โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

คุ้มมาก คุ้มง่าย คุ้มได้ ทุกมุมโลก

บัตรเครดิต กรุงศรี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สำหรับสมาชิกบัตรที่ 1.) ทำการลงทะเบียนทาง SMS ถูกต้องและได้รับข้อความยืนยันจากระบบ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 รับสิทธิ์ตลอดรายการ 2.) มียอดใช้จ่ายสะสมในสกุลเงินต่างประเทศตามที่กำหนด 
• *สงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืน 250 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศครบทุก 20,000 บาท (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมครบ 60,000 บาท) หรือรับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมครบทุก 200,000 บาท (รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมครบ 600,000 บาท) หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศครบ 1,000,000 บาท 
• **เฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรี แพลทินัม ทุกประเภท สงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อมียอดใช้สะสมในสกุลเงินต่างประเทศครบทุก 5,000 บาท รับสูงสุด 1,500 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศครบทุก 15,000 บาท โดยคะแนนสะสม 2 เท่านับรวมคะแนนสะสมปกติ 

เงื่อนไขรวม
• ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน และ/หรือ คะแนนสะสม หมายถึง ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริมระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62  ในสกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น (โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และ/หรือ เครดิตเงินคืนในรายการนี้) ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในต่างประเทศ, ยอดกดเงินสด,ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan, การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวม, การตัดชำระสาธารณูปโภคและ/หรือการตัดชำระรายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง,ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย และ กรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund) จะถูกหักจากยอดสะสมรวม 
• การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่บันทึกรายการ (Posting date) ตามที่ปรากฎในใบแจ้งยอดค่าบริการบัตรเครดิต (Statement) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 เท่านั้น
• บริษัทฯ จะทำการโอนเครดิตเงินคืน และ/หรือคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีของบัตรหลักที่มียอดใช้ตามเงื่อนไขภายใน 90 วันหลังรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดลง 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสม แก่เฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการแสดงเครดิตเงินคืน และ/หรือคะแนนสะสมพิเศษในบัญชีของท่าน 
• เครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร