โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

H&M ชิคทุกแนว เท่ห์ทุกสไตล์

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืน 5%*

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 3,000 บาท/เซลล์สลิป
*จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ ภายในระยะเวลาแคมเปญ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น U-CHOOSE (ไม่มีค่าบริการ) หรือ SMS (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
พิมพ์ HM เว้นวรรค ตามด้วย หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่ง SMS ไปที่ 081-927-9999
รอรับข้อความยืนยันจากระบบ

พิเศษ 2: แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%**

เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
แลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านมือถือ USSD:
กด*465*10333*หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย * คะแนนที่ต้องการแลก # โทรออก
**จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 15,000 คะแนน (หรือเทียบเท่า 1,500 บาท) ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

 
access_time 1 เม.ย. 62 – 31 พ.ค. 62
 
 
เงื่อนไข
*เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ที่ออกโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามจำนวนที่กำหนด เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ที่เป็นร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าทุกแห่งในประเทศไทย ได้แก่ H&M ในระบบของ Visa, Master Card และ JCB ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 – 31 พ.ค. 62  สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 • สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ที่ออกโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ที่มีค่าใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 5% โดยให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 750 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ โดยเศษของค่าใช้จ่ายครบทุก 3,000 บาท จะไม่ได้นำมาคำนวณการรับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ที่ออกโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรีแต่ละบัตร หรือแต่ละประเภทบัตร และเซลล์สลิปแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
**เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 15,000 คะแนน หรือเทียบเท่า 1,500 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 – 31 พ.ค. 62  เท่านั้น
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนจะต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตตามหมายเลขติดต่อด้านหลังบัตร
 • บริษัทฯ จะดำเนินการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ตามเงื่อนไขรายการนี้ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายบนเซลล์สลิปตามที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่บริษัทฯคำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ณ วันที่บริษัทคำนวณคะแนนสะสม และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร