บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม

บัตรเครดิตกรุงศรีแพลทินัม เอกสิทธิ์ที่ใช้จริงได้จริง
  • ยกเว้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี*
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในกรณีที่บัญชีของสมาชิกไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

แบบฟอร์มสมัคร

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน ให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร*:
 
 
 
 
 
จบการศึกษา*:
 
 
 
 
เวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับ โปรดระบุ
 
(เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น.)
ข้อตกลง*:
• ข้าพเจ้าตกลงว่าบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (“บริษัทฯ”) สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้เพื่อการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อแจ้งรายละเอียด สิทธิประโยชน์ และวิธีการสมัครผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
• ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดไว้ที่ https://www.krungsricard.com/pdpa
 
Enter security code:
 Security code
 
 

เอกสิทธิ์เฉพาะผู้จบ แพทย์ เท่านั้น


ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรใบนี้ บริษัท บัตรกรุงศรีฯจะนำมาคำนวณ และมอบเป็นเงินบริจาคให้กับแพทยสภา

สำหรับ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร
 

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตกรุงศรี วีซ่า แพลทินัม

ซื้อประกันทุกประเภท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70,000 บาท
เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันทุกๆ 10,000 บาท/เซลล์สลิป
ประกันภัย ยอดชำระเบี้ยประกันทุกๆ
(บาท/เซลล์สลิป)
รับเครดิตเงินคืน
(บาท/เซลล์สลิป)
เอไอเอ 10,000 บาทขึ้นไป 0.5%
บริษัทประกันภัยอื่นๆ 10,000 - 49,999 0.6%
50,000 บาทขึ้นไป 0.7%
(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท ต่อบัตร ต่อปฏิทิน)
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

บัตรเครดิต กรุงศรี ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมรายปี
เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 รายการภายใน 12 รอบบัญชี

บัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืน 1% บัตรเครดิต กรุงศรี
เมื่อใช้จ่ายครบทุก 800 บาท/เซลล์สลีป ที่ปั้มน้ำมัน บางจาก ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

บัตรเครดิต กรุงศรี 25 บาท = 1 คะแนนกรุงศรี โบนัส บัตรเครดิต กรุงศรี
เริ่มต้น* 2 คะแนน = 1 ไมล์ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

บัตรเครดิต กรุงศรี ผ่อนสินค้า Apple 0% นานสูงสุด 10 เดือน บัตรเครดิต กรุงศรี
จากร้านค้าที่ร่วมรายการ (1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)


หลักเกณฑ์การสมัครบัตร
• เป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่เรียนจบการศึกษาในปี 2563
• เป็นผู้ทำสัญญาการทำงานชดใช้ทุนกับรัฐบาล หรือ หน่วยงานราชการเท่านั้น

เอกสารประกอบการพิจารณา
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาเอกสารแสดงการใช้ทุน หรือหนังสือส่งตัว (ถ้ามี)

ในกรณีผู้สมัครไม่ใช่ผู้จบการศึกษาในปี 2563 หรือเป็นบุคลากรอื่นๆ
หลักเกณฑ์การสมัครบัตร
  • อายุ 20 - 65 ปีบริบูรณ์
  • มีเงินเดือนประจำ 15,000 บาทต่อเดือน
  • มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
เอกสารประกอบการพิจารณา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือนที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือรับรองรายได้ เดือนล่าสุด
  • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านับจากปัจจุบันย้อนหลัง 6 เดือน


 

 

 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร