ประกาศรายชื่อผู้โชคดี MK กินเป็ดได้ลด...เที่ยวญี่ปุ่นได้ลุ้น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี MK กินเป็ดได้ลด...เที่ยวญี่ปุ่นได้ลุ้น

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี MK


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี MK กินเป็ดได้ลด...เที่ยวญี่ปุ่นได้ลุ้น


บัตรเครดิต กรุงศรี โปโมชั่น

1. กัณฑ์เฉลิม  เอียสกุล
2. จินต์จุฑา แก้วทาสี
3. โกวิทย์ วิไลประภากร
4. สุปราณี ขจรวงศ์ศรี
5. จิดาภา สุนทรารัตน์พงษ์
6. ภคภัทร  คุณค้ำชู
7. สุชาย  กุศลส่ง

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร