โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Index Living Mall

 

คุ้ม 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*

เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน (เฉพาะหน้าร้าน)
(ตั้งแต่...........บาท/เซลล์สลิป)
รับเครดิตเงินคืน* (บาท)
7,000 – 14,999 120
15,000 – 29,999 300
30,000 – 59,999 700
60,000 – 119,999 1,700
120,000 บาทขึ้นไป 3,600

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ  (ยกเว้นรายการชำระผ่านออนไลน์) 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการสแกนผ่านแอป UChoose (ฟรี) หรือส่ง SMS พิมพ์ IND2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081 - 927 - 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบก่อนทำรายการชำระ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

คุ้ม 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%**

เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
**จำกัดการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน หรือเทียบเท่า 65,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน, รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย
โดยลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนหลังใช้จ่ายผ่านบัตรภายในเดือนที่ทำรายการเท่านั้น (โปรดตรวจสอบการแลกคะแนน ณ จุดขาย)
เงื่อนไข
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น 

* เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท
• สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
• สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose หรือส่ง SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการ เท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า  แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า เท่านั้น
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 - 14,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 - 29,999 บาท ต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 - 59,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 - 119,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,700 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 120,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป)รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,600 บาท ภายใต้ Merchant INDEX LIVING MALL, INDEX  FURNITURE CENTER, WINNER, TREND DESIGN  ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
• รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริมรายการเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
•  ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากวันที่จบรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 

** เงื่อนไขแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%
• สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนและต้องใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เท่านั้นโดยสามารถแลกคะแนนสะสมภายในเดือนที่ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมเพื่อขอรับเครดิตเงินคืนได้ ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรของแต่ละประเภทบัตร โดยสามารถตรวจสอบเบอร์โทร ศูนย์บริการสมาชิกบัตรจากด้านหลังบัตรเครดิต และมีคะแนนสะสมพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
• จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
• หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับรายการแลกคะแนนสะสม และให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเพิ่มภายใน 120 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
• ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร