โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Holiday Inn Vana Nava Hua Hin & Vana Nava Water Jungle

บัตรเครดิต กรุงศรี Holiday Inn Vana Nava
เงื่อนไข
*ข้อกำหนดและเงื่อนไข Holiday Inn Vana Nava Hua Hin
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองห้องพักที่ Hotel Reservation โทร. 032 809 999 โดยแจ้งใช้ส่วนลดและชำระผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า หรือ บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า เท่านั้น
• รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่ 15 ก.ย. 61 - 21 ธ.ค. 61
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่องได้
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ได้ 

**ข้อกำหนดและเงื่อนไข Vana Nava Water Jungle
• จองผ่านบัตรเข้าสวนน้ำที่ www.vananavahuahin.com และชำระผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า หรือ บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่าเท่านั้น 
• กรุณาซื้อบัตรออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันเข้าใช้บริการ 
• รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่ 15 ก.ย. 61 – 21 ธ.ค. 61
• ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ได้ 

เงื่อนไขรวม 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร