โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ช้อปคุ้มทุกวัน แลกรับคืนสะใจ

บัตรเครดิต กรุงศรี ห้างสรรพสินค้า

แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%*

เพียงใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปและแลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายภายในวันเดียวกัน ที่ ริมปิง ซูเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา, คลังพลาซ่า ทุกสาขา, Siam Wisho ทุกสาขา

(ตรวจสอบโค้ดการแลกคะแนน ณ จุดขาย หรือรอรับโค้ดผ่านมือถือ)
 
**จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 10,000 บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 

ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

• คลังพลาซ่า ทุกสาขา
• ริมปิง ซูเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา
• Siam Wisho ทุกสาขา

บัตรเครดิต กรุงศรี

1 ก.พ. 62 – 30 มิ.ย. 62
เงื่อนไข
เงื่อนไขการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิตเอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต โฮมโปรวีซ่า เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.พ.62 – 30 มิ.ย. 62 เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
 • ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ได้แก่ ริมปิง ซูเปอร์มาร์เก็ต ทุกสาขา, คลังพลาซ่า ทุกสาขา, Siam Wisho ทุกสาขา
 • การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% ต้องเป็นการใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิปและแลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ และแลกคะแนนภายในวันที่ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 คะแนน ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือนหรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 1,300 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับการแลกคะแนนสะสมภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ กรุณาทำรายการใหม่โดยเว้นระยะเวลาการทำรายการจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 • สงวนสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ทำการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเบอร์ศูนย์บริการบัตรเครดิตตามด้านหลังบัตรฯ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง และยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร