โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Tops Online

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี Tops Online
เงื่อนไข
เงื่อนไขการรับส่วนลด
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลดทันที 120 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป โดยใช้โค้ดส่วนลด KCCMAR (จำกัดส่วนลดสูงสุด 120  บาท)  ผ่าน www.tops.co.th หรือ Tops online Application พร้อมชำระค่าสินค้าและบริการแบบเต็มจำนวน
• จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 4 สิทธิ์/หมายเลขเดอะวันการ์ด/ตลอดรายการ
• ระยะเวลาการใช้โค้ดส่วนลดตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 61
• สงวนสิทธิ์การใช้โค้ดตามเงื่อนไข และโค้ดมีจำนวนจำกัด, จำกัดการใช้โค้ดส่วนลด 4 สิทธิ์/หมายเลขเดอะวันการ์ด/ตลอดรายการ
• ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้
• รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัทหรือเว็บไซต์กำหนด
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Tops Online Call Center 0-2660-1000 (09.00 a.m. - 10.00 p.m.)
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB (ภายใต้ MCC 5411, 5499, 5422, 5441, 5451, 5921, 5333)
• ซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ได้แก่ Big C Supercenter/Big C Extra/Big C Jumbo/Big C Market/Mini Big C/ www.bigc.co.th,Tesco Lotus/Tesco Lotus Express/shoponline.tescolotus.com, Tops Market/ Tops Super Store /Tops Daily/Central Food Hall ทุกสาขา และ Tops Online, Gourmet Market ทุกสาขา , Home Fresh Mart ทุกสาขา, Villa Market ทุกสาขา, Max Valu ทุกสาขา
• *จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 280 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสม 3,000 - 4,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 45 บาท (1.5%), ยอดใช้จ่ายสะสม 5,000 - 7,999 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท(3%), ยอดใช้จ่ายสะสม 8,000 ขึ้นไปต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 280 บาท (3.5%)
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ U Choose Application ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า  แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า เท่านั้น
• **การแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% จะต้องเป็นการแลกคะแนนสะสม 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่มีการใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมได้ไม่เกินยอดใช้จ่ายสะสมต่อเซลล์สลิป โดยแลกคะแนนภายในเดือนที่ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น
• จำกัดสิทธิการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 คะแนน ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมและการแลกคะแนนสะสมภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• ***สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิตเอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต โฮมโปรวีซ่า ที่ 1.) ทำการลงทะเบียนทาง SMS หรือ U choose แอปพลิเคชั่นถูกต้อง และได้รับข้อความยืนยันจากระบบตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61   2.) มียอดใช้จ่ายสะสมตามหมวดที่ร่วมรายการ หมวดกิน : เฉพาะร้านอาหารในโรงแรม หมวดเที่ยว : ยอดใช้จ่ายที่โรงแรม และทราเวล เอเจนซี่ (จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมรวมในหมวดกิน และเที่ยว ไม่เกิน 7,000 บาท/บัญชีหลัก/เดือน) หมวดช้อป :  ช้อปปิ้งออนไลน์ นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายรายการออนไลน์ทุกประเภท ยกเว้นยอดใช้ออนไลน์ในหมวดท่องเที่ยว ช้อปปิ้งไอที นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายที่ยอดใช้จ่ายในหมวดมือถือ และร้านไอทีทั้งหมวด ช้อปปิ้งซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายในหมวดซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมวด (จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมในหมวดช้อปปิ้งซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ตไม่เกิน 5,000 บาท/บัญชีหลัก/เดือน) ครบ 25,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 500 บาท
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 1,500 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
• เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังจากจบรายการในเดือนนั้นๆ (กรณีบัตรเสริม ยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลังและยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายในต่างประเทศ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร