โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

SEPHORA

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 18%*,**
พิเศษ 1 :  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% (ไม่ต้องใช้พอยต์แลกรับ)

ประเภทบัตร เมื่อมียอดใช้จ่าย รับเครดิตเงินคืน
พิเศษ เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์
และบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
ครบ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
(จำกัดสูงสุด 1,200 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
8%
บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป
(จำกัดสูงสุด 700 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ)
5%
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ได้ตลอดรายการ
ผ่านแอพพลิเคชั่น UChoose (ไม่มีค่าบริการ) พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่ย "SEP"
หรือ SMS
พิมพ์ SEP วรรค ตามด้วย เลขบัตรเครดิต  16 หลัก ส่ง SMS ไปที่ 081-927-9999  
(ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) รอรับข้อความยืนยันจากระบบ

พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 10%**

เมื่อใช้พอยต์แลกรับเท่าหรือน้อยกว่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป
(จำกัดการแลกพอยต์สูงสุด 15,000 พอยต์หรือเทียบเท่า 1,500 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)
แลกพอยต์​เพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่านมือถือ USSD  (ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
พิมพ์ *465*10445*หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*พอยต์ที่ต้องการแลก # โทรออก  รอรับข้อความยืนยันจากระบบ


 
access_time 28 ส.ค. 62- 31 ม.ค. 63
place SEPHORA ทุกสาขาและช่องทางออนไลน์  www.sephora.co.th หรือ Sephora Application
 
 
 
เงื่อนไข
เงื่อนไขพิเศษ  1 (การรับเครดิตเงินคืน)*
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เท่านั้น  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัมบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท ที่ออกโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด  ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 ณ ร้านค้า SEPHORA สาขาภายในประเทศไทย และ ช่องทางออนไลน์ www.sephora.co.th หรือ Sephora Application
 • สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทที่ออกโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ที่มีค่าใช้จ่ายครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 5% โดยให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท ต่อหมายเลขบัญชีหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ ที่มีค่าใช้จ่ายครบ 15,000 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 8% โดยให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท ต่อหมายเลขบัญชีหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยเศษของค่าใช้จ่ายครบทุก 2,000 บาท/เซลล์สลิป  หรือ 15,000 บาท/เซลล์สลิป  จะไม่ได้นำมาคำนวณการรับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS หรือแอพพลิเคชั่น U Choose ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับสิทธิ์ได้ตลอดรายการ
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 
เงื่อนไขพิเศษ 2 (การแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน)**                                                                         
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัมบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท ที่ออกโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด  (บัตรหลัก) ที่มียอดใช้จ่ายชำระเต็มจำนวน และมีคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส เพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
 • การแลกรับเครดิตเงินคืนต้องใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ/เซลล์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถใช้คะแนนสะสมแลกมากกว่ายอดซื้อ/เซลล์สลิปได้  (กรณี ยอดซื้อเป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็มเท่านั้น)
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 15,000 คะแนน (เทียบเท่า 1,500 บาท) ต่อบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืน 10% คำนวณจากจำนวนคะแนนสะสมที่แลกผ่านระบบ USSD ได้สำเร็จ
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกรายการได้ทุกกรณี หากทำการแลกคะแนนไม่สำเร็จกรุณาทำรายการใหม่ โดยเว้นระยะเวลาห่างจากการทำรายการครั้งแรกประมาณ 1 นาที
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมเพื่อขอรับเครดิตเงินคืน ต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ เท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรของแต่ละประเภทบัตรตามหมายเลขติดต่อด้านหลังบัตรเครดิต 
 • กรณีบัตรถูกยกเลิกหรือไม่สามารถใช้งานได้ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับรายการแลกคะแนนสำเร็จ และให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 
เงื่อนไขทั่วไป
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากวันที่จบรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืน เฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร