โปรโมชั่น ปั๊มน้ำมัน และ หมวดรถยนต์ :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

รับแรงแซงทุกเรื่องรถ รับง่ายให้มากกว่า

บัตรเครดิต กรุงศรี
ข้อกำหนดและเงื่อนไข* :
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ UChoose Application ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า  แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด  เฉพาะโชว์รูมและศูนย์บริการรถยนต์ที่ร่วมรายการ ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61 – 28 ก.พ. 62 (สำหรับ Quick Lane เริ่ม 11 ม.ค. 62)
 • *พิเศษ 1 การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2% สงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อเดือน (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนตั้งแต่ 2,000-3999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 20 บาท,ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนตั้งแต่ 4,000-5,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 40 บาท,ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนตั้งแต่ 6,000-7,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท,ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนตั้งแต่ 8,000-9,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 80 บาท และยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท
 • รายการเครดิตเงินคืนจะถูกคำนวณแล้วเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังจบรายการ (กรณีบัตรเสริมรายการเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • **พิเศษ 2 การแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 14%  สมาชิกบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมตามความประสงค์ที่ต้องการแลกแต่ไม่เกินยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนต่อเซลล์สลิป และแลกคะแนนสะสมภายในเดือนที่ทำรายการ (จุดทศนิยมไม่นำมาหักคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน) โดยเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท (บัตรหลัก) ที่มีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลก เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 คะแนน ต่อบัญชีบัตรหลัก ต่อเดือนหรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 1,400 บาทต่อบัญชีบัตรหลักต่อเดือน
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตรและสามารถทำรายการได้ทันที
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับการแลกคะแนนสะสมภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในระหว่างวันที่กำหนดเท่านั้น  ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, บริการผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่โอนเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร