โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

เงินคืนง่าย ได้ฟิน กินเพิ่มกับปั๊มเชลล์

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ 1  แลกรับเครดิตเงินคืนทันที 15%*

เพียงเติมน้ำมันที่สถานีน้ำมันเชลล์ ครบ 800 บาท/สลิป + แลก 800 คะแนน = รับเครดิตเงินคืน 120 บาท*(แลกคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน UChoose  ภายในวันที่ทำรายการ เท่านั้น)
 
กรุณาทำตามลำดับขั้นตอนการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน รูด แลก รับ


รูด: เมื่อเติมน้ำมัน 800 บาท/เซลล์สลิป ณ ปั๊มที่ร่วมรายการ ผ่านบัตร
แลก: แลกคะแนนสะสม 800 คะแนนผ่านแอปพลิเคชัน UChoose หลังจากการรูบัตรภายในวันเดียวกัน โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า “GAS”
รับ: ระบบจะส่ง SMS ยืนยันการหักคะแนนและการรับเครดิตเงินคืน
 
*จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ และสูงสุด 480 บาท/ บัญชีบัตรหลัก/เดือน  และ เครดิตเงินคืนจะโอนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
 

พิเศษ 2  รับ E-COUPON โออิชิกรุ๊ปรวมมูลค่าสูงสุด 450บาท**

บัตรเครดิต กรุงศรี Oishi

เมื่อเติมน้ำมัน 800 บาท/สลิป ครบ 4 สลิปภายในเดือนเดียวกัน รับ E-COUPON โออิชิกรุ๊ป มูลค่า 150 บาท**
 
**จำกัด 150 บาท/บัญชีบัตร/เดือน และสูงสุด 450 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ,ยอดเติมน้ำมันที่ร่วมรายการในร้านค้าและสาขาเดียวกันภายใน 1 วัน จะนับเป็น 1 รายการ  ไม่สามารถแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์สลิปเพื่อนับจำนวนครั้งในการใช้จ่ายแยกกันได้

โปรดลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการ (ฟรีค่าบริการ) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose เท่านั้น ครั้งเดียวตลอดรายการ
(โดยพิมพ์คำค้นหาโปรโมชั่นว่า “GAS”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ​

 
access_time 1 ก.ค. 62 – 30 ก.ย. 62
 
 
เงื่อนไข
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • *สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัญชีที่ทำรายการสำเร็จ และได้รับข้อความตอบกลับถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ ปั๊มน้ำมันเชลล์ พีที คาลเท็กซ์ ที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62 – 30 ก.ย. 62
 • การแลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาทจะต้องเป็นการแลกคะแนนสะสม 800 คะแนน สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่มียอดเติมน้ำมันครบ 800 บาท ต่อเซลล์สลิปโดยสามารถแลกคะแนนสะสมทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน UChoose  หลังจากมียอดเติมน้ำมันผ่านบัตรตามเงื่อนไข ภายในวันเดียวกันสำเร็จเท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาท (รวม 3 ปั๊ม)/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (จันทร์ - อาทิตย์) และสูงสุด 480 บาท (รวม 3 ปั๊ม)/ บัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • สมาชิกบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทำรายการสำเร็จ
 • คะแนนสะสมจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น
 • หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จ ให้ทำรายการใหม่โดยให้ระยะเวลาห่างจากครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 • **สงวนสิทธิ์การให้ E-COUPON โออิชิกรุ๊ป เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนภายในเดือนที่ทำรายการผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose  ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท
 • สงวนสิทธิ์การให้ E-COUPON โออิชิกรุ๊ป เมื่อมียอดเติมน้ำมันครบตามที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะ ปั๊มน้ำมันเชลล์ พีที คาลเท็กซ์ บางจาก ที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB สำเร็จเท่านั้น (สามารถรวมสลิปจาก 4 ปั๊มได้)
 • ยอดเติมน้ำมันที่ร่วมรายการในร้านค้าและสาขาเดียวกันภายใน 1 วัน จะนับเป็น 1 รายการ  ไม่สามารถแยกยอดใช้จ่ายออกเป็นหลายเซลล์สลิปเพื่อนับจำนวนครั้งในการใช้จ่ายแยกกันได้
 • จำกัดการรับ E-COUPON โออิชิกรุ๊ป สูงสุด 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 450 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ(คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
 • บริษัทฯ จะทำการจัดส่ง E-COUPON (บนเมนู All) ให้แก่สมาชิกบัตร หากเติมน้ำมันครบตามเงื่อนไข โดยส่งมอบผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UChoose ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของสิ้นเดือนในแต่ละเดือน
 • E-COUPON ที่สมาชิกบัตรได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้โดยไม่มียอดทานขั้นต่ำ (ยกเว้นคาคาชิ) และยอดชำระส่วนเกินจากมูลค่าของ E-COUPON จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน E-COUPON ในกรณีที่มีการยกเลิกรายการ หรือ สมาชิกบัตรปฏิเสธการชำระเงินในภายหลัง
 
เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม สถานีบริการเติมก๊าซ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืน และ/หรือ E-COUPON โออิชิกรุ๊ป จากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

เงื่อนไขการใช้ E-COUPON ในวันรับสิทธิ์
 • แสดง E-COUPON ก่อนการใช้สิทธิ์ ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการ Capture หน้าจอมือถือได้
 •  E-COUPON ใช้ได้ที่ร้านโออิชิแกรนด์, โออิชิอีทเทอเรียม, โออิชิบุฟเฟต์, ชาบูชิ (ยกเว้นสาขาพม่า), โออิชิราเมน, นิกุยะ (ยกเว้นบุรีรัมย์) และ คาคาชิ
 • E-COUPON ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • E-COUPON ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลเงินสด 250 บาท และ 500 บาทของโออิชิกรุ๊ปได้
 • E-COUPON สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายได้เพราะใช้แทนเงินสด
 • E-COUPON ไม่สามารถใช้ร่วมกับคะแนน Pointo แต่มูลค่าสุทธิสามารสะสมคะแนนได้
 • E-COUPON ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับสินค้าโฮมดิลิเวอรี่ได้
 • สามารถใช้ E-COUPON 1 ใบต่อ1 ใบเสร็จ โดยให้เจ้าหน้าที่ร้านค้าเป็นผู้ทำการกดปุ่ม “ร้านค้ายืนยันเพื่อใช้สิทธิ์” เท่านั้น
 • สำหรับร้านคาคาชิ รับชำระผ่านบัตรเครดิตเมื่อทานครบ 300 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) เซลล์สลิป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • E-COUPON สามารถใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 62
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร