โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ช้อปห้างสุดฟินกับบัตรเครดิต กรุงศรี

บัตรเครดิต กรุงศรี ห้างสรรพสินค้า
เงื่อนไข
(1)เงื่อนไขสำหรับการแลกคะแนนเป็นส่วนลด
 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี  ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 15,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 1,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา เซน, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทียร์,พารากอน และบลูพอร์ต,
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 5,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขา
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 50,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 5,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ
 • ส่วนลด 10% คำนวณจากจำนวนคะแนนสะสมที่แลก
 • คะแนนสะสมแลกแทนส่วนลดซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา เซน, เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม,เอ็มควอเทียร์,พารากอน,บลูพอร์ต, โรบินสันทุกสาขา และสยาม ทาคาชิมายะ
 • คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุ
 • คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • มูลค่าสินค้าที่เหลือหลังการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) เท่านั้น
 • กรณีบัตรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรรายการ กรุงศรี โบนัส ทันใจ
 • เมื่อมีการทำการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
 • บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับรับเครดิตเงินคืน
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวต่อเดือน เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท
 • ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ยกเว้น การซื้อสินค้าจาก B2S, Gourmet Market, Home Fresh Mart, HomeWorks, Power Buy, Power Mall, Supersports, Takamarche, Tops Supermarket, แผนกสุรา, บัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, ศูนย์การค้าและร้านค้าเช่าภายในห้างฯ , การซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

(2)เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืนสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์)
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,800 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ บัตรเครดิตสยาม ทาคาชิมายะ ไฟน์เนส อินวิเทชั่น โอนลี่ และบัตรเครดิตสยาม ชิมายะ ไฟน์เนส
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน สำหรับบัตรอื่นๆ
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข

(3)เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,800 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือน สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
 • บริษัทฯจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯภายใน 60 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนทำรายการผ่านทาง SMS (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะรายการแลกรับเครดิตเงินคืน 20% ที่เป็นสิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ เพียงรายการเดียวเท่านั้นในกรณีที่สมาชิกได้เครดิตเงินคืนเรียบร้อยแล้วและลงทะเบียนในรายการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7% นี้
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร