โปรโมชั่น ท่องเที่ยว :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

จองเที่ยวออนไลน์ พบอิสระทุกการเดินทาง

บัตรเครดิต กรุงศรี Online Travel
เงื่อนไข
* เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมได้ตามที่ต้องการแลกแต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนต่อเซลล์สลิป จากเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15% จำกัดการแลกคะแนนขึ้นต่ำ 2,000 คะแนน /เซลล์สลิป/ครั้งจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 3,000 บาท /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ เดือน และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 80,000 คะแนน หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 12,000 บาท /หมายเลขบัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 62 - 31 พ.ค. 62 เท่านั้น 
• บริษัทฯ จะดำเนินการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ตามเงื่อนไขรายการนี้ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 
• ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากวันที่จบรายการ
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายบนเซลล์สลิปตามที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่บริษัทฯคำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนสมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่ท่านแลก ณ วันที่บริษัทคำนวณคะแนนสะสม และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี 
• การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan

**เงื่อนไขการรับส่วนลด
• สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลดทันทีเมื่อใช้จ่าย และ/หรือใช้โค้ดส่วนลด ตามเงื่อนไขที่กำหนดผ่านเว็บไซต์หรือ Application ที่ร่วมรายการ พร้อมชำระค่าสินค้าและบริการแบบเต็มจำนวน 
• ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะสินค้าและบริการที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ 
• ยอดการใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณส่วนลดต่อรายการที่ทำรายการ 
• สิทธิพิเศษไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัทหรือเว็บไซต์กำหนด
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนดทั้งนี้ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้างกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• สอบถามรายละเอียดพิ่มเติมที่ Call Center ของเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร