โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

พิเศษสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี รับสิทธิลดภาษี* และโปรโมชั่นตลอดปี

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี KFLTFSTARD และ KFSTARRMF

พิเศษสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี
รับสิทธิลดภาษี* และโปรโมชั่นตลอดปี 

เมื่อลงทุนในกองทุน LTF/RMF ของบลจ.กรุงศรี ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. - 28 ธ.ค.61 
รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท

สามารถใช้บัตรเครดิต กรุงศรี ซื้อกองทุน LTF/RMF มูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
ยกเว้นกองทุน KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF และ KFMTFIRMF
(การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต)

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ *เมื่อลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขภาษี

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

ขอรับหนังสือชี้ชวน สอบถามโปรโมชั่นได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา หรือบลจ.กรุงศรี 
Call 0 2657 5757 | www.krungsriasset.com
 
คู่มือลงทุน นโยบายการลงทุน และรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิก https://www.krungsriasset.com/TH/News/Promotion/21374.html
 
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร