โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Boonthavorn

 

คุ้ม 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท *

 
เมื่อมียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน
(ตั้งแต่......บาท/เซลล์สลิป)
รับเครดิตเงินคืน*
(บาท)
20,000 – 44,999 200
45,000 – 69,999 550
70,000 – 149,999 900
150,000 – 349,999 2,000
350,000 – 649,999 7,000
650,000 ขึ้นไป 19,000


* จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการสแกนผ่านแอป UChoose (ฟรี) หรือ ส่ง SMS พิมพ์ BTV1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081 - 927 - 9999  รอรับข้อความยืนยันจากระบบก่อนทำรายการชำระ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

คุ้ม 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%**

เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนผ่านบัตร/เซลส์สลิป, ไม่จำกัดยอดขั้นต่ำในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน, จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุดไม่เกิน 200,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 26,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ, รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย โดยลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืนหลังใช้จ่ายผ่านบัตรภายในเดือนที่ทำรายการเท่านั้น (โปรดตรวจสอบการแลกคะแนน ณ จุดขาย)
เงื่อนไข
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น       
• สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose หรือส่ง SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการ เท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า  แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ทุกประเภท เท่านั้น 

*เงื่อนไข คุ้ม 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 - 44,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 45,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 45,000 - 69,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 550 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 70,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 70,000 - 149,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 - 349,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 350,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 350,000 - 649,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 650,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 650,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 19,000 บาท
• รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักในวันถัดไปหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข (กรณีบัตรเสริมรายการเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)

** เงื่อนไขคุ้ม 2 แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%
• สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนและต้องใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เท่านั้น โดยสามารถแลกคะแนนสะสมภายในเดือนที่ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้น และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมเพื่อขอรับเครดิตเงินคืนได้ ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรของแต่ละประเภทบัตร โดยสามารถตรวจสอบเบอร์โทร ศูนย์บริการสมาชิกบัตรจากด้านหลังบัตรเครดิต 
• จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 200,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 26,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี  
•หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น   
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับรายการแลกคะแนนสะสม และให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเพิ่มภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 

เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  ภายใต้ Merchant Name BOONTHAVORN ในระบบของ Visa, MasterCard และ JCB
• ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตคืนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน 
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริม ที่เรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรหลักบริษัทฯ
• รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร