โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

DRAGONPASS

บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
หากสนใจสมัครบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
กรุณาติดต่อผู้จัดการการเงินส่วนบุคคลหรือผู้จัดการสาขาของท่าน
หรือโทร 02 296 5566
เงื่อนไขการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน
• สิทธิพิเศษสำหรับการเข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบิน เฉพาะท่านสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ที่ถือบัตรหลักเท่านั้น สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
• การเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษที่สนามบิน ผู้ถือบัตรเครดิตที่ประสงค์จะใช้บริการต้องแสดงสิทธิ์เพื่อเข้าใช้บริการดังนี้
• ห้องรับรองพิเศษของการบินไทย Royal First Lounge ต้องแสดงบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ คูปอง Royal First Lounge พร้อมบัตรที่นั่งโดยสารของการบินไทย (Boarding Pass) โดยชื่อบนบัตรเครดิต คูปอง และบัตรที่นั่งโดยสารต้องตรงกัน
• บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน Dragon Pass  จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทินสำหรับท่านสมาชิกที่มียอดเงินลงทุนรวม ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการใน 60 วันหลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝากกองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
• บริการห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge จำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน, บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินภายในประเทศจำนวน 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน และบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลกผ่าน Dragon Pass จำนวน 4 ครั้ง/ปีปฏิทิน สำหรับท่านสมาชิกที่มียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการใน 60 วัน 
หลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข ทั้งนี้ยอดเงินลงทุนรวมจะคำนวณจากผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของธนาคารคือผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุนรวมเฉพาะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
• บริการห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge และ Royal Silk Lounge สามารถใช้ได้เมื่อเดินทางด้วยสายการบินไทย หรือสายการบินไทยสมายล์
• ผู้ถือบัตรเครดิตที่ประสงค์จะใช้บริการห้องรับรองพิเศษของการบินไทยฯ ต้องมีชื่อตรงกับที่ระบุบนบัตรเครดิต หรือบัตรกำนัล (Lounge Voucher) และบัตรที่นั่ง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการต่อหนึ่งครั้งของการเดินทาง
• ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินของ Dragon Pass ต้องแสดงหมายเลขสมาชิก Dragon Pass บน Application UCHOOSE พร้อมบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass) โดยชื่อสมาชิก Dragon Pass และ ชื่อบนบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass) ต้องตรงกัน
• จำนวนการใช้สิทธิ์ห้องรับรองพิเศษ Royal First Lounge หากมีผู้ติดตามเข้าใช้บริการด้วยจะตัดสิทธิ์การเข้า Lounge ของบัตรตามจำนวนของผู้ติดตาม (ไม่เกินจำนวนที่กำหนด)
• จำนวนการใช้สิทธิ์ห้องรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ครั้งเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์แก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ในทุกรณี
• คูปอง Royal First Lounge จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่เดียวกับใบแจ้งหนี้ของบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังจากมียอดเงินครบตามเงื่อนไข
• เวลาการให้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นหนึ่ง (Royal First Lounge) 05.00 น. - 01.00 น.
• เวลาการให้บริการห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารผู้โดยสารชั้นธุรกิจ (Royal Silk Lounge) 05.00 น. - 01.00 น.
• กำหนดระยะเวลาเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษของสายการบินไทยฯ ในแต่ละครั้งไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง
• กรณีมีการใช้บริการเกินจำนวนที่กำหนด หรือหากมีค่าบริการเกิดขึ้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าใช้บริการย้อนหลังผ่านใบแจ้งหนี้ของ บัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ ในอัตราที่ธนาคารได้ชำระแก่ผู้ให้บริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร