โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Hospital Promotion 2018

โปรโมชั่นโรงพยาบาลประจำปี 2561 เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเจ้าพระยา • ส่วนลด 10% (10 รายการตามระเบียบโรงพยาบาล) ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
• ส่วนลด 5% รายการตรวจสุขภาพโปรแกรมหลัก
02-434-1111 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน • ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ) ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
• ส่วนลด 10% ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องรวมอาหารไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
02-625-9000 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลธนบุรี • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้นเคมีบำบัด) 02-487-2000 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค • ส่วนลด 10%  ค่าห้อง (IPD)
• ส่วนลด 5% ค่ายา (IPD, OPD)
02-804-8959 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ • ส่วนลด 5% ค่ายา กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
• ส่วนลด 5% ค่ายา และค่าห้อง (IPD)
ส่วนลดค่ายาดังกล่าวไม่รวมถึงยาสมุนไพรจีน กลุ่มยาเวชสำอางค์ ยาบางตัวในกลุ่มยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยารักษาโรคไต ยารักษาโรคมะเร็ง และฮอร์โมน
02-838-5555 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลวิภาวดี • ส่วนลด 5% มีรายการดังนี้
- ค่าห้องพัก
- ค่ายา (ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน)
- รายการตรวจ LAB (เฉพาะในโรงพยาบาล)
- รายการตรวจ Chest X-ray
02-561-1111 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลนนทเวช • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา และค่าห้อง กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) (โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ส่วนลดค่ายาพิเศษบางรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 02-596-7888 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง
• ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา
02-594-0020-65 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา, ค่าห้อง และค่าอาหาร (สำหรับผู้ป่วยใน IPD)
• ส่วนลด 5% สำหรับบริการทางทันตกรรม ประเภทอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
ยกเว้นค่าตรวจพิเศษ ค่าแพทย์ ค่ายา รายการพิเศษ ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์เทียม ค่าพยาบาล เฝ้าไข้ ค่าบริการรถฉุกเฉิน และค่าบริการโรงพยาบาล
02-998-9888 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา, ค่าห้อง และค่าอาหาร (สำหรับผู้ป่วยใน IPD)
• ส่วนลด 5% สำหรับบริการทางทันตกรรม ประเภทอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
ยกเว้นค่าตรวจพิเศษ ค่าแพทย์ ค่ายา รายการพิเศษ ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์เทียม ค่าพยาบาล เฝ้าไข้ ค่าบริการรถฉุกเฉิน และค่าบริการโรงพยาบาล
02-998-9888 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลพระรามเก้า • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง CCU, ICU)
• ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
• สิทธิพิเศษ Birthday Privileage โปรแกรมตรวจสุขภาพราคา 5,400 บาท (จากปกติ 5,800 บาท)
02-202-9999 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
• ส่วนลด 10% ทันตกรรม, ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ไตรมาส 1: Krungsri Check up 1 รับเพิ่ม 1     ราคา 3,500 บาท ราคาปกติ 7,000 บาท (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61)
ไตรมาส 2: Krungsri Check up + ชุดเฉพาะทาง (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61)
ไตรมาส 3: Krungsri ตรวจคัดกรองโรคทางตาเบื้องต้น ราคา 1,500 บาท ราคาปกติ 2,800 บาท (1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61)
ไตรมาส 4: Facial Design (Botox, Filler, Slim Fat และ Ulthera) แถมฟรี นวด+มาร์คฝรั่งเศส 1 ครั้ง (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 61)
02-877-1111 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท • Upgrade ห้องพักผู้ป่วยใน สำหรับบัตร Krungsri Exclusive Signature และบัตร Krungsri Signature
• ส่วนลด 50% ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะค่ารถขาเข้า (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ และส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะคืนแรก ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ สำหรับบัตรเครดิต กรงศรีประเภทอื่นๆ
• ส่วนลด 50% ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะค่ารถขาเข้า (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ และส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะคืนแรก ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ สำหรับบัตรเครดิต กรงศรีประเภทอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิตเอไอเอ
02-022-2222 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โรงพยาบาลสายไหม • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา และค่าห้อง 02-991-8999 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลบางมด • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายาและค่าห้อง  02-867-0603
สุพรีม ไอเลสิค คลินิกเวชกรรม - รักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค(Advance Custom Vue LASIK) ในราคา 50,000 บาท (สำหรับการรักษาสายตาทั้ง 2 ข้างในวันเดียวกัน)
- รักษาสายตาด้วยวิธีไอเลสิค(iLASIK)ในราคา 78,000 บาท (สำหรับการรักษาสายตาทั้ง 2 ข้างในวันเดียวกัน/iLASIK เป็นการรักศาสายตาด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน)
เงื่อนไข
1.กรุณานัดหมายล่วงหน้าได้ที่ Call Center (สีลม) : 02-631-2112 / 089-205-6321
หรือสาขาภูเก็ต 076-510-436-7, 093-328-7487
2. อัตราค่าบริการนี้สำหรับการรักษาสายตาทั้ง 2 ข้าง ในวันเดียวกัน
02-631-2112 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลธนบุรี 2 • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (OPD/IPD) ยกเว้นเคมีบำบัด
• ส่วนลด 10% สำหรับแพ็คเกจตรวจสุขภาพทุกโปรแกรม รพ.
เงื่อนไข: ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการรพ.
02-487-2100
โรงพยาบาลบางปะกอก 1  • ส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้องและค่ายา 02-872-1111 กรุงเทพฯ
พาธแล็บ (สาขา ลาดพร้าว) • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 46 รายการ ราคาพิเศษ 3,750 บาท (จากปกติ 5,400 บาท) 02-933-0222 / 02-514-2171
พาธแล็บ (สาขา แจ้งวัฒนะ) • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 46 รายการ ราคาพิเศษ 3,750 บาท (จากปกติ 5,400 บาท) 02-573-3490-1 กรุงเทพฯ
พาธแล็บ (สาขา เพชรเกษม) • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 46 รายการ ราคาพิเศษ 3,750 บาท (จากปกติ 5,400 บาท) 02-455-9229-30
พาธแล็บ (สาขา สุขุมวิท) • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 46 รายการ ราคาพิเศษ 3,750 บาท (จากปกติ 5,400 บาท) 02-665-6365-6 กรุงเทพฯ
พาธแล็บ (สาขา สีลม) • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 46 รายการ ราคาพิเศษ 3,750 บาท (จากปกติ 5,400 บาท) 02-632-1588-9
พาธแล็บ (สาขา พัฒนาการ) • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 46 รายการ ราคาพิเศษ 3,750 บาท (จากปกติ 5,400 บาท) 02-013-7779-80 กรุงเทพฯ
พาธแล็บ (สาขา รัชโยธิน) • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 46 รายการ ราคาพิเศษ 3,750 บาท (จากปกติ 5,400 บาท) 02-930-3228-9
ศูนย์ทันตกรรม ดิ อาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล • ขูดหินปูนเคลือบฟลูออไรด์ (Cleaning and Fluoride) ราคาพิเศษ 1,290 บาท จากราคาปกติ 2,000 บาท
• ขูดหินปูน+ ขัดฟัน แบบ Airflow (Super Cleaning)  ราคาพิเศษ 1,590 บาท  จากราคาปกติ 2,500 บาท
02-262-1660 กรุงเทพฯ
ศูนย์ทันตกรรมเพื่อความงาม PMDC ฟอกสีฟัน
- ฟอกสีฟันที่บ้าน 1 คอร์ส 3 สัปดาห์ ราคา 7,500 บาท
รับฟรี ฟอกสีฟันที่บ้านเพิ่ม 1 สัปดาห์ มูลค่า 1,500 บาท
- ฟอกสีฟันชนิดเสร็จในครั้งเดียว ราคา 12,000 บาท
รับฟรี ฟอกสีฟันที่บ้านเพิ่ม 1 สัปดาห์ พร้อมถาดฟอกสีฟันรวม มูลค่า 2,500 บาท
เคลือบฟันเทียม
- ทำฟันให้ขาวและปรับแต่งรอยยิ้มให้สวยงามด้วยเคลือบฟันเทียม 16 ซี่บนล่าง พิเศษ 160,000 บาท(ปกติ 176,000 บาท)
รากฟันเทียม
- รากฟันเทียมราคา 75,000 บาทต่อซี่ไม่รวมค่าปลูกกระดูก
ฟรี ค่าแบบจำลองมูลค่า 800 บาท และ X-Ray Panoramic มูลค่า 800 บาทรวม 1,600 บาท
ฟรี ฟันปลอมชั่วคราวระหว่างรอการใส่รากเทียม มูลค่า 4,500 บาทเมื่อทำรากฟันเทียมฟันหน้าตั้งแต่ 2 ซี่ขึ้นไป
02-644-4008
ไคโรเฮลท์ แบงคอก • ส่วนลด 15% สำหรับทุกรายการ ไม่คิดค่าบริการแพทย์
• โปรแกรมฝังเข็มแก้อาการ พิเศษราคา 990 บาท จากปกติ 1,800 บาท
• PRP เพื่อหน้าใส และ วิตามินเพื่อผิวใส พิเศษราคา 9,900 บาท จากปกติ 21,000 บาท
• ทดลองใช้บริการห้องฟิตเนส เดือนละ 1 ครั้ง และรับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อคอร์สกับเทรนเนอร์ออกกำลังกาย ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป (ราคาเต็ม 1,800 บาท)
02-643-2105 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลคามิลเลียน • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้อง,ค่ายา,ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ,โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าทันตกรรม (เฉพาะอุดฟัน ,ถอนฟัน, ขูดหินปูน,เคลือบฟลูออไรด์) 02-185-1444
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ • ส่วนลด 10% สำหรับค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่าทันตกรรม,ค่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ และค่าตรวจพิเศษๆนอกสถานที่) 02-872-1001-5 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลหัวเฉียว • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องผู้ป่วยใน
• ส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมชุดตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาล
02-223-1351
โรงพยาบาลบางนา 1 • ส่วนลด 10%  สำหรับค่ายา ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั้งหมด
(ยกเว้นค่าแพทย์ ,ค่าตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ,ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของรพ.)
02-746-8630 กรุงเทพฯ
คลินิกทันตกรรมเด็นทัลไลฟ์ • ส่วนลด 10%  สำหรับค่าบริการทางทันตกรรม เมื่อใช้บริการครบ 2,500 บาท
(ไม่รวม การรักษาจัดฟันและรักษารากฟัน)
02-938-3178
สหคลินิกจุฬารัตน์ 7 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 กรุงเทพฯ
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) บัตรเครดิต กรุงศรี Exclusive Banking/ Signature/ AIA Visa  (กลุ่มพรีเมี่ยม)
• ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
• ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ รายการเหมาจ่าย)
• ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ คือ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

บัตรเครดิต กรุงศรี ประเภทอื่นนอกเหนือจากกลุ่มพรีเมี่ยม
• ส่วนลด 5% ค่าห้อง (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
• ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ รายการเหมาจ่าย)
• ส่วนลด 5% ทันตกรรม 5 รายการ คือ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

สิทธิประโยชน์สำหรับทุกประเภทบัตร
ชุดตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
• ชุดตรวจสุขภาพ Executive Male Check-up ราคาพิเศษ 14,800 บาท จากราคาปกติ 35,164 บาท
• ชุดตรวจสุขภาพ Executive Female Check-up ราคาพิเศษ 19,900 บาท จากราคาปกติ 43,858 บาท
• ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check-up ราคาพิเศษ 9,200 บาท จากราคาปกติ 20,065  บาท
02-310-3000 กรุงเทพฯ
บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด • ส่วนลด 10% เมื่อซื้อแพ็คเกจ ดังนี้
- แพ็คเกจ Office Syndrome (3 ครั้ง/แพ็คเกจ) จากราคา 4,500 บาท
- แพ็คเกจกายภาพบำบัดถึงบ้าน (15 ครั้ง/แพ็คเกจ) จากราคา 18,000 บาท
02-246-6124-5 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเวชธานี • รับส่วนลด 20% เมื่อซื้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพ (ทุกแพ็คเกจ)  02-734-0000 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเสรีรักษ์ • ส่วนลด 15% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โปรแกรม 1-5
• ส่วนลด 7.5% สำหรับค่าห้องผู้ป่วยใน, ค่ายา, ค่าแล็ป, ค่าเอ็กซเรย์ (ยกเว้นรายการแล็ป, เอ็กซ์เรย์ที่ส่งทำนอกรพ. ทุกกรณี)
• ส่วนลด 5%  สำหรับค่าทันตกรรมทั่วไป (เฉพาะรายการอุดฟัน,ถอนฟัน,ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์
• ส่วนลดมูลค่า 500 บาท สำหรับฟอกสีฟัน (จากราคาปกติ)
• ส่วนลดมูลค่า 900 บาท สำหรับตรวจหามะเร็งเต้านมและอันตร้าซาวด์(Mammogram with Ultrasound) (จากราคาปกติ)
02-761-9888 กรุงเทพฯ
อะกาลิโก คลินิก (พาสิโอ) • โปรแกรมยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU ไม่เจ็บ ไม่บวม ไม่ช้ำ ราคาพิเศษเพียง 9,999 บาท
• ทุกๆยอด 50,000 บาท รับฟรี Give Vocher มูลค่า 5,000 บาท
095-549-9166 / 081-759-5987 กรุงเทพฯ
อะกาลิโก คลินิก (ซ.อารีย์) • โปรแกรมยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU ไม่เจ็บ ไม่บวม ไม่ช้ำ ราคาพิเศษเพียง 9,999 บาท
• ทุกๆยอด 50,000 บาท รับฟรี Give Vocher มูลค่า 5,000 บาท
095-295-6594 / 081-759-5987 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 • ส่วนลด 10% ยกเว้นค่าแพทย์ 02-455-5599 กรุงเทพฯ
คลินิกทันตกรรมโคซี่สไมล์ลาดพร้าว • ส่วนลด 10%  สำหรับค่ารักษาทางทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ อุดฟัน การถอนฟัน การขูดหินปูน และการผ่าฟันคุด
(เมื่อยอดการใช้ตั้งแต่ 1,000  บาทขึ้นไป)
• ส่วนลด 50%  สำหรับโปรแกรมฟอกสีฟันด้วยเครื่อง Cool Light  จากราคาปกติ 7,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
02-081-7284 กรุงเทพฯ
คลินิกสุขภาพฟัน กม.8 • โปรโมชั่นฟอกสีฟันราคาเพียง 2,900 บาท (จากปกติ 7,000 บาท)
• ขูดหินปูนพร้อมเคลือบฟลูโอไรด์ราคา 700 บาท (จากปกติ 1,000 บาท)
094-695-6365 กรุงเทพฯ
คลินิกสุขภาพฟัน (ตลาดมีนบุรี) • โปรโมชั่นฟอกสีฟันราคาเพียง 2,900 บาท (จากปกติ 7,000 บาท)
• ขูดหินปูนพร้อมเคลือบฟลูโอไรด์ราคา 700 บาท (จากปกติ 1,000 บาท)
094-695-6365 กรุงเทพฯ
คลินิกสุขภาพฟัน (เลียบคลองสอง) • โปรโมชั่นฟอกสีฟันราคาเพียง 2,900 บาท (จากปกติ 7,000 บาท)
• ขูดหินปูนพร้อมเคลือบฟลูโอไรด์ราคา 700 บาท (จากปกติ 1,000 บาท)
094-695-6365 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลวิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล
หนองแขม
• ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้อง
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาลพิเศษ และค่าตรวจพิเศษภายนอกโรงพยาบาล)
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ ราคาพิเศษ 2,500 บาท
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 999 บาท
02-441-6927 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลวิชัยเวช
แยกไฟฉาย
• ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้อง
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาลพิเศษ และค่าตรวจพิเศษภายนอกโรงพยาบาล)
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ ราคาพิเศษ 2,500 บาท
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 999 บาท
02-412-0055 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้อง (IPD)
• ส่วนลด 5%*  สำหรับค่ายา (IPD/OPD)
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ 16 รายการ ราคา 5,400 บาท (ราคาเต็ม 8,400 บาท)
• รับบริการฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่สี่สายพันธุ์ ราคาเข็มละ 550 บาท (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจะมีค่าแพทย์)
02-348-7000 กรุงเทพฯ
อะกาลิโก คลินิก (ฟิวเจอร์รังสิต) • โปรแกรมยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU ไม่เจ็บ ไม่บวม ไม่ช้ำ ราคาพิเศษเพียง 9,999 บาท
• ทุกๆยอด 50,000 บาท รับฟรี Give Vocher มูลค่า 5,000 บาท
095-424-2325 / 081-759-5987 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลปทุมเวช • ส่วนลด 5%* (ยกเว้น ค่าแพทย์ โปรแกรมเหมาจ่ายและสิ่งส่งตรวจภายนอกโรงพยาบาล) 02-567-1991-9 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเอเชียคอสเมติก • ส่วนลด 10%*  สำหรับค่าผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งราคาปกติ
(ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นของโรงพยาบาลได้)
• ส่วนลด 10%*  สำหรับค่าห้องพัก
• ส่วนลด Botox ราคาพิเศษ 100 Unit ราคาเพียง 9,900 บาท เท่านั้น
02-526-8374 กรุงเทพฯ
Ice Dental Clinic • โปรโมชั่นฟอกสีฟันราคาเพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,000 บาท)
• ส่วนลด 5%*  สำหรับค่าขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
083-670-2288, 085-842-7773 กรุงเทพฯ
Ice Dental Clinic • โปรโมชั่นฟอกสีฟันราคาเพียง 3,500 บาท (จากปกติ 4,000 บาท)
• ส่วนลด 5%*  สำหรับค่าขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
083-670-2288, 085-842-7773 กรุงเทพฯ
I-Smile Dental Clinic • ส่วนลด 20%*  สำหรับฟอกสีฟัน (ราคาปกติ 6,000 บาท)
• ส่วนลด 10%*  สำหรับขูดหินปูน ,อุดฟัน,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด
02-531-2687 กรุงเทพฯ
Prudent dental center  • ส่วนลด 10%*  สำหรับการอุดฟัน ,ถอนฟัน ,ขูดหินปูน และฟอกสีฟัน 02-916-5220 กรุงเทพฯ
Siam Family Dental Clinic • รับส่วนลด 3,000 บาท เมื่อทำการรักษาฟอกสีฟันด้วย Cool Light Technique (จากราคาปกติ)
• รับฟรี คูปองเงินสด 10,000 บาท เมื่อทำการรักษาจัดฟันแบบใส Invisalign (Full) หรือรับคูปองเงินสด 5,000 บาท เมื่อทำการรักษาจัดฟันแบบติดแน่น
02-251-1785 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลนครธน • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง และค่ายา 02-450-9999 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาล ภัทร-ธนบุรี   • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา 02-901-8400-8 ปทุมธานี
โรงพยาบาล เอส. (โรงพยาบาลด้านกระดูกสันหลัง และระบบประสาท) โปรแกรมตรวจหาสาเหตุของอาการปวดหลังด้วยเครื่อง MRI (แบบเปิด) ราคา 8,000 บาท ปกติ 12,000 บาท ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์อ่านผล และค่าบริการโรงพยาบาล 02-034-0808 กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลบางปะกอก 3 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา  02-109-3111 สมุทรปราการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 สมุทรปราการ
จุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 สมุทรปราการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 สมุทรปราการ
สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 สมุทรปราการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 สมุทรปราการ
ภาคเหนือ      
โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา ยกเว้น ค่าแพทย์ , ค่าเอ็กซเรย์ ,ค่าชันสูตรและค่ายาพิเศษบางรายการ
รับส่วนลด 500 บาท สำหรับการตรวจ
•  ตรวจหินปูนที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ (Calcium Scoring)
•  ตรวจเอ็กซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram & Ultrasound Breasts)
รับส่วนลด 200 บาท สำหรับการตรวจ
•  ตรวจมวลกระดูก (Bone Mineral Density) / จุด
•  ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep Pap Test
053-711-366 เชียงราย
โรงพยาบาลลานนา • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง,ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ,ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG),ค่าเอกซเรย์ธรรมดา (ยกเว้น CT,MRI,ULTRASOUND และเอกซเรย์พิเศษ ) 053-999-755 เชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม • ส่วนลด 10%  ยกเว้นค่าแพทย์ เลเซอร์ความงาม ทันตกรรม และโปรแกรมเหมาจ่ายทุกชนิด 053-920-300 เชียงใหม่
โรงพยาบาลเทพปัญญา • ส่วนลด 5 % สำหรับค่าห้อง ค่ายา (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน) 053-852-592 เชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ • ส่วนลด  5%  สำหรับค่ายา
• ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ  ราคา 999 บาท / 1,999 บาท
• โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม + Ultrasoud or Lowwer   ราคา  3,900 บาท
• คลอดธรรมชาติ แบบไร้ความเจ็บปวด ราคา 24,000 บาท
• โปรแกรมตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 ส่วน  ราคา 2,500 บาท
• โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคสมอง CT Brain 1 ราคา  4,900 บาท
053-200-002 เชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์  • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา ค่าแลบ ค่าเอกซเรย์ (ผู้ป่วยนอก)
• ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องพัก ค่าแลบ ค่าเอกซเรย์ (ผู้ป่วยใน)
• ส่วนลด 50% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี เริ่มต้นที่ 499 บาท
• ตรวจพัฒนาการเด็กฟรี กับ คลินิกกุมารแพทย์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
053-270-145-50 เชียงใหม่
โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล • ส่วนลด 10%  สำหรับค่ารักษาพยาบาล (ยกเว้นค่าบริการทางการแพทย์) 053-581-600 ลำพูน
โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องและค่ายา (ยกเว้นรายการแพคเกจ) 055-219-307-16 พิษณุโลก
โรงพยาบาลพิษณุเวช • ส่วนลด 5%    สำหรับค่ายา
• ส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้อง
(ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีนเหมาจ่าย)
055-909-000 พิษณุโลก
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก • ส่วนลด 10%    สำหรับค่าห้อง  (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และห้องพักผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ CCU)
•  ส่วนลด 5%    สำหรับค่ายา ( ยกเว้นค่าแพทย์ ,ค่าอุปกรณ์พิเศษ ,ค่ายาพิเศษ,ค่าวัคซีนทุกประเภท,ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ ,ค่า Lab และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
• Pre-wedding ชาย รายการตรวจ 12 รายการ พิเศษ 2,250 บาท (จากปกติ 2,770 บาท)
• Pre-wedding หญิง รายการตรวจ 13 รายการ พิเศษ 2,880 บาท (จากปกติ 3,540 บาท)
• Basic Check Up ชาย & หญิง รายการตรวจ 12 รายการ พิเศษ 1,620 บาท (จากปกติ 1,965 บาท)
• Advance อายุ 30-39 ปี ชาย รายการตรวจ 22 รายการ พิเศษ 3,570 บาท (จากปกติ 5,200 บาท)
• Advance อายุ 30-39 ปี หญิง รายการตรวจ 23 รายการ พิเศษ 4,590 บาท (จากปกติ 7,643 บาท)
• Executive อายุ 40-49 ปี ชาย รายการตรวจ 29 รายการ พิเศษ 8,460 บาท (จากปกติ 11,913 บาท)
• Executive อายุ 40-49 ปี หญิง รายการตรวจ 31 รายการ พิเศษ 9,900 บาท (จากปกติ 16,142 บาท)
• Absolute อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย รายการตรวจ 32 รายการ พิเศษ 11,610 บาท (จากปกติ 16,149 บาท)
• Absolute อายุ 50 ปีขึ้นไป หญิง รายการตรวจ 34 รายการ พิเศษ 14,850 บาท (จากปกติ 21,186 บาท)
055-212-222 พิษณุโลก
โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอสพิทอล • ส่วนลด 7%  สำหรับค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางรังสีทั่วไป(ยกเว้นรายการที่ลดไม่ได้ตามประกาศของโรงพยาบาล) 055-218-777-8 พิษณุโลก
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง ผู้ป่วยใน
• ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 
055-612-189 สุโขทัย
โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี • ส่วนลด 5% สำหรับค่ากายภาพบำบัด ,ค่าทำแผล
• ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา ,เวชภัณฑ์ ,ค่าวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ
• ส่วนลด30-40% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพตามโปรโมชั่นของโรงพยาบาล
เงื่อนไข:
• อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด ส่วนลดดังกล่าวเฉพาะเงินสด ชำระด้วยบัตรเครดิตหัก 2%
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
035-523-3777-8 สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง โปรแกรมตรวจสุขภาพ
•  โปรแกรม 2 สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ราคาพิเศษ 3,050 บาท จากราคาปกติ 3,980 บาท
•  โปรแกรม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ราคาพิเศษ 4,050 บาท จากราคาปกติ 5,830 บาท
035-551-673-7 สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลหมอสำเริง • ส่วนลด 10%  สำหรับค่ายา 035-57-8959 สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลแพร่-ราม • ส่วนลด 7.5%* สำหรับค่าห้องและค่ายา  054-522-911 แพร่
โรงพยาบาลเมืองเลย ราม  • ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา OPD (ยกเว้นกลุ่มยาพิเศษบางรายการ)
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่าห้องและค่ายา IPD (ยกเว้นกลุ่มยาพิเศษบางรายการ)
042-870-000-9 เลย
โรงพยาบาลรักษ์สกล • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้อง (IPD)
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา  (OPD)
042-712-800 สกลนคร
อะกาลิโก คลินิก • โปรแกรมยกกระชับใบหน้าด้วย HIFU ไม่เจ็บ ไม่บวม ไม่ช้ำ ราคาพิเศษเพียง 9,999 บาท
• ทุกๆยอด 50,000 บาท รับฟรี Give Vocher มูลค่า 5,000 บาท
095-596-6159/
081-759-5987
ลพบุรี
โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร  • ส่วนลด 10%* สำหรับห้องและค่ายา  056-612-096 พิจิตร
โรงพยาบาลเบญจรมย์ ส่วนลดพิเศษ*
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 2,990 บาท (ปกติ 4,990 บาท)
036-412-160 ลพบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์ และจัดฟัน) 044-429-999 นครราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ 044-316-611 นครราชสีมา
โรงพยาบาล ป.แพทย์ • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา , ทันตกรรม
• ส่วนลด 40% สำหรับค่าห้อง 
044-234-999 นครราชสีมา
โรงพยาบาลเอกอุดร • ส่วนลด 50% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Beneficial Health เฉพาะท่านที่จองล่วงหน้าเท่านั้น
• ส่วนลด 20% สำหรับการตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง ค่ายา ทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
• ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และข้อสะโพกเทียม ราคา 150,000 บาท (ปกติ 250,000 บาท)
Package คลอด
• คลอดปกติ ราคา 28,000 บาท  (ปกติ 55,000 บาท)
• ผ่าคลอด   ราคา 42,300 บาท   (ปกติ 75,000 บาท)
042-342-333 อุดรธานี
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์ • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา   044-836-006 ชัยภูมิ
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องและค่ายา   043-333-900 ขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง (ยกเว้นค่าบริการอื่นๆ ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล)
• ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ เครื่องมือพิเศษ Labพิเศษ)
043-42-891 ขอนแก่น
โรงพยาบาลราชพฤกษ์  • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา (OPD,IPD) ค่าวิเคราะห์โรค ค่าเอกซเรย์ (ยกเว้นค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจพิเศษ ค่ายาที่มีมูลค่า 5,000 บาท ขึ้นไป) 043-237-555 ขอนแก่น
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร • ส่วนลด 10%* สำหรับค่ายา OPD,IPD (ไม่รวมค่ายาพิเศษ,เวชภัณฑ์,วัคซีน)
• ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้องพัก IPD (ไม่รวมค่าแพทย์,ค่าบริการพยาบาล,ค่าอาหาร)
• แบ่งชำระ 0% 10 เดือน ยอดการใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป สำหรับทันตกรรมจัดฟัน
1. Lite Case ราคา 125,000 บาท
2. Full Case ราคา 165,000 บาท
3. Case Teenager ราคา 180,000 บาท
042-343-111 อุดรธานี
โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้องผู้ป่วยใน
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการ (Lab) ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
044-240-240 นครราชสีมา
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้องและตรวจสุขภาพ
• ส่วนลด 5%*   สำหรับค่ายา  
042-325-999 อุดรธานี
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ • ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา
• ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้อง
• โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 30 ปี ราคาพิเศษ 2,900 บาท
045-711-356 ยโสธร
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้องและค่ายา  044-461-662 นครราชสีมา
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล • ส่วนลด 5%* สำหรับค่าห้องและค่ายา
(ยกเว้น ค่า CT-Scan , ค่า DF แพทย์,ค่ารถพยาบาล ,ค่าสลายนิ่ว, ค่าฟอกไต, ค่าเลือด ,โปรแกรมตรวจสุขภาพ ,แพ็คเกจวัคซีนต่างๆ และค่าบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล )
042-611-222 มุกดาหาร
โรงพยาบาลยโสธรรวมแพทย์ • ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา
• ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้อง
• โปรแกรมตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 30 ปี ราคาพิเศษ 2,900 บาท
045-712-141-2 ยโสธร
โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้องและตรวจสุขภาพ
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา  
042-465-201-8 หนองคาย
ภาคใต้      
โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรียล • ส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้อง,ค่ายา (OPD,IPD)
• แพคเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ 12 รายการ ราคาพิเศษ 1,700 บาท (จากปกติ 2,900 บาท)
• แพคเกจคลอดแบบเหมาจ่ายราคาพิเศษ
034-520-911-15 กาญจนบุรี
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ • ส่วนลด 5%   สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพทุกโปรแกรม 077-570-123 ชุมพร
โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (OPD)
• ส่วนลด 5% สำหรับห้อง,ค่ายา (IPD)
077-658-555 ชุมพร
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ • ส่วนลด 10%   สำหรับค่ายาผู้ป่วยนอก
• ส่วนลด 10%   สำหรับค่าห้องและค่ายาผู้ป่วยใน 
075-218-988 ตรัง
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง • ส่วนลด 10%   สำหรับค่าห้องพักเดี่ยวพิเศษทุกประเภท
• ส่วนลด 10%   สำหรับค่ายาทุกประเภท
• ส่วนลด 10%   สำหรับค่าเวชภัณฑ์ 1
• ส่วนลด 10%   สำหรับค่าLab (ยกเว้น Lab ที่ส่งนอกโรงพยาบาล)
075-205-555 ตรัง
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์ เนชั่นแนล • ส่วนลด 5% ค่ายา
• ส่วนลด 10% ค่าห้อง
(เงื่อนไข ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดอื่นๆได้)
077-332-654-5 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลนครพัฒน์ • ส่วนลด 5%   สำหรับค่ายา ค่าตรวจของห้องปฏิบัติการ   088-778-0167 นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลนครินทร์ • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง ,ค่ายา ,ค่า x-ray ธรรมดา ,ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab)
(ยกเว้นค่าแพทย์)
075-312-800 นครศรีธรรมราช
สุพรีม ไอเลสิค คลินิกเวชกรรม  - รักษาสายตาด้วยวิธีเลสิค(Advance Custom Vue LASIK)ในราคา 50,000 บาท (สำหรับการรักษาสายตาทั้ง 2 ข้างในวันเดียวกัน)
- รักษาสายตาด้วยวิธีไอเลสิค(iLASIK)ในราคา 78,000 บาท (สำหรับการรักษาสายตาทั้ง 2 ข้างในวันเดียวกัน/iLASIK เป็นการรักศาสายตาด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน)
เงื่อนไข
1.กรุณานัดหมายล่วงหน้าได้ที่ Call Center (สีลม) : 02-631-2112 / 089-205-6321
หรือสาขาภูเก็ต 076-510-436-7, 093-328-7487
2. อัตราค่าบริการนี้สำหรับการรักษาสายตาทั้ง 2 ข้าง ในวันเดียวกัน
076-510-436 ภูเก็ต
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง ,ค่าอาหาร ,ค่ายา
(ยกเว้น ค่าแพทย์และค่ายาพิเศษบางชนิด)
032-532-576 ประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลเมืองเพชร (ชื่อเก่า)
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี (ชื่อใหม่)
• ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา 032-897-889 เพชรบุรี
โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ • ส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพหลักของโรงพยาบาล
• ส่วนลด 10% สำหรับค่าทันตกรรม (ขูด,อุด,ถอน)
032-417-070-9 เพชรบุรี
โรงพยาบาลเอกชัย • ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้องและค่ายา   034-417-999 สมุทรสาคร
โรงพยาบาลมหาชัย บัตรเครดิตกรุงศรี แพลทินั่ม และบัตรเครดิตกรุงศรี
• ส่วนลด  5%  สำหรับค่าห้องและค่ายา
• ส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ
บัตรเครดิตเอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ และบัตรซิกเนเจอร์ เครดิตการ์ด
• ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา
• ส่วนลด 15% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ
- ตรวจไขมันและผังผืดที่ตับ Fibro Scan ราคาพิเศษ 2,990 บาท
(รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)  
- Zoom White ฟอกฟันขาว ราคาพิเศษ 9,000 บาท
(รวมค่าแพทย์ ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล)                 
083-077-8777 สมุทรสาคร
โรงพยาบาลมหาชัย 2 • ส่วนลด  5%  สำหรับค่าห้องและค่ายา 02-431-0054 สมุทรสาคร
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย  • ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา
• ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาลพิเศษ และค่าตรวจพิเศษภายนอกโรงพยาบาล)
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ ราคาพิเศษ 2,500 บาท
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 999 บาท
02-836-9525 สมุทรสาคร
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง • ส่วนลด 10%  สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี  034-715-001-5 สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลเทพากร • ส่วนลด 10%  สำหรับค่ายาและค่าห้อง 034-273-463-5 นครปฐม
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์  • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
• โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและอัลตร้าซาวน์เต้านม ราคาพิเศษเหมาจ่าย 2,888 บาท
• โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน (BoneDens Lumbar Hip) ราคาพิเศษเหมาจ่าย 2,888 บาท
034-219-600 นครปฐม
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต • ส่วนลด 10%* ค่าห้อง,ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) 076-254-421-5 ภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย • ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา (OPD)
• ส่วนลด 5%* สำหรับห้อง,ค่ายา (IPD)
077-429-500 สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ • ส่วนลด 10%* สำหรับค่ายา  OPD
• ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้องและค่ายา IPD
(ยกเว้น ค่าวัคซีน  ค่ายาพิเศษ ค่าธรรมเนียมแพทย์ )
074-272-800 สงขลา
โรงพยาบาลนครคริสเตียน • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้องและค่ายา
(ยกเว้นวัคซีนและยาพิเศษ)
075-356-214 นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลวิชัยเวช
อินเตอร์เนชั่นแนล
สมุทรสาคร
• ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้อง
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา
(ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาลพิเศษ และค่าตรวจพิเศษภายนอกโรงพยาบาล)
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ 19 รายการ ราคาพิเศษ 2,500 บาท
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ 999 บาท 
034-410-700 สมุทรสาคร
โรงพยาบาลสิริโรจน์ • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV 2 Strains) 6,500 บาท (จำนวน 3 เข็ม)
• ตรวจมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัส HPV (Thin Prep Plus HPV)  2,500 บาท
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ Stav Healthy 36 ปีสิริโรจน์  3,600 บาท
076-361-888 ภูเก็ต
ภาคตะวันออก      
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU และ NICU)
• ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นวัคซีน และหมวดยาพิเศษ)
• ส่วนลด 15% สำหรับค่าขูดหินปูน
• ส่วนลด 5%  สำหรับค่าทันตกรรมทั่วไป และ ทันตกรรมเด็ก
เงื่อนไข: ส่วนลดนี้ไม่รวมราคาแพ็คเกจ,ราคาเหมาจ่ายและราคาโปรโมชั่นต่างๆของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
038-259-999 ชลบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง • ส่วนลด 10%  สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ เครื่องมือพิเศษ เอ็กซเรย์พิเศษ)
• ส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล)
• ส่วนลด 10%  สำหรับทันตกรรม 5 รายการ คือ อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟันและทันตกรรมเด็ก
038-921-999 ระยอง
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 ชลบุรี
โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
038-860-890-3 ระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี • ส่วนลด 10%  สำหรับค่าห้องและค่ายา  (ยกเว้นห้อง ICU,IMCU,ยาพิเศษและวัคซีนพิเศษ) 039-319-888 จันทบุรี
โรงพยาบาลสิริเวช • ส่วนลด 5%  สำหรับค่าห้องและค่ายา  (ยกเว้นยาบางรายการ ) 039-605-666 จันทบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา, ค่าห้อง
(ยกเว้น ค่ายาพิเศษเฉพาะราย ,ห้องผู้ป่วยวิกฤต)
039-552-777 ตราด
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 ฉะเชิงเทรา
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 ฉะเชิงเทรา
คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 • ส่วนลด 5%  สำหรับค่ายา ค่าห้อง ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
( ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอ็กซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab)พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ )
02-033-2900 ปราจีนบุรี
คลีนิคทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ 1 • โปรโมชั่นฟอกสีฟัน พิเศษเหลือเพียง 4,999 บาท* (จากปกติ 8,000 บาท ) 085-247-1222 ชลบุรี
คลีนิคทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ 2 • โปรโมชั่นฟอกสีฟัน พิเศษเหลือเพียง 4,999 บาท* (จากปกติ 8,000 บาท ) 038-321-600 ชลบุรี
คลีนิคทันตกรรมโมเดิร์นสไมล์ 3 • โปรโมชั่นฟอกสีฟัน พิเศษเหลือเพียง 4,999 บาท* (จากปกติ 8,000 บาท ) 038-771-773 ชลบุรี
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ • ส่วนลด 10%*  สำหรับค่าห้อง ,ค่าบริการพยาบาล และค่า LAB  เฉพาะผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น  (จำนวนเงินส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท) 038-428-374 ชลบุรี
โรงพยาบาลเอกชล • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้อง
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ 14 รายการ* ราคาพิเศษ 2,900 บาท (ปกติราคา 3,790บาท)
038-939-999 ชลบุรี
โรงพยาบาลเอกชล 2 • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าห้อง
• ส่วนลด 5%* สำหรับค่ายา
• โปรแกรมตรวจสุขภาพ 14 รายการ* ราคาพิเศษ 2,900 บาท (ปกติราคา 3,790บาท)
038-939-888 ชลบุรี
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร