โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Happy Heath Care

บัตรเครดิต กรุงศรี ประกัน
*เงื่อนไข
• บริษัท กรุงศรี ไลฟ์ แอสชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตซึ่งจะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี และปรากฎชื่อในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรดังกล่าว 
• การรับประกันภัยนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
• ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย 
• ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร