โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

AirAsia

บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรี เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ผ่าน www.airasia.com เท่านั้น

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท*/เดือนเมื่อซื้อบัตรโดยสาร สายการบินแอร์แอเชียและแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท*/เดือน
 
ยอดใช้จ่าย/ เซลส์สลิป เครดิตเงินคืน/เดือน
 6,000 - 9,999 200
 10,000 - 49,999  400
 50,000 บาทขึ้นไป 2,500
 
(จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 7,500 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ )
SMS ลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนเข้าร่วมรายการ: พิมพ์ AIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตกรุงศรี 16 หลัก ส่งมาที่ 081-927-9999  (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 
 
access_time 1 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
 
 
*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครติต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป คือ ใช้จ่ายตั้งแต่ 6,000 บาท/เซลส์สลิป ถึง 9,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 200 บาท, ใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาท/เซลส์สลิป ถึง 49,999 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท, ใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาท/เซลส์สลิปขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท  จำกัดเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และ 7,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 
ยอดใช้จ่าย/ เซลส์สลิป เครดิตเงินคืน
 6,000 - 9,999 200
 10,000 - 49,999  400
 50,000 up 2,500
 
 • สำหรับการรับเครดิตเงินคืนจะนับเป็นช่วงเวลาส่งเสริมการขายโดยช่วงที่ 1 จะนับตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มี.ค.62 ช่วงที่ 2 จะนับตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย.62 และช่วงที่ 3 นับตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พ.ค.62
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือลงทะเบียนฟรีผ่านแอพ UCHOOSE โดย ลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อนทำรายการ โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ สมาชิกบัตรต้องได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการจึงจะถือว่าการลงทะเบียนถูกต้องและมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการ โดยบริษัทจะเริ่มคำนวณยอดการใช้จ่ายสะสมให้หลังจากลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้นและยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์
 • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ทำรายการ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก และจะเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของสมาชิกบัตรในรอบถัดไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข  ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
 • สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน หากมีการยกเลิกหรือปฏิเสธยอดใช้จ่ายจากสมาชิกบัตรในภายหลัง
 • บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบและกำหนดข้อจำกัดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารที่จำหน่าย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายบัตรโดยสารโดยตรง กรุณาศึกษารายละเอียดก่อนชำระเงิน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท กรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร