โปรโมชั่น แลกคะแนน ณ จุดขาย :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Siam Center / Siam Discovery

บัตรเครดิต กรุงศรี Siam Center
เงื่อนไข
*• สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตร กรุงศรี ทุกประเภท ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส ทันใจ เท่านั้น 
• จำกัดการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 10,000 คะแนน /หมายเลขบัตร / วัน 
• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส จะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ  เมื่อมีการแลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนที่สมาชิกบัตรระบุ 
• คะแนนสะสมเมื่อแลก ณ ร้านค้าแล้ว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
• คะแนนสะสม กรุงศรี โบนัส ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้ 
• มูลค่าสินค้าที่เหลือหลังการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตร กรุงศรีหรือโฮมโปร วีซ่า เท่านั้น โดยยอดเงินจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรอบถัดไป 
• กรณีบัตรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมผ่านบัตรรายการ กรุงศรี โบนัส 
• เมื่อมีการทำการแลกคะแนนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ 
• บริษัท สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง 
• ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร