โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

รูด...ครอบจักรวาล

บัตรเครดิต กรุงศรี jcb universe
เงื่อนไข
• ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม  และ บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี เท่านั้น 
• สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ โดยลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย 
• จำกัดการรับของสมนาคุณสูงสุด 1 ชิ้น/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ 
• สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ทั้งรูดเต็มจำนวน และผ่อนชำระ ทุกที่ ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดกดเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวมทุกประเภท, การซื้อ LTF หรือ RMF, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดรูดประกันวงเงินซึ่งมีผลเปลี่ยนแปลงในภายหลัง, รายการที่ไม่ถูกบันทึกเป็นรายการเรียกเก็บ, ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อม ในเชิงพาณิชย์ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ 
• บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดส่งของสมนาคุณให้กับสมาชิกบัตรตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรทางไปรษณีย์ ภายหลังจากวันที่จบรายการส่งเสริมไม่เกินภายใน 90 วัน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
• ของสมนาคุณ ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ผลิตสินค้า หรือ ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้พร้อมกับของสมนาคุณโดยตรง 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามมูลค่าของสมนาคุณที่สมาชิกบัตรฯ ได้รับ หากมีการยกเลิกยอดใช้จ่าย ในภายหลัง 
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับของสมนาคุณพร้อมศึกษาวิธีการลงทะเบียนได้ที่ www.krungsricard.com
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร