โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

เหนือระดับ...สำหรับคุณ

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
หากสนใจสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
กรุณาติดต่อผู้จัดการการเงินส่วนบุคคลหรือผู้จัดการสาขาของท่าน
หรือโทร 02 296 5566
เงื่อนไข
*• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรใหม่ (บัตรหลักเท่านั้น)ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ หรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  ที่ได้รับการอนุมัติบัตรตั้งแต่ 16 ต.ค.61 - 30 พ.ย. 61 
• เฉพาะสมาชิกบัตรที่มีการใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรหลักครบ 300,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับอนุมัติ ยกเว้น ยอดการซื้อกองทุน, ค่าเบี้ยประกันทุกประเภท,ยอดใช้จ่ายสะสมในหมวดน้ำมันทั้งหมด และยอดการใช้จ่ายที่ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิกภายหลัง, การหักค่าสาธารณูปโภค, รายการหักบัญชีอัตโนมัติรายเดือน รายปี
• บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณแก่ท่านสมาชิกตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วันหลังจบรายการ 
• จำกัด 1 ใบ/หมายเลขบัตรหลักตลอดรายการ และเฉพาะ 300 ท่านแรกที่ใช้จ่ายยอดครบก่อนเท่านั้น
• ของสมนาคุณไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายหรือของสมนาคุณที่มีมูลค่าใกล้เคียงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดหากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร