โปรโมชั่น บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

HomePro Expo

บัตรเครดิต กรุงศรี
เงื่อนไข
(1) เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สะสมยอดใช้จ่ายรวมทุกประเภททั้งงาน ทั้งรูดเต็มจำนวน และแบ่งชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถแบ่งจ่ายได้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือน ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่ทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือนเมื่อช้อป 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
• ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปสามารถนำมาทำรายการแบ่งชำระทั้งงาน 0% นาน 4 เดือนได้
• ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 1 - 9,999 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน  รับเครดิตเงินคืน 3% /บัญชีบัตรหลัก/วัน
• ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/บัญชีบัตรหลัก/วัน รับเครดิตเงินคืน 5% /บัญชีบัตรหลัก/วัน(คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) 
• ยอดใช้จ่ายในวันเดียวกันสามารถสะสมหรือรวมกันได้
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก(รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/วัน
• จำกัดการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 150,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก(รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)/ตลอดรายการ
• รับเครดิตเงินคืนภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำรายการ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนแก่สมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดี จนถึงวันที่มีการมอบเครดิตเงินคืน (2) เงื่อนไขแบ่งชำระทุกอย่าง : สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถแบ่งชำระได้ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน โดยจะ
ไม่ได้รับเครดิตเงินคืนจากยอดดังกล่าว
 
เงื่อนไขรวม(1, 2)
• ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีหลัก
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้า หรือยกเลิกรายการในภายหลัง
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด กรณีมีคำพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ คอลเซ็นเตอร์โฮมโปร 1284 โดยตรง
• รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืนกรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิก บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม 02 646 3000
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของบริษัทฯ ได้
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

เงื่อนไขสมัครบัตรฯ
• เมื่อสมัครบัตรฯพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ที่เคาน์เตอร์รับสมัครบัตรภายใน เวลา 19.00 น.ในแต่ละวัน สามารถทราบผลการสมัครและรับบัตรด่วนได้ภายใน 1 ชม.
(โปรดศึกษาคุณสมบัติและเอกสารการสมัครที่เคาน์เตอร์รับสมัครบัตร)

(3) เงื่อนไขแลกคะแนนเท่ายอดชำระ
• จำกัดการแลกคะแนนเท่ายอดชำระเพื่อรับส่วนลด 13% เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิตหลัก/วัน สำหรับบัตรเครดิต โฮมโปรวีซ่า แพลทินัม
• จำกัดการแลก 1,000  คะแนนเท่ากับ 100  บาท คะแนนสะสม เริ่มต้นที่ 1,000 คะแนนและสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิตหลัก/วัน
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิต ตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
• สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น

(4) เงื่อนไขแลกคะแนนโฮมการ์ด
• การโอนคะแนนชื่อและนามสกุลหน้าบัตรเครดิต ต้องตรงกับชื่อและนามสกุลหน้าบัตรโฮมการ์ดเท่านั้น
• กรณีไม่มีบัตรโฮมการ์ดสามารถสมัครฟรีที่จุดบริการลูกค้า 
• การโอนคะแนนจากบัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม สามารถแลกได้ครั้งละ 1,000 คะแนน, 5,000 คะแนน , 10,000 คะแนน และ 50,000 คะแนน (จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 50,000 คะแนน/หมายเลขบัตรเครดิตหลัก/วัน)
• คะแนนโฮมการ์ดที่โอนมีอายุ 2 ปี กำหนดวันคะแนนหมดอายุ คือ 31 ธ.ค. นับ 2 ปีของปีที่ทำการโอน เช่นวันที่โอนคะแนน คือ 16 ส.ค.2561 วันคะแนนหมดอายุ คือ 31 ธ.ค. 2563 และคะแนนที่โอนแล้วไม่สามารถโอนกลับได้ โดยใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าที่โฮมโปรและต้องชำระด้วยบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม เท่านั้น
• คะแนนที่โอนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากหมายเลขบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
• สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
• เงื่อนไขการแลกคะแนนโฮมการ์ดเท่ายอดชำระเพื่อรับส่วนลดเป็นไปไปตามที่โฮมโปรกำหนด
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของบริษัทฯ ได้
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร