ประกันภัยคุ้มครองการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

ให้แก่สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการดังนี้
บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม,  บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ดอกเตอร์การ์ด
บัตรเครดิตกรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
สยาม ทาคาชิมายะ วีซ่า, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี
บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า

ความคุ้มครอง

1. คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงินของสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม  บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ดอกเตอร์การ์ด บัตรเครดิตกรุงศรี เจซีบี แพลทินัม สยาม ทาคาชิมายะ วีซ่า, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า เมื่อซื้อสินค้า Online ผ่านเว็บไซต์ (ของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ) และชำระค่าสินค้าทางอินเทอร์เน็ตผ่าน Payment Gateway โดยใช้บัตรเครดิตฯ และถูกฉ้อฉลโดยผู้ขายสินค้า ทำให้ไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับสินค้าไม่ครบถ้วน หรือได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง
2. คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของสมาชิกผู้ถือบัตรฯ ต่อสินค้าที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ (ของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ) และชำระค่าสินค้าทางอินเทอร์เน็ตผ่าน Payment Gateway จากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรืออุบัติเหตุจากสาเหตุภายนอกที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย  ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังสถานที่รับสินค้าปลายทาง
ความรับผิดส่วนแรกสำหรับความคุ้มครอง ข้อ 2  10% หรือขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อชิ้นและต่อเหตุการณ์

วงเงินความคุ้มครอง
สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต กรุงศรี มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม  บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ดอกเตอร์การ์ด บัตรเครดิตกรุงศรี เจซีบี แพลทินัม สยาม ทาคาชิมายะ วีซ่า, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วีซ่า
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และสูงสุดไม่เกิน 6,000 บาทต่อปีปฏิทิน ต่อบัตรแต่ละใบ  ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อปี ในวงเงินสูงสุดรวม ตามแผนความคุ้มครองทั้งสองหมวดต่อบัตร /ต่อปี
(โดยกำหนดความคุ้มครองสำหรับการชำระสินค้าขั้นต่ำ 2,500 บาท/เซลล์สลิป)

ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครอง ข้อ 1


ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองข้อ 2
ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัยจะต้องซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ และชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตฯ ผ่านระบบการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต (Online Payment Gateway)


เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี หมายเลขโทรศัพท์: 02-007-9045
เวลาทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30-21:00 น. วันเสาร์ 9:00-18:30 น . (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์)

แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ผ่าน ศูนย์บริการเคลมฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง

โทร 1259 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

วิธีการให้บริการด้านสินไหมทดแทนอย่างมีขั้นตอนชัดเจนเป็นระบบ (Work Flow) พร้อมระยะเวลาในการจ่ายสินไหมทดแทน (Service Level Agreement-SLA)

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต ช้อปออนไลน์