บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 กด 1 กด 3
ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
1. ยังไม่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ต้องทำอย่างไรบ้าง?
หากยังไม่ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ขอแนะนำวิธีการตรวจสอบยอดชำระ ทั้งยอดชำระเต็มและขั้นต่ำ พร้อมกำหนดวันที่ชำระ สามารถ ดังนี้
1)       ช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรีSmart Click โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูข้อมูลบัญชี
2)       ช่องทางกรุงศรี โมบาย แอพพลิเคชั่น โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูบัญชีบัตรเครดิตของฉัน/MY ACCOUNT แล้วเลือกบัตรเครดิตที่ท่านต้องการ
3)       ช่องทาง SMS On demand โดยพิมพ์หมายเลขบัตรเครดิตกรุงศรี 4 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 081 927 9999 และรอรับ SMS ตอบกลับ
4)       ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   สำหรับบัตรแพลทินัม  โทร  02 646 3555  กดเลือกประเภทบัตร กด 1 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 1 กด 1
    •   สำหรับบัตรกรุงศรีประเภทอื่นๆ  โทร  0 2646 3000 กดเลือกประเภทบัตร  กด 1  กด 1
 
2. กรณีขอเลื่อนการชำระเงิน หรือ ไม่สามารถชำระได้ครบถ้วน ตรงตามกำหนด
ท่านสามารถติดต่อสอบถามช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรได้ดังนี้
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   สำหรับบัตรแพลทินัม  โทร  02 646 3555  กดเลือกประเภทบัตร กด 1 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 1 กด 1
    •   สำหรับบัตรกรุงศรีประเภทอื่นๆ  โทร  0 2646 3000 กดเลือกประเภทบัตร  กด 1  กด 1

3. ตรวจสอบรายการบัญชีที่ยังไม่เรียกเก็บ
สำหรับการตรวจสอบรายการบัญชีที่ยังไม่เรียกเก็บ สามารถทำรายการหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
1)      ช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรีSmart Click โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูรายการที่ยังไม่เรียกเก็บ
2)       ช่องทาง กรุงศรีโมบาย แอพพลิเคชั่น โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกดูรายการที่ยังไม่เรียกเก็บ
ทั้งนี้ หากรายการบัญชีที่ยังไม่เรียกเก็บ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center)
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
    •   บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
 
4. รายการใบแจ้งยอดบัญชีไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ หากรายการบัญชีที่เรียกเก็บไม่ถูกต้อง ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center)
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 กด 5 กด 0
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 0
    •   บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 กด 5 กด 0
 
5. ค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ
ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตที่บริษัทเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับบริษัท ทั้งนี้ หากสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเพื่อเรียกเก็บกับบริษัท 

ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก: 
กรณีบัตร Visa : 
http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp 
กรณีบัตร MasterCard : 
http://www.mastercard.com/us/personal/en/cardholderservices/currencyconversion/index.html
กรณีบัตร JCB
http://www.jcb.jp/rate/usd.html
 

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรรับทราบและตกลงให้บริษัทคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตรา ไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป) พื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น 

6. ต้องการขอสำเนาใบบันทึกการขาย (Sale Slip)
สมาชิกบัตรที่ต้องการขอให้บริษัทฯ ส่งสำเนาใบบันทึกการขาย (Sale Slip) ของใบสั่งซื้อสินค้า (Mail order Form) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการ 200 บาท ต่อฉบับ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับรายการที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
โดยอัตราค่าบริการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องชำระให้ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางในการชำระเงินให้กับร้านค้าก่อนจะมาเรียกเก็บกับบริษัทฯ ซึ่งธนาคารเหล่านี้จะเป็นผู้เก็บสำเนาไว้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีที่เกิดรายการเรียกเก็บที่ท่านไม่ได้ใช้จริง บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการดังกล่าวเกิดขึ้น 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอสำเนาใบบันทึกการขาย สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
    •   บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
 
7. เปลี่ยนช่องทางการรับใบแจ้งยอดทาง e-mail
ท่านสามารถสมัครดูข้อมูลบัญชีบัตรออนไลน์และ สมัครรับใบแจ้งยอดทางบัญชีอิเล็คทรอนิกส์ ได้ที่ https://servicekrungsrigroup.com/FormServicesWeb/ebilling/applyEstmtRegister.jsp
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอใบแจ้งยอดสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    •   บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
ช่องทางการชำระเงิน
ชำระค่าบริการบัตรเครดิตกรุงศรี ฟรี! ผ่านทุกช่องทางของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • บริการชำระคืนโดยหักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั่วประเทศ
  • ชำระที่เครื่องเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั่วประเทศ
  • ชำระผ่าน Krungsri Online
ชำระค่าบริการผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารอื่นๆ (หมายเหตุ: มีค่าธรรมเนียมในการชำระ)           
หักบัญชีอัตโนมัติ ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และธ.ยูโอบี
ชำระค่าบริการที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/เคาน์เตอร์ชำระเงิน (หมายเหตุ: มีค่าธรรมเนียมในการชำระ)
  • เคาน์เตอร์ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย
  • ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้จากเว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร
  • เคาน์เตอร์ชำระเงินที่มีเครื่องหมาย บัตรเครดิต กรุงศรี
การเบิกถอนเงินสด
ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดได้ตามวงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดเท่ากับ 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และมีดอกเบี้ยคำนวณนับตั้งแต่วันที่กดจนถึงวันที่จ่ายครบเต็มจำนวน
1) ผ่านช่องทาง ATM
สะดวกรวดเร็ว ด้วยบริการเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์  บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต กรุงศรี ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก โดยท่านสามารถตั้งรหัสกดเงินสด ATM ผ่านระบบอัตโนมัติได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี
    - บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    - บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    - บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 กด 2 กด 4
    - บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 2 กด 4
    - บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 กด 2 กด 4

นอกจากนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสกดเงินสด ATM เพื่อความปลอดภัยได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ที่เครื่องกรุงศรีเอทีเอ็มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ในกรณีที่ท่านประสงค์ให้บริษัทฯ ออกรหัสกดเงินสด ATM และส่งให้ท่านตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชี ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี โดยมีค่าธรรมเนียมตามปกติ  ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดค่าบริการและค่าธรรมเนียมได้ในตาราง ค่าธรรมเนียมจากเอกสารแนบท้าย

  • วิธีเบิกถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็ม
     1. ใส่รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก*
     2. เลือกรายการ “ถอนเงิน”
     3. เลือกรายการ “ถอนระบุจำนวนเงิน”
     4. เลือกรายการจาก “บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล” หรือ “บัตรเครดิต”
     5. กดจำนวนเงินที่ต้องการเบิกถอน (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/รายการ และ สูงสุด 30,000 บาท/รายการ หรือขึ้นอยู่กับเครื่องเอทีเอ็มของผู้ให้บริการ) และภายในวงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้
     6 รับเงินสดทันทีและรับสลิปสำเนาการทำรายการ เก็บไว้เป็นหลักฐาน

  • วิธีการเปลี่ยนรหัสเอทีเอ็มที่ตู้ ATM ธ.กรุงศรีอยุธยา
     1. ใส่รหัสเอทีเอ็ม 4 หลัก*
     2. เลือกรายการ “เปลี่ยนรหัส”
     3. ระบุรหัสเอทีเอ็มใหม่ที่ต้องการ
     4. ยืนยัน รหัสเอทีเอ็มที่ต้องการอีกครั้ง

2) ผ่าน counter ธนาคาร
สมาชิก  สามารถทำรายการเบิกถอนเงินสดได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา (ขั้นต่ำ 1,000 บาท/รายการ และ สูงสุด 150,000 บาท/รายการ/บัตร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนเงินสดได้) หรือธนาคารพาณิชย์ทั่วไป (เงื่อนไขการให้บริการขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคาร) โดยใช้บัตรเครดิตและบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการเบิกถอนเงินสด
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
1. ต้องการเปลี่ยน อีเมล์  / เบอร์โทรศัพท์ต้องทำอย่างไร?
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรี Smart Click โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบ และเลือกเมนูเปลี่ยนอีเมล์ หรือ เบอร์โทรศัพท์
2) ช่องทาง Fax หรือ email  สมาชิกสามารถส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง ระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและหมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลัก ส่งเอกสารได้ที่แฟกซ์ 0 2646 3001 หรือที่อีเมล์ csm@krungsri.com หลังจากได้รับเอกสารบริษัทจะดำเนินการแก้ไขที่อยู่และส่ง sms แจ้งให้ท่านทราบ
3) ช่องทางศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) โดยทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 กด 2 กด 4
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 2 กด 4
    • บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 กด 2 กด 4
 
2. ต้องการแจ้งเปลี่ยน “ชื่อ / นามสกุล” ต้องทำอย่างไร?
สามารถเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ผ่านช่องทางช่องทาง Fax หรือ email  สมาชิกสามารถส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารประกอบอื่นๆ (เช่น ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ)  พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง โดยระบุข้อมูลที่ต้องการแก้ไขและหมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลักลงในเอกสาร ส่งเอกสารได้ที่แฟกซ์ 0 2646 3001 หรือที่อีเมล์ csm@krungsri.com หลังจากได้รับเอกสารบริษัทจะดำเนินการและส่ง sms แจ้งให้ท่านทราบ
ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ
1. ชำระค่าบัตรผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ
เพื่อความสะดวกของท่านที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ท่านสามารถใช้บริการหักบัญชีชำระอัตโนมัติโดยช่องทางดังนี้
1) ช่องทางตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2) ช่องทางกรุงศรีออนไลน์
3) ช่องทางกรุงศรีโมบาย แอพพลิเคชั่น
4) ช่องทางสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยขอแบบฟอร์มได้ที่สาขา มีขั้นตอนดังนี้
    • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบยินยอมการหักบัญชีแล้วส่งที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ สาขาที่ท่านต้องการให้หักบัญชี หรือส่งกลับไปยังบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
    • เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระบริษัทฯ จะตัดค่าใช้จ่ายจากบัญชีดังกล่าวโดยอัตโนมัติ (และโปรดนำเงินเข้าบัญชีดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนถึงกำหนดชำระเงิน)
    • การชำระเงินโดยวิธีนี้ ท่านจะยังคงได้รับใบแจ้งยอดบัญชีก่อนการหักเงินเช่นเดียวกับการชำระด้วยวิธีอื่น
    • หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงิน กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตกรุงศรี
         - บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และ บัตร กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566
         - บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
         - บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
         - บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000
         - บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด โทร 0 2646 3333
    • ท่านสามารถทราบผลการตัดบัญชี ผ่านทาง SMS หรือ ปรากฎหมายเลขบัญชีธนาคารที่ท่านระบุให้หักบัญชีในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต

2. (กรุงศรี สมาร์ท บิล)
บริการตัดค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการายเดือนต่างๆ โดยอัตโนมัติผ่านบัตรกรุงศรีเครดิตคาร์ด (ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น) สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
  1) ส่งเอกสารแบบฟอร์มมาที่บริษัท
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มกรุงศรีสมาร์ทบิล โดยอัตโนมัติผ่านบัตรกรุงศรีเครดิตคาร์ด กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ลงชื่อให้ความยินยอมให้เรียบร้อย ส่งมาที่
    • โทรสารหมายเลข 0 2627 6568 หรือ
    • ส่งอีเมล์มาที่ csm@krungsri.com หรือ
    • ส่งไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง :
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ตู้ปณ. 83 ปณจ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330 วงเล็บมุมซองว่า “บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ”
  2) ศูนย์บริการสมาชิกบัตร (Call Center) โดยทำรายการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 กด 3 กด 3
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 กด 3 กด 3
    • บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 กด 3 กด 3
 
หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนหรือเจ้าหน้าที่รับเรื่องเรียบร้อยแล้วจะมีผลภายใน 45-60 วัน โดยการชำระค่าบริการบัตรเครดิตจะเริ่มตั้งแต่งวดการชำระเงินที่ผู้ให้บริการได้ระบุหมายเลขบัตรเครดิตของท่านในใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ ที่ผู้ให้บริการส่งให้ท่านทุกเดือน
หมายเหตุ
   - สมาชิกบัตรที่ประสงค์จะใช้บริการ จะเป็นบัตรหลัก หรือบัตรเสริมก็ได้
   - ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการนี้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น
ตรวจสอบข้อมูลบัตรผ่าน SMS

บริการพิเศษที่ให้คุณตรวจสอบข้อมูลของท่าน ผ่านทาง SMS ได้ง่ายๆ
เพียงเลือกเมนูส่งข้อความ SMS แล้วพิมพ์ 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตร ส่งมาที่ 081 927 9999 ท่านจะได้รับ SMS ตามตัวอย่างด้านล่าง

บริการ SMS on Demand บัญชี x-xxxx, วงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ......บาท จากใบแจ้งยอดล่าสุด ชำระเต็มจำนวน......บาท ชำระขั้นต่ำ......บาท ครบกำหนดชำระ DD/MM/YY คะแนนสะสมคงเหลือ…...คะแนน

เงื่อนไข : ข้อมูลที่ส่งถึงสมาชิกบัตรทาง SMS เป็นข้อมูลของบริษัทที่มีอยู่ในระบบของ บริษัทฯ ณ เวลานั้น ข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีความเคลื่อนไหวใน บัญชีเพิ่มเติม/บริการ SMS นี้สำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น / ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการสมาชิกบัตรโดยตรงได้ที่หมายเลข
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939
บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000  แจ้งบัตรหาย กด*1 หรือ กด 2 กด 2
โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอายัดบัตรและอำนวยความสะดวกในการออกบัตรใหม่ให้กับสมาชิก โดยมีค่าบริการออกบัตรใหม่สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี  200 บาท ต่อบัตร ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
​ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้น ก่อนการแจ้งอายัดบัตรหาย อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกบัตร
 
การต่ออายุบัตร
บัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภทมีอายุบัตร 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร การต่ออายุบัตรจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรใหม่ให้ก่อนบัตรเก่าของสมาชิกจะหมดอายุล่วงหน้า 1 เดือน และเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำบัตรเก่าของสมาชิกไปกระทำการในทางทุจริต กรุณาทำลายบัตรเก่าทันทีด้วยการตัดบัตรออกเป็น 2 ส่วน 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ต่ออายุบัตร หากข้อมูลของสมาชิกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
ระบบหักบัญชีอัตโนมัติ
กรณีบัตรสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือมีการแอบอ้างใช้จ่ายผ่านบัตรโดยบุคคลอื่น กรุณาติดต่อทันทีที่ศูนย์บริการกรุงศรีเครดิตคาร์ด
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ โทร 0 2296 5566 กด 1
    • บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ โทร 0 2627 4788
    • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม โทร 0 2646 3555 แจ้งบัตรหาย กด*1 หรือ กด 3 และกด 2 
    • บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม โทร 0 2646 3939 แจ้งบัตรหาย กด*1 หรือ กด 3 และกด 2
    • บัตรกรุงศรี ประเภทอื่น และบัตรโฮมโปร วีซ่า โทร. 0 2646 3000 แจ้งบัตรหาย กด*1 หรือ กด 3 และกด 2
โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการอายัดบัตรและอำนวยความสะดวกในการออกบัตรใหม่ให้กับสมาชิก โดยมีค่าบริการออกบัตรใหม่สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี  200 บาท ต่อบัตร ต่อครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 
​ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทุกรายการที่เกิดขึ้น ก่อนการแจ้งอายัดบัตรหาย อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกบัตร
 
การต่ออายุบัตร
บัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภทมีอายุบัตร 5 ปี นับจากวันที่ออกบัตร การต่ออายุบัตรจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทฯ จะทำการจัดส่งบัตรใหม่ให้ก่อนบัตรเก่าของสมาชิกจะหมดอายุล่วงหน้า 1 เดือน และเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นนำบัตรเก่าของสมาชิกไปกระทำการในทางทุจริต กรุณาทำลายบัตรเก่าทันทีด้วยการตัดบัตรออกเป็น 2 ส่วน 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ต่ออายุบัตร หากข้อมูลของสมาชิกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้
กรุงศรี สมาร์ทแพลน ออน คอล Smart Plan on Call
• เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ Krungsri Smart Plan on Call
*การใช้บริการ Krungsri Smart Plan on Call สมาชิกบัตรเครดิตตกลงและยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ Krungsri Smart Plan on Call ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า (ไม่รวมบัตรเครดิตธุรกิจ กรุงศรี เพรสทีจ ) สามารถสมัครใช้บริการ Smart Plan on Call ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิให้สมาชิกบัตรหลักเท่านั้นที่สามารถขอทำรายการ Smart Plan on Call โดยสามารถเลือกรายการที่เกิดจากการใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมภายใต้บัญชีเดียวกัน โดยสมาชิกบัตรเครดิตสามารถนำค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรมาสมัครใช้บริการ Smart Plan on Call ได้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมรายการที่เกิดจากการเบิกเงินสด ดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมทุกชนิด
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ Smart Plan on Call เฉพาะกับสมาชิกบัตรเครดิตที่มีประวัติการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกับทางบริษัทฯ แล้วอย่างน้อย 1 เดือนเท่านั้น
3. ในการสมัครใช้บริการ Smart Plan on Call สมาชิกบัตรเครดิตสามารถใช้บริการ Smart Plan on Call ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละรอบบัญชี และไม่จำกัดจำนวนรายการสินค้าและ/หรือบริการที่จะเข้าทำรายการ Smart Plan on Call ทั้งนี้ มูลค่าของสินค้าและ/หรือบริการที่จะเข้าใช้บริการ Smart Plan on Call (ต่อครั้ง) ต้องมีมูลค่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อรายการสินค้าและ/หรือบริการ และจำนวนยอดรวมมูลค่าของสินค้าและ/หรือบริการที่จะใช้ทำรายการ Smart Plan on Call แต่ละครั้งนั้นต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3,000 บาท โดยจำนวนยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระต่องวดต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท
4. ในการกำหนดจำนวนงวดของการผ่อนชำระสินค้าและ/หรือบริการนั้น จำนวนงวดที่สมาชิกบัตรเครดิตสามารถเลือกทำรายการได้ตั้งแต่ 3 – 10 เดือน
5. อัตราดอกเบี้ยการแบ่งชำระ (EPR) หากยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ระหว่าง 3,000 - 99,999.99 บาท  จะได้รับดอกเบี้ย 0.84% และยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 100,000 - 1,000,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 0.79 % โปรโมชั่นเริ่ม 1 ก.ย. 60 - 31 ธ.ค. 62
6. สำหรับคะแนนโบนัสหรือคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตได้รับจากการใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิตของรายการสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกบัตรเครดิตนำมาใช้สมัคร Smart Plan on Call นั้น สมาชิกบัตรเครดิตจะไม่ได้รับคะแนนโบนัสและ/หรือคะแนนสะสมเพิ่มเติมจากที่ได้รับไปแล้วอีก
7. สมาชิกบัตรเครดิตยอมรับและตกลงว่าบรรดาสินค้าและ/หรือบริการที่สมาชิกบัตรเครดิตนำมาเข้ารายการแบ่งชำระเป็นรายเดือนของ Smart Plan on Call ไม่สามารถ คืน แลกเปลี่ยน หรือ ยกเลิกได้
8. สมาชิกบัตรเครดิตตกลงที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงค่างวดการผ่อนชำระที่เกิดจากการทำรายการแบ่งชำระผ่าน Smart Plan on Call และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการให้บริการ Smart Plan on Call และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บัตรเครดิตของบริษัทฯ และถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการใช้บัตรเครดิต
9. การอนุมัติ Smart Plan on Call ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทฯ
10. หากสนใจในการทำรายการแบ่งชำระ ท่านสามารถโทรติดต่อผ่านศูนย์บริการสมาชิก เพื่อทำรายการ ได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-20.00 น.
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม 0-2646-3555
บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม 0-2646-3939
บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม 0-2646-3000
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม 0-2646-3000
บัตรเครดิตกรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-2646-3555
บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม 0-2646-3555
บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด 0-2646-3333
บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ 0-2627-4788
บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ 0-2296-5566
อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
บัตรเครดิตกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย

บัตรเครดิตกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย

บัตรเครดิตกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี (ระยะเวลาปลอดหนี้ 50 วัน)

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมสินเชื่อจากการชำระเงินคืนขั้นต่ำ ชำระคืนเพียงบางส่วน หรือมิได้ชำระเลยตามวันที่กำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้แบบผ่อนชำระ 

บัตรเครดิตกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต กรุงศรี ค่าธรรมเนียม

AIAบัตรเครดิตกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย

บัตรเครดิตกรุงศรี อัตราดอกเบี้ย

สำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า (ระยะเวลาปลอดหนี้ 45 วัน)

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมสินเชื่อจากการชำระเงินคืนขั้นต่ำ ชำระคืนเพียงบางส่วน หรือมิได้ชำระเลยตามวันที่กำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้แบบผ่อนชำระ 

อัตราดอกเบี้้ย บัตรเครดิตกรุงศรี AIA

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บัตรเครดิต
บัตรเครดิต กรุงศรี ค่าธรรมเนียม
การแลกคะแนน
สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบรายการแลกของกำนัลได้ที่แค็ตตาล็อกออนไลน์ https://servicekrungsrigroup.com/FormServicesWeb/customer/ecatalogue.jsp โดยสมาชิกบัตรสามารถดำเนินการแลกของกำนัลได้ที่ช่องทางการแลกของกำนัล ดังนี้
    • โทรสาร  0 2646 3601
    • ไปรษณีย์ที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (แผนกแลกของกำนัล) 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    • แลกคะแนนออนไลน์ ผ่านบริการกรุงศรี สมาร์ท คลิก ที่ https://servicekrungsrigroup.com/FormServicesWeb/customer/ecatalogue.jsp
·        ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกของกำนัลเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรุงศรี โบนัส แค็ตตาล็อก สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ที่ https://servicekrungsrigroup.com/FormServicesWeb/customer/ecatalogue.jsp
แบบฟอร์มแลกของกำนัลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.krungsricard.com/th/Download-Forms
Samsung Pay
Q1: การใช้บริการบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ผ่านระบบ Samsung Pay คืออะไร?
A1: คือ บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตแบบ contactless บนสมาร์ทโฟนของ Samsung ผ่านระบบเฉพาะตัวที่เรียกว่า Magnetic Secure Transmission (MST) และ Near Field Communication (NFC) ที่มีความปลอดภัย ใช้งานง่าย และใช้ได้กับร้านค้าทั่วประเทศ


Q2: การใช้บัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ บน Samsung Pay ปลอดภัยขนาดไหน?
A2: ปลอดภัยแน่นอน มั่นใจได้ เพราะ
1.      ปกป้องข้อมูลบัตรเครดิต โดยหมายเลขบัตรเครดิต จะไม่ได้ถูกจัดเก็บในสมาร์ทโฟน แต่เป็นการสร้างข้อมูลเลขบัตรดิจิตอล (Token) แทนหมายเลขจริง
2.      ปกป้องข้อมูลที่อยู่ในเครื่องอย่างปลอดภัย ผ่าน Samsung KNOX
3.      ปกป้องทุกครั้งที่ต้องการใช้งาน ผ่านการยืนยันตัวตนผู้ใช้ด้วยการกรอกรหัสผ่าน PIN 4 หลักหรือการสแกนลายนิ้วมือ ทุกครั้งก่อนใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น
4.      การใช้จ่ายผ่าน Samsung Pay จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์


Q3: บัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์แบบไหนบ้างที่สามารถใช้บน Samsung Pay ได้?
A3: สามารถใช้ Samsung Pay กับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูเมอร์ VISA และ MASTERCARD ทุกประเภท (ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) โดยสามารถเพิ่มบัตรได้สูงสุดถึง 10 ใบ ต่อเครื่อง
 

Q4: เมื่อใช้ Samsung Pay จะยังได้สิทธิประโยชน์ จากบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์เหมือนเดิมหรือไม่? และมีค่าธรรมเนียมในการใช้งานอย่างไร?
A4: ยังได้รับสิทธิประโยชน์และคะแนนสะสมเหมือนเดิม ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ ในการใช้งานผ่าน Samsung Pay


Q5: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ Samsung Pay
A5: สำหรับการเริ่มต้นใช้งานระบบ Samsung Pay มีข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.      ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด Samsung Pay จากทาง Play Store หรือ Galaxy App เพราะ แอพจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติผ่านการแจ้งเตือนการอัพเดท Firmware หรือ MR (Maintenance Release)
2.      สมาร์ทโฟนของ Samsung รุ่นที่ใช้บริการได้ คือ Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy A7 (2016), Galaxy A5 (2016) และ Galaxy Note 5 รวมถึงเครื่องรุ่นใหม่ต่อจากนี้เป็นต้นไป


Q6: จะเพิ่มบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์ บน Samsung Pay ต้องทำยังไง?
A6: สำหรับวิธีการเพิ่มบัตรเครดิตบน Samsung Pay สามารถเริ่มต้นการใช้งานง่ายๆ ดังนี้
1.      เลือก สมัครบัตรใน Samsung Pay แอพพลิเคชั่น
2.      นำบัตรเครดิตวางไว้บนพื้นเรียบ แล้วถ่ายหน้าบัตรเพื่อให้ระบบช่วยระบุรายละเอียดต่างๆ ของบัตร หรือเลือกบันทึกรายละเอียดต่างๆ ด้วยตัวเองก็ได้
3.      ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ
4.      รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ (Terms & Conditions) การใช้บัตรเครดิตในเครือกรุงศรีคอนซูมเมอร์บน Samsung Pay
5.      ทำการยืนยันตัวตนผ่านทาง SMS หรือ Call Center
6.      เมื่อผูกบัตรเครดิตบน Samsung Pay เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกใช้บัตรเครดิตใบดังกล่าวเพื่อชำระเงินได้ทันที


Q7: ต้องใช้อินเทอร์เน็ตขณะใช้จ่ายกับ Samsung Pay หรือไม่?
A7: ในการทำรายการชำระเงินนั้นไม่จำเป็นต้องใช้งานอินเตอร์เน็ต แต่ขอแนะนำให้ อุปกรณ์ควรมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวัน เพื่อให้มั่นใจว่า Samsung Pay มีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ โดย เมื่อทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะได้รับประวัติการทำรายการย้อนหลังไม่เกิน 10 รายการQ8: จะตรวจสอบประวัติการชำระเงินด้วย Samsung Pay ได้อย่างไร?
A8: รายการล่าสุด 10 รายการที่ชำระด้วย Samsung Pay สามารถดูได้ภายในแอพพลิเคชั่นเป็นระยะเวลา 1 เดือนหลังจากทำรายการ ทั้งนี้ การแจ้งเตือน หรือ Notification* พร้อมรายละเอียดรายการจะถูกส่งหลังการทำรายการทุกครั้ง (*จำเป็นต้องใช้งานอินเตอร์เน็ต)Q9: กรณีพนักงานร้านค้าถามหาเลขบัตร 4 ตัวท้ายทำการชำระเงิน?
A9: กรณีที่ร้านค้าสอบถามเลข 4 ตัวท้าย จำเป็นต้องให้เลข 4 ตัวท้ายของเลขบัตรเสมือนแทนที่จะเป็นบัตรพลาสติก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยระบบจะแสดงเป็นข้อมูลเลขบัตรดิจิตอล (Digital Card Number) ในหน้ารวมบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนไว้


Q10: หากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ / โทรศัพท์มือถือสูญหายหรือถูกขโมย
A10: กรณีเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ จำเป็นต้องลงทะเบียนบัตรใหม่อีกครั้ง ส่วนกรณีโทรศัพท์มือถือสูญหายหรือถูกขโมย กรุณาโทรติดต่อโดยตรงที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร 02-646-3555 เพื่อทำการยกเลิกการใช้งานบัตรจากแอพพลิเคชั่น Samsung Pay ซึ่งจะยังสามารถใช้บัตรเครดิตพลาสติกได้ตามปกติ
ทำความรู้จักกับ Mastercard Automatic Billing Updater (ABU)
เป็นบริการสำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น สามารถใช้ได้ทั่วโลก บริการนี้ทำขึ้นเพื่ออัปเดตข้อมูลบัตรให้เป็นปัจจุบัน สำหรับสมาชิกบัตรที่มีรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ(Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) เพื่อให้สมาชิกบัตรมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดการถูกปฏิเสธรายการเนื่องจากการเปลี่ยนหมายเลขบัตรและ/หรือบัตรหมดอายุ
 
มีขั้นตอนการทำงานดังนี้
1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิตและ/หรือบัตรหมดอายุ บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลบัตรใหม่ เช่น หมายเลขบัตร และ/หรือวันหมดอายุ ไปยังฐานข้อมูล Mastercard ABU
2. Mastercard ABU จะส่งข้อมูลบัตรใหม่ไปยังร้านค้าที่สมาชิกบัตรสมัครรายการตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) ที่เข้าร่วมรายการกับ Mastercard
3. เมื่อร้านค้าได้รับข้อมูลบัตรใหม่จาก Mastercard ABU แล้ว ร้านค้าจะใช้ข้อมูลบัตรใหม่ทำรายการ โดยสมาชิกบัตรไม่ต้องแจ้งข้อมูลบ้ตรใหม่กับร้านค้านั้นอีก
 
สำหรับสมาชิกบัตรที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และไม่ประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งปฏิเสธการดำเนินการมายังบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตภายใน 30 วันนับจากวันที่สมาชิกบัตรได้รับแจ้งจากบริษัททางใบแจ้งยอดบัญชีหรือ SMS 
โดยสมาชิกที่ไม่ประสงค์จะใช้บริการ สามารถติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตเพื่อดำเนินการภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
         
 
Q and A
 
1. Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีผลเมื่อไหร่?
มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
 
2. Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีประโยชน์อย่างไร?
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการชำระเงินของสมาชิกบัตรให้ดียิ่งขึ้น โดยสมาชิกบัตรไม่ต้องดำเนินการแจ้งร้านค้า เมื่อบัตรมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  ส่งผลให้สามารถทำรายการได้อย่างต่อเนื่อง
 
3. สมาชิกบัตรสามารถเลือกไม่ใช้บริการนี้ หรือ เปลี่ยนใจขอใช้บริการในภายหลังได้หรือไม่?
ได้ สมาชิกบัตรสามารถแสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการนี้ หรือ แจ้งขอใช้บริการในภายหลังได้ โดยติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิต (Customer service) ของบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต โดยจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป นับตั้งแต่ลูกค้าแจ้งความประสงค์
 
4. หากสมาชิกบัตรไม่เข้าร่วมบริการนี้ จะมีผลกระทบอย่างไร?
สมาชิกบัตรยังคงใช้งานบัตรเครดิตได้ตามปกติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งจะกระทบเฉพาะรายการที่เป็นรายการประเภทตัดบัญชีอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือมีการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file)เท่านั้น
 
5. ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของสมาชิกบัตรจะได้รับการ Update บัตรบน Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) โดยอัตโนมัติทุกร้านค้าที่ทำรายการตัดบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ (Recurring) และ/หรือการบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตในระบบสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ (Card on file) หรือไม่?
ไม่ได้รับการอัปเดต อัตโนมัติทุกร้านค้า  บริการ Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) จะมีให้เฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกับมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น
 
6. มีรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมหรือไม่?
การเข้าร่วมในบริการนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของร้านค้าแต่ละร้านจะเข้าร่วมหรือไม่ ทั้งนี้ รายชื่อร้านค้ามีเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งทาง บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตจะไม่ได้รับการแจ้งอัปเดตข้อมูลดังกล่าวจากทาง Mastercard
           
 
7. Mastercard Automatic Billing Updater (ABU) มีค่าใช้จ่ายหรือไม่
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น สมาชิกบัตรสามารถใช้บริการได้ปกติ
What are you looking for?

Subscribe promotions