โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

แลกง่าย อิ่มใจ แทนเงินบริจาค

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุก 1,000 พอยต์ = 100 บาท* มอบให้องค์กรการกุศล

 
รหัส มูลนิธิ *
38010711 มูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
38310611 มูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
24136086 สภากาชาดไทย เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
025101701 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
036081801 มูลนิธิถันยรักษ์ เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
026051801 มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
19918101 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
1711606 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
24434097 มูลนิธิเด็กโสสะฯ เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
291151406 มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
43710912 มูลนิธิเด็กโครงการรถเข็นนิทาน เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
198011901 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้
42310612 มูลนิธิสิทธิเด็ก (บ้านแกร์ด้า) เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
168091701 กอ.รมน. ภาค 4 เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
164071701 มูลนิธิเมเจอ แคร์ เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
35130108 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
48110812 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
29960811 มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
 

ช่องทางการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส  

• ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ( IVR) หรือ ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี

บัตรเครดิต กรุงศรี โทร. 02 646 3000 หรือ บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม โทร. 02 646 3555

• ผ่าน แอพพลิเคชัน UChoose

 
access_time 1 ก.พ. 62 – 15 พ.ย. 62
 
 
เงื่อนไข
  • ระยะเวลาการแลกคะแนน 1 ก.พ. 62 – 15 พ.ย. 62
  • มูลนิธิฯจัดส่งใบเสร็จโดยตรงถึงสมาชิกบัตรตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วันทำการหลังจากวันแลกคะแนนสะสม
  • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน ต่อบัตร ต่อวัน
  • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามมูลนิธิก้าวคนละก้าวโดยตรง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร