โปรโมชั่น ผ่อนสินค้า :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Siam Takashimaya

บัตรเครดิต กรุงศรี Siam Takashimaya
เงื่อนไข
เงื่อนไขแบ่งจ่าย 0%
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย 
• ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณต่อเซลล์สลิป 
• สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0%  นาน 3 เดือน เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 
• สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0%  นาน 6 เดือน เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ 
• สามารถทำรายการแบ่งจ่าย 0%  นาน 10 เดือน เมื่อมียอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขของสมนาคุณ
• รับกระเป๋าล้อลาก Mercury  ขนาด 24 นิ้ว มูลค่า 4,900บาท / จำกัด 1 ใบ /หมายเลขบัตรหลักตลอดรายการ 
• เมื่อมียอดแบ่งจ่าย ตั้งแต่ 30,000 บาท/เซลล์สลิป 
• บริษัทฯจะทำการจัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดบัญชีภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ 
• บริษัทฯ จะมอบของสมนาคุณ แก่สมาชิกบัตรที่มียอดใช้จ่ายตรงตามเงื่อนไขการแบ่งจ่ายเท่านั้น 
• ของสมนาคุณไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการส่งมอบของสมนาคุณและขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกของสมนาคุณในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• บริษัทฯ ถือเอาข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบ กรณีจำเป็น 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร