โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Air Asia

phonelink_ring Uchoose หรือ SMS ลงทะเบียน ก่อนทำรายการ ครั้งแรกครั้งเดียว และรอรับข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ พิมพ์ AIR (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักส่งมาที่ 081-927-9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
บัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับคะแนนสะสมรวมสูงสุด 11 เท่า*

เมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เท่านั้น
ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม*
(คะแนนสะสมปกติ+คะแนนสะสมพิเศษ)
  5,000 - 19,999  บาท 5 เท่า
20,000 - 59,999 บาท 7 เท่า
60,000 บาทขึ้นไป 11 เท่า
 (จำกัดรับคะแนนสะสมรวมสูงสุด 55,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน)

จองเลย

 
access_time 1 มิ.ย. 62 – 31 ส.ค. 62
 
 
*เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครติต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
  • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับยอดรูดเต็มจำนวน เท่านั้น โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป คือ ใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 – 19,999 บาท/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม 5 เท่า, ใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000-59,999 บาท/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม 7 เท่า, ใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม 11 เท่า จำกัดคะแนนสะสมรวมสูงสุด 55,000 คะแนน/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน (คะแนนดังกล่าวคือคะแนนปกติ+คะแนนพิเศษแล้ว)
  • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมเฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนผ่าน SMS หรือ UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ
  • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่และเวลาที่ท่านลงทะเบียนสำเร็จ โดยได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ และยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์ รวมถึงการซื้อบัตรโดยสารโดยตรงสายการบินแอร์เอเชียและรวมทุกช่องทางทั้ง Online ผ่าน Website จากสายการบินแอร์เอเชีย และ จาก Counter สายการบินเท่านั้น บริษัทฯ จะคืนคะแนนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ทำรายการ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก และจะคืนคะแนนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น โดยคะแนนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีของสมาชิกบัตรในรอบถัดไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข  ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการคืนคะแนนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร