โปรโมชั่น ท่องเที่ยว :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Belle Villa Resort Pai

บัตรเครดิต กรุงศรี Belle Villa Resort Pai
เงื่อนไข
• กรณีเข้าพักวันหยุดนักขัตฤกษ์/วันหยุดต่อเนื่องระหว่าง 1 ต.ค 61-31 ม.ค 62 ชำระเพิ่ม 500.-บาท/ห้อง/คืน 
• กรณีเข้าพักระหว่าง 8 - 10 ธ.ค 61 และ 28 ธ.ค 61- 1 ม.ค 62 ชำระเพิ่ม 1000.-บาท/ห้อง/คืน 
• ลูกค้าต้องทำการสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพัก 
• ลูกค้าต้องทำการชำระเงินค่าห้องพักด้วยบัตรเครดิตธ.กรุงศรี หลังทำการจองทันที 
• หลังจากทำการจองและชำระเงินแล้วสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง และต้องแจ้งทางโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้าพัก 
• ห้องพักราคาพิเศษมีจำนวนจำกัดขึ้นอยู่จำนวนห้องว่างในแต่ละวัน 
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ
• กรณีเข้าพักวันที่ 31 ธ.ค 61 ชำระเพิ่มค่า B.B.Q Dinner
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น
• สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ โอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ  
• โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากผู้ให้บริการก่อนการใช้จ่าย 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ  ถือเป็นที่สิ้นสุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร