โปรโมชั่น บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Paintbar

บัตรเครดิต กรุงศรี paintbar
*เงื่อนไข
• หลังจากแลกคะแนนเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการตลาดจะดำเนินการส่ง SMS ให้ลูกค้ายืนยันการแลกคะแนนก่อนเริ่มกิจกรรม 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่าแพลทินัมที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น 
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี 
• สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น 
• หมดเขตรับลงทะเบียน 25 ก.ย. 61 หรือจนกว่าสิทธิจะเต็ม 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูล ที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีคำพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สินค้า หรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร