โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ชวนแม่ ชิม ช้อป เที่ยว รับ e-Coupon Starbucks

บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม และบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี
 
 
 
 

รับ Starbucks e-Coupon 100 บาท*

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป ในวันที่ 12 ส.ค. 62
(จำกัด 100 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/ ตลอดรายการ)


access_time 12 ส.ค. 62
 
 
*เงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัมหรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบีเท่านั้น
 • จำกัดจำนวน 2,188 สิทธิ์ตลอดรายการและขึ้นอยู่กับลำดับก่อนหลัง  ขอสงวนสิทธิ์ยุติโปรโมชั่น เมื่อครบสิทธิ์ที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่ทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข นับจากการทำรายการครั้งสุดท้ายสำเร็จ และได้รับสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับ e-Coupon และบริษัทฯ จะทำการจัดส่ง e-Coupon ให้แก่สมาชิกบัตรโดยผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose ในหน้า JUST FOR YOU เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้ e-Coupon เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 800 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น ในระบบของ JCB สำเร็จ เฉพาะวันที่ 12 ส.ค. 62 เท่านั้น
 • จำกัดการรับ e-Coupon สูงสุด 100 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • e-Coupon ที่สมาชิกบัตรได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้โดยไม่มียอดทานขั้นต่ำ และยอดชำระส่วนเกินจากมูลค่าของ e-Coupon จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม  หรือ บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี  ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกชำระตามมูลค่า e-Coupon ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
 
เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมากชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
เงื่อนไขการใช้ e-Coupon ในวันรับสิทธิ์
 • แสดง e-Coupon ก่อนการใช้สิทธิ์ ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
 • e-Coupon ใช้ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขาในประเทศไทย
 • e-Coupon ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • e-Coupon สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายได้เพราะใช้แทนเงินสด
 • สามารถใช้ e-Coupon 1 ใบต่อ1 ใบเสร็จ โดยให้เจ้าหน้าที่ร้านค้าเป็นผู้ทำการกดปุ่ม “ร้านค้ายืนยันเพื่อใช้สิทธิ์” เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทและร้านค้ากำหนด บริษัทและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • e-Coupon สามารถใช้ได้ถึง 31 ส.ค. 63
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร