อร่อยคุ้มกับ Oishi Group รับสิทธิพิเศษสูงสุด 300 บาท

อร่อยคุ้มกับ Oishi Group รับสิทธิพิเศษสูงสุด 300 บาท
 
*/**เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมการสั่งผ่าน AGGREGATOR ต่าง ๆ: FOODPANDA, GRAB, LINE MAN, SHOPEEFOOD และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET ทุกประเภท เช่น TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINE PAY, SHOPEEPAY, BLUE CONNECT, GB PRIME PAY)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจากสื่ออื่น ๆ ของบริษัทฯ
*เงื่อนไขการใช้ e-coupon ส่วนลด
 • สิทธิพิเศษสำหรับการทานที่ร้านเท่านั้น และชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และบัตรเครดิตโลตัส เท่านั้น
 • สมาชิกบัตรสามารถกดรับ e-coupon ส่วนลดผ่าน UCHOOSE โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ณ จุดขาย หรือ พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น “OISHI”
 • e-coupon ส่วนลดมีอายุ 6 ชั่วโมงหลังจากกดรับสิทธิ์ หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯจะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี กรุณากดรับสิทธิ์ ณ จุดขายเท่านั้น
 • e-coupon ส่วนลด 200 บาท สามารถใช้ได้ที่ โออิชิ บุฟเฟต์/โออิชิ อีทเทอเรียม/นิกุยะ/ชาบูชิ ทุกสาขา เมื่อมา 3 ท่านขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะราคาปกติสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น และทุกท่านต้องเลือกระดับราคาเดียวกัน จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตร/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 9,350 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 37,400 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • e-coupon ส่วนลด 200 บาท สามารถใช้ได้ที่ โฮวยู/ซาคาเอะ ทุกสาขา เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตร/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 150 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 600 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • e-coupon ส่วนลด 90 บาท สามารถใช้ได้ที่ คาคาชิ/โออิชิ ราเมน ทุกสาขา เมื่อทานครบ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตร/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 500 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 2,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัด e-coupon ส่วนลดรวมทุกร้านอาหารในเครือโออิชิที่ร่วมรายการ และรวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สูงสุด 10,000 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 40,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • e-coupon ส่วนลดของแต่ละร้านไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • กรุณาแจ้งพนักงานก่อนรับสิทธิ์ทุกครั้ง และไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือ
 • e-coupon ส่วนลดของรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 • ค่าสินค้าหรือค่าบริการส่วนที่เกินจากมูลค่าของ e-coupon ส่วนลดนี้ จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์เท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้ e-coupon เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้า/บริการกำหนด (สามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้ e-coupon ได้ที่หน้าแสดงรายละเอียดของ
  e-coupon) หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใดโปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
**เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ, บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น (บัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร
  คอร์ปอเรท การ์ด)
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรที่ชำระค่าอาหารตามเงื่อนไข ณ ร้านอาหารในเครือโออิชิที่ร่วมรายการ (โออิชิ บุฟเฟต์/โออิชิ อีทเทอเรียม/นิกุยะ/ชาบูชิ/โฮวยู/ซาคาเอะ/คาคาชิ/โออิชิ ราเมน) เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรต้องมียอดใช้จ่ายสุทธิ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 - 30 พ.ย. 65 จึงจะได้รับสิทธิ์แลก 1,000 คะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • สมาชิกบัตรสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท ผ่าน UCHOOSE เมื่อใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามกำหนดและแลกคะแนนระหว่างวันที่
  1 ส.ค. 65 - 30 พ.ย. 65 (แลกคะแนนภายในเดือนที่ทำรายการ)
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตร/วัน
 • เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการหลังจากการแลกคะแนนตามเงื่อนไข ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี การทำรายการเพื่อแลกคะแนนถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่เครดิตเงินคืนในบัญชีของสมาชิกบัตรฯ และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่าย
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

Oishi Group

 

อร่อยคุ้มกับ Oishi Group รับสิทธิพิเศษรวมสูงสุด 300 บาท

1 ส.ค. 65 - 30 พ.ย. 65

รับสิทธิพิเศษรวมสูงสุด 300 บาท
ต่อ 1: รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท*

รับส่วนลด 200 บาท ที่ โออิชิ บุฟเฟต์/โออิชิ
อีทเทอเรียม/นิกุยะ/ชาบูชิ
เมื่อมา 3 ท่านขึ้นไป/เซลล์สลิป
จำกัด e-coupon ส่วนลด 200 บาท สำหรับใช้ที่ร้าน
โออิชิ บุฟเฟต์/โออิชิ อีทเทอเรียม/นิกุยะ/ชาบูชิ จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตร/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 9,350 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 37,400 สิทธิ์/ตลอดรายการ

รับส่วนลด 200 บาท ที่ โฮวยู/ซาคาเอะ
เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
จำกัด e-coupon ส่วนลด 200 บาท สำหรับใช้ที่ร้าน
โฮวยู/ซาคาเอะ จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตร/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 150 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 600 สิทธิ์/ตลอดรายการ

รับส่วนลด 90 บาท ที่ คาคาชิ/โออิชิ ราเมน
เมื่อทานครบ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
จำกัด e-coupon ส่วนลด 90 บาท สำหรับใช้ที่ร้าน
คาคาชิ/โออิชิ ราเมน จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตร/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 500 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 2,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

 

จำกัด e-coupon ส่วนลดทุกประเภท รวมทุกร้านอาหารในเครือโออิชิที่ร่วมรายการ
และรวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 10,000 สิทธิ์/เดือน, สูงสุด 40,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

 

สแกน QR เพื่อรับส่วนลดผ่าน UCHOOSE
กดรับสิทธิ์ ณ จุดขายเท่านั้น e-coupon มีอายุ 6 ชั่วโมง

อิ่มหมีดีเว่อร์
 


ต่อ 2: แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 100 บาท**
เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับสิทธิ์แลก 1,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 100 บาท
จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตร/วัน
สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า เท่านั้น
(กดรับสิทธิ์ผ่าน UCHOOSE search “DIN” ภายในเดือนที่ทำรายการ)

 

บัตรเครดิต กรุงศรี สแกนแลกคะแนน

อิ่มหมีดีเว่อร์
 

บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า
สแกนแลกคะแนน

อิ่มหมีดีเว่อร์
 
 
 
*/**เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมการสั่งผ่าน AGGREGATOR ต่าง ๆ: FOODPANDA, GRAB, LINE MAN, SHOPEEFOOD และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET ทุกประเภท เช่น TRUE MONEY WALLET, DOLFIN WALLET, RABBIT LINE PAY, SHOPEEPAY, BLUE CONNECT, GB PRIME PAY)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย และจากสื่ออื่น ๆ ของบริษัทฯ
*เงื่อนไขการใช้ e-coupon ส่วนลด
 • สิทธิพิเศษสำหรับการทานที่ร้านเท่านั้น และชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล และบัตรเครดิตโลตัส เท่านั้น
 • สมาชิกบัตรสามารถกดรับ e-coupon ส่วนลดผ่าน UCHOOSE โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ณ จุดขาย หรือ พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น “OISHI”
 • e-coupon ส่วนลดมีอายุ 6 ชั่วโมงหลังจากกดรับสิทธิ์ หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯจะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี กรุณากดรับสิทธิ์ ณ จุดขายเท่านั้น
 • e-coupon ส่วนลด 200 บาท สามารถใช้ได้ที่ โออิชิ บุฟเฟต์/โออิชิ อีทเทอเรียม/นิกุยะ/ชาบูชิ ทุกสาขา เมื่อมา 3 ท่านขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะราคาปกติสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น และทุกท่านต้องเลือกระดับราคาเดียวกัน จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตร/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 9,350 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 37,400 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • e-coupon ส่วนลด 200 บาท สามารถใช้ได้ที่ โฮวยู/ซาคาเอะ ทุกสาขา เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตร/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 150 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 600 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • e-coupon ส่วนลด 90 บาท สามารถใช้ได้ที่ คาคาชิ/โออิชิ ราเมน ทุกสาขา เมื่อทานครบ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีบัตร/เดือน, จำกัดสิทธิ์รวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จำนวน 500 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 2,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • จำกัด e-coupon ส่วนลดรวมทุกร้านอาหารในเครือโออิชิที่ร่วมรายการ และรวมบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สูงสุด 10,000 สิทธิ์/เดือน และสูงสุด 40,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
 • e-coupon ส่วนลดของแต่ละร้านไม่สามารถนำมารวมกันได้
 • กรุณาแจ้งพนักงานก่อนรับสิทธิ์ทุกครั้ง และไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือ
 • e-coupon ส่วนลดของรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 • ค่าสินค้าหรือค่าบริการส่วนที่เกินจากมูลค่าของ e-coupon ส่วนลดนี้ จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์เท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้ e-coupon เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้า/บริการกำหนด (สามารถศึกษาเงื่อนไขการใช้ e-coupon ได้ที่หน้าแสดงรายละเอียดของ
  e-coupon) หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใดโปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
**เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ, บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า และเอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น (บัตรที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด, บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร
  คอร์ปอเรท การ์ด)
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรที่ชำระค่าอาหารตามเงื่อนไข ณ ร้านอาหารในเครือโออิชิที่ร่วมรายการ (โออิชิ บุฟเฟต์/โออิชิ อีทเทอเรียม/นิกุยะ/ชาบูชิ/โฮวยู/ซาคาเอะ/คาคาชิ/โออิชิ ราเมน) เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
 • สมาชิกบัตรต้องมียอดใช้จ่ายสุทธิ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 - 30 พ.ย. 65 จึงจะได้รับสิทธิ์แลก 1,000 คะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • สมาชิกบัตรสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 100 บาท ผ่าน UCHOOSE เมื่อใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามกำหนดและแลกคะแนนระหว่างวันที่
  1 ส.ค. 65 - 30 พ.ย. 65 (แลกคะแนนภายในเดือนที่ทำรายการ)
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตร/วัน
 • เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการหลังจากการแลกคะแนนตามเงื่อนไข ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนน มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี การทำรายการเพื่อแลกคะแนนถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่เครดิตเงินคืนในบัญชีของสมาชิกบัตรฯ และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่าย
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ให้บริการบัตรเครดิตโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด และบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 
 
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
Required form 'SendFriend' does not exist.