โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

SCG (ร้านตัวแทนจำหน่าย)

 

คุ้ม 1 : รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 30,000 บาท*

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่....บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน* (บาท)
7,000 - 24,999 100
25,000 - 49,999 300
50,000 - 99,999 700
100,000 ขึ้นไป 1,500

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการ สแกนผ่านแอป UChoose (ฟรี) หรือส่ง SMS พิมพ์ SG1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081 - 927 - 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบก่อนทำรายการชำระ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 
คุ้ม 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
**จำกัดการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน หรือเทียบเท่า 65,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน, รับเครดิตเงินคืนภายใน 120 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนหลังใช้จ่ายผ่านบัตรภายในเดือนที่ทำรายการเท่านั้น (โปรดตรวจสอบการแลกคะแนน ณ จุดขาย)
เงื่อนไข
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น       
• สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose หรือ ส่ง SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการ เท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า  แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท เท่านั้น 

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสุงสุด 30,000 บาท
• สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 - 24,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 25,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 25,000 - 49,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท 
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะร้านตัวแทนจำหน่าย SCG ที่ร่วมรายการเท่านั้น
• รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริมรายการเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

** เงื่อนไขแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%
• สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนและต้องใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เท่านั้นโดยสามารถแลกคะแนนสะสมภายในเดือนที่ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมเพื่อขอรับเครดิตเงินคืนได้ ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรของแต่ละประเภทบัตร โดยสามารถตรวจสอบเบอร์โทร ศูนย์บริการสมาชิกบัตรจากด้านหลังบัตรเครดิต และมีคะแนนสะสมพียงพอต่อการแลกเท่านั้น 
• จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน หรือเทียบเท่า 65,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี  
• หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น   
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับรายการแลกคะแนนสะสม และให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเพิ่มภายใน 120 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
• ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมพิเศษโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่จบรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร