โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

กิน เที่ยว ช้อป ออนไลน์ รับสูงสุด 3 เด้ง

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี รับสูงสุด 3 เด้ง แค่เล็งแล้วรูด


หมวดที่ร่วมรายการ รับคะแนนสะสม x3 /หมวด/เดือน เครดิตเงินคืน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ส่วนลดสูงสุด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
☑ กิน ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 5,001 - 50,000 บาท แลก/รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
50%
☑ เที่ยว ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 20,001 - 50,000 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% 60%
☑ ช้อปออนไลน์ ใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,001 - 50,000 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% 12%

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี Diningโปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี Diningโปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี Dining
คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดในแต่ละหมวด

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ X3 ทั้ง 3 หมวดเพียงครั้งเดียว
ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
พิมพ์ SUK (วรรค) หมายเลขบัตร 16 หลัก 
ส่งมาที่ 081 - 927 - 9999
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) รอรับข้อความยืนยันจากระบบ


1 ก.ค. - 31 ต.ค. 60
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
● สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสม 1 เท่า และคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า เมื่อลงทะเบียนทาง SMS และได้รับข้อความยืนยันก่อนทำรายการ และมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนในหมวดที่กำหนดระหว่าง 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 60  1. หมวดร้านอาหาร  เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,001-50,000 บาท ต่อเดือน โดยคะแนนสะสมพิเศษคำนวณจากยอดตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 4,500 คะแนน/เดือน 2.  หมวดช้อปปิ้งออนไลน์ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,001-50,000 บาท ต่อเดือนโดยคะแนนสะสมพิเศษคำนวณจากยอดตั้งแต่ 10,001 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 4,000 คะแนน/เดือน 3. หมวดท่องเที่ยว เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,001-50,000 บาท ต่อเดือน โดยคะแนนสะสมพิเศษคำนวณจากยอดตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 3,000 คะแนน/เดือน 
● ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ หมายถึง ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 60 ในหมวด ที่ร่วมรายการ ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ, ยอดกดเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan, การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวม, การตัดชำระสาธารณูปโภครายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อม ในเชิงพาณิชย์ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย, รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสมพิเศษหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้ 
● หมวดร้านอาหาร นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายที่ร้านอาหารทุกประเภท ยกเว้นร้านอาหารที่อยู่ภายในโรงแรม   
● หมวดช้อปปิ้งออนไลน์ นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายรายการออนไลน์ทุกประเภท ในสกุลเงินบาท ยกเว้นยอดใช้ออนไลน์ในหมวดท่องเที่ยว 
● หมวดท่องเที่ยว นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายที่โรงแรมและร้านอาหารในโรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน, รถเช่า, ทราเวล เอเจนซี่ และยอดใช้ออนไลน์ในหมวดท่องเที่ยว 
● คะแนนสะสมพิเศษจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการในเดือนนั้นๆ (กรณีบัตรเสริม ยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและคะแนนสะสมพิเศษจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• คะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
● รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่การโอนคะแนนสะสมพิเศษในบัญชีของท่าน และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่าย 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ 
• ผู้ถือบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร