โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

โครงการพอยต์ปันน้ำใจ สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

โครงการพอยต์ปันน้ำใจ สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมบริจาคพอยต์ กับ โครงการพอยต์ปันน้ำใจ สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

แลกพอยต์แทนเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สมทบทุนจัดหาถุงยังชีพ, จัดตั้งโรงครัว และฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย กับ สภากาชาดไทย และ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินสบทบทุน มูลค่า 100 บาท*


1.สภากาชาดไทย
รหัส : 24121001

2.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

รหัส : 02521001

*การจัดส่งใบเสร็จและการลดหย่อนภาษี
 • จัดส่งใบเสร็จรับเงิน 60 วันทำการ
 • เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
ช่องทางการบริจาค
1. ผ่าน UCHOOSE เมนูคะแนนสะสม
2. ผ่าน ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี
โทร. 0 2646 3000 หรือ บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม โทร. 0 2646 3555

ตัวอย่างขั้นตอนการบริจาคผ่าน UCHOOSE
  
access_time 5 ต.ค. 64 -31 ธ.ค. 64
 
 
เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอเท่านั้น (บัตรที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด,บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด และ บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด)
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน/บัตรหลัก/วัน
 • บริษัทฯ จะนำส่งชื่อ- นามสกุล และที่อยู่ และข้อมูลที่จำเป็น ของผู้บริจาคให้แก่มูลนิธิ โดยมูลนิธิจะทำการออกและจัดส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อลดหย่อนภาษี ภายใน 60 วันหลังแลกคะแนนสะสม ทั้งนี้เงื่อนไขในการออกใบเสร็จรับเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของมูลนิธิ
 • การแลกคะแนนแทนเงินบริจาค ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 64 – 31 ธันวาคม 64 จะสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีของปี 2565 ได้ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกับมูลนิธิโดยตรงเท่านั้น
 • กรณีสมาชิกบัตรแลกคะแนนเป็นเงินบริจาค คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สมาชิกบัตรสามารถอ่านประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต