โปรโมชั่น ท่องเที่ยว :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Bangkok Airways

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี ฺBangkok Airways
*เงื่อนไขการแลกคะแนน
• คะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส ทุก 1,000 คะแนนสามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 500 คะแนน การโอนคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส สามารถโอนได้ทุก 1,000 คะแนน โดยแต่ละครั้งต้องโอนไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน ( เศษต่ำกว่า 1,000 ไม่สามารถแลกได้ ) 
• แลกคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน/บัตรหลัก/วัน 
• เมื่อสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ได้แลกคะแนนสะสม “กรุงศรี โบนัส” ไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว สมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนน “กรุงศรีโบนัส” ได้อีก และบริษัทบัตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้โอนเข้าไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส หรือการกระทำใดๆ ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 
• การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการ ทั้งนี้สมาชิกบัตรฯ ที่ประสงค์จะแลกคะแนนจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus 
• การแลกของรางวัลจากรายการสะสมไมล์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรายการสะสมไมล์นั้นๆ 
• รายการแลกคะแนนสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
• สมาชิกบัตรสามารถตรวจสอบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฟลายเออร์โบนัส  (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.30 น.) ที่หมายเลข 1771 เลือกกด 2 หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส ได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus 
• บริษัท ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักเท่านั้น 
• บริษัทฯ และสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกบัตรฯ ทราบล่วงหน้า 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร