โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

บ้านแอนด์ บียอนด์ เอ็กซ์โป

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเครดิตเงินคืนมูลค่ารวมสูงสุด 95,000 บาท* ’ **
คุ้ม 1 : รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 30,000 บาท*

 
เมื่อมียอดใช้จ่ายเต็มจำนวนตั้งแต่....บาท/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน* (บาท)
7,000 - 24,999 100
25,000 - 49,999 300
50,000 - 99,999 700
100,000 ขึ้นไป 1,500

*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. 62 – 3 มี.ค. 62 สแกนผ่านแอป UChoose (ฟรี) หรือ ส่ง SMS พิมพ์ BBY2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งไปที่ 081 - 927 - 9999 รอรับข้อความยืนยันจากระบบก่อนทำรายการชำระ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)

คุ้ม 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%**

เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกเท่ายอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป
**จำกัดการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน หรือเทียบเท่า 65,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน, รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย
โดยลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน หลังใช้จ่ายผ่านบัตร ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น

กด*465*10311*หมายเลขบัตรเครดิต 4 หลักสุดท้าย*คะแนนเท่ายอดซื้อ#โทรออก (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 
access_time 22 ก.พ. 62 - 3 มี.ค. 62
place ไบเทค บางนา ฮอลล์ 102 - 104
 
 
เงื่อนไข
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น       
 • สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่านแอป UChoose หรือ ส่ง SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 3 มีนาคม 2562  เท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า  แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  ภายในงาน บ้านแอนด์ บียอนด์ เอ็กซ์โป ที่ ไบเทค บางนา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 3 มีนาคม 2562 เท่านั้น
*เงื่อนไข คุ้ม 1 การรับเครดิตเงินคืนสุงสุด 30,000 บาท :
 • สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 7,000 - 24,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 100 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 25,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 25,000 - 49,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 300 บาท, ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาทต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 700 บาท และยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทต่อเซลล์สลิป (เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป) รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วโอนเข้าบัญชีบัตรหลักหลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมรายการเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
** เงื่อนไขแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13% :
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวนและต้องใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป เท่านั้นโดยสามารถแลกคะแนนสะสมภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมเพื่อขอรับเครดิตเงินคืนได้ ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรของแต่ละประเภทบัตร โดยสามารถตรวจสอบเบอร์โทร ศูนย์บริการสมาชิกบัตรจากด้านหลังบัตรเครดิต และมีคะแนนสะสมพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • จำกัดการแลกใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/วัน หรือเทียบเท่า 65,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี 
 • หากยอดใช้จ่ายเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลดลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น  
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับรายการแลกคะแนนสะสม และให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเพิ่มภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย :
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมพิเศษโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร