โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

เงินสดกดไว คืนง่ายได้เยอะ

บัตรเครดิต กรุงศรี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• รับเครดิตเงินคืน 175 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดสะสม 8,000 บาท,  รับเครดิตเงินคืน 350 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดสะสม 15,000 บาท, รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อเบิกถอนเงินสดสะสม 35,000 บาทและรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาทเมื่อเบิกถอนเงินสดสะสม 100,000 บาทภายในระยะเวลา 1 พฤษภาคม จนถึง 31 กรกฎาคม 2561  จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน  3,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ และรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเพียงขั้นเดียวเท่านั้น 
• สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีบัตรเครดิตที่ทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS  ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม จนถึง 31 กรกฎาคม 2561 และได้รับ SMS ตอบรับ  โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ 
• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น 
• สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ไม่มียอดกดเงินสดภายในช่วงระยะเวลา 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 
• ลูกค้าที่ได้รับข้อเสนอโปรแกรมนี้จะไม่สามารถร่วมแคมเปญกดเงินสดอื่นๆในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ 
• ยอดเบิกถอนเงินสดสะสมต้องเป็นยอดเบิกถอนด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีจากตู้เอทีเอ็มหรือเบิกผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม จนถึง 31 กรกฎาคม 2561  โดยยอดเบิกถอนเงินสดสะสมจากบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมกัน
• วงเงินเบิกถอนเงินสดเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ยอดที่ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดได้ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัญชี โดยวงเงินสำหรับเบิกถอนเงินสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงิน 
• ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าเท่ากับ 3% ของจำนวนเงินที่เบิกถอน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
• ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ (ต่อปี) = ดอกเบี้ย 15% และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 3% สำหรับการเบิกถอนเงินสด บริษัทฯจะคิดค่าธรรมเนียมสินเชื่อคำนวนนับจากวันที่ทำรายการจนถึงวันที่มีการชำระคืน 
• บริษัทฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังจากจบรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรหลัก (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอน เป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนแก่สมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนผ่าน SMSและหลักฐานการเบิกถอนเงินสดไว้ตรวจสอบในกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร