โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สิทธิประโยชน์เพื่อสุขภาพ

บัตรเครดิต กรุงศรี เอไอเอ AIA
 
โปรโมชั่นโรงพยาบาลประจำปี 2562 จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) ส่วนลด 10% ค่าห้องผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ แล็ปพิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ ทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมสำหรับเด็ก

แพ็คเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
● ชุดตรวจสุขภาพ Executive Male Check-up ราคา 15,700 บาท จากราคาปกติ 36,218 บาท
● ชุดตรวจสุขภาพ Executive Female Check-up
ราคา 21,000 บาท จากราคาปกติ 44,735 บาท

เงื่อนไข
● กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วัน
● โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
● บริษัทบัตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประกาใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
● ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
กรุงเทพฯ 1719
เครือโรงพยาบาลสมิติเวช ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน  ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
ส่วนลด 50% ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะค่ารถขาเข้า (กรณีเข้าพักผู้ป่วยใน) เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายา เครื่องมือพิเศษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้บริการ
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 0 2022 2222
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 0 2022 2222
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่า ทาวน์ 0 2118 7888
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ส่วนลด 10% ค่าห้อง ยกเว้น ห้อง ICU/CCU/NICU
ส่วนลด 10% ค่ายา ยกเว้น วัคซีน และหมวดยาพิเศษ
ส่วนลด 15% ค่าขูดหินปูน
ส่วนลด 10% ค่าทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเด็ก
ชลบุรี 038 259 999
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 10% ค่ายา ยกเว้นยาพิเศษ
ภูเก็ต 076 254 425 
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ส่วนลด 5% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
ส่วนลด 5% ค่าเวชภัณฑ์
ส่วนลด 5% ค่าบริการทันตกรรม ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์ และจัดฟัน
นครราชสีมา 044 429 999
โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นค่าห้อง ICU)
ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่ายาพิเศษเฉพาะราย)
ตราด 039 552 777
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่  แพ็จเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
โปรแกรมตรวจสุขภาพ 17 รายการ Year of Prosperity : Diamond package ราคา 2,019 บาท


เงื่อนไข
● สามารถรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
● กรณียกเว้นการตรวจบางรายการ โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเต็มจำนวนตามราคาเหมาจ่าย
● กรุณาทำนัดตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วัน โทร. 052-089817 (08.00 – 16.00 น.) หรือ 1719 ( 24 ชม.)
● สถานที่เข้ารับการบริการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ชั้น 1 เท่านั้น
● โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
● บริษัทบัตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประกาใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
● ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
เชียงใหม่ 052 089 888
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร • ส่วนลด 10% ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร
• ส่วนลด 10% ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ไม่รวมค่ายาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, วัคซีน
อุดรธานี 042 343 111
โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน ส่วนลด 5% ค่ายา (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) *ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์ และรายการเหมาจ่าย
ส่วนลด 5% ค่าห้องพัก ผู้ป่วยใน *ยกเว้นค่าบริการพยาบาล ค่าบริการรพ. และค่าอาหาร
ส่วนลด 5% ค่าปฎิบัติการ Lab/X-Ray (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก) *ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์ และรายการเหมาจ่าย
ส่วนลด 5% ค่าทันตกรรม 5 รายการ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก และทันตกรรมเด็ก ยกเว้น ค่าแทพย์ ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ ค่าเวชภัณฑ์ และรายการเหมาจ่าย
ประจวบคีรีขันธ์ 032-616-800
โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี ส่วนลด 10% ค่ายา ยกเว้นยาพิเศษ (สำหรับผู้ป่วยนอก OPD)
ส่วนลด 10% ค่ายา และค่าห้อง ยกเว้นยาพิเศษ, ค่าห้อง ICU และค่าห้อง IMCU (สำหรับผู้ป่วยใน IPD)
จันทบุรี 039-319-888
เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง และค่ายา (ตามรายการที่โรงพยาบาลกำหนด) กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน  02-271-7000
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 02-514-4140-9
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต 02-571-8111
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 02-818-9000
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 02-363-200
เครือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ส่วนลด 5% ค่าห้อง
ส่วนลด 5% ค่ายา
ส่วนลด 5% ค่าเอกซเรย์
ส่วนลด 5% ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัตรการ Lab ที่ทำในโรงพยาบาล
ยกเว้นค่ายาพิเศษ ค่าเอกซเรย์พิเศษ ค่าตรวจ (Lab) พิเศษ ทันตกรรม รายการเหมาจ่ายทุกรายการ ค่าแพทย์ ค่าบริการ
  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ 0 2316 951-2, 0 2316 8345-9, 0 2316 1698
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2 คลินิกเวชกรรม 0 2753 2876-7
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล 0 2033 2900
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 0 2705 1170-4, 0 2315 1868, 0 2315 1870
คลินิคเวชกรรมจุฬารัตน์ 7 0 2328 7653, 0 239 1559-60
คลินิคเวชกรรมจุฬารัตน์ 8 0 2326 7104, 0 2326 7993-4
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 0 2738 9900-7
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 038 500 300-99
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 12 เกตเวย์ 038 575 134-6
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ 092 461 178, 037 218 654-56
โรงพยาบาลจุฬาคัน์ ชลเวช 038 284 355
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 038 860 890, 038 861 408
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 038 860 890, 038 861 408
โปรแกรมคัดกรองมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปากมดลูกระดับดีเอ็นเอ Digital mammogram with breast ultrasound and Thin prep plus HPV DNA
ราคา 4,900 บาท (จากปกติ 6,829 บำท) พร้อมรับ กระเป๋าอเนกประสงค์

เงื่อนไข
● สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น
● ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
● กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1  วัน
● โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
● บริษัทบัตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประกาใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
● ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์เนชั่นแนล  โทร. 0 2033 2900 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต   โทร. 0 2738 9900-7
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์   โทร. 038 500 300-99
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศน์ ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 10% ค่ายา 
นนทบุรี 0 2594 0067
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง
ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา
กรุงเทพฯ 02-804-8959
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 10% ค่ายา
ส่วนลด 10% ค่าทันตกรรม
ส่วนลด 10% ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 
ฉะเชิงเทรา 038 812 702 - 19
โรงพยาบาลเวิล์ดเมดิคอล  ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 10% ค่ายา 
กรุงเทพฯ 0 2836 9999
โรงพยาบาลคามิลเลียน ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี กรุงเทพฯ 02-185-1444
โรงพยาบาลเจ้าพระยา ส่วนลด 10% (10 รายการตามระเบียบโรงพยาบาล) ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
ส่วนลด 5% รายการตรวจสุขภาพโปรแกรมหลัก
กรุงเทพฯ 02-434-1111
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ) ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
ส่วนลด 10% ค่าห้อง (เฉพาะค่าห้องรวมอาหารไม่รวมค่าการพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ)
กรุงเทพฯ 02-625-9000
โรงพยาบาลธนบุรี ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นคมีบำบัด) กรุงเทพฯ 02-487-20000
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา, ค่าห้อง กรุงเทพฯ 02-838-5555
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา, ค่าห้อง และค่าอาหาร (สำหรับผู้ป่วยใน IPD)
ส่วนลด 5% สำหรับบริการทางทันตกรรม ประเภทอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
ยกเว้นค่าตรวจพิเศษ ค่าแพทย์ ค่ายา รายการพิเศษ ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์เทียม ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ ค่าบริการรถฉุกเฉิน และค่าบริการโรงพยาบาล
กรุงเทพฯ 02-998-9888
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา, ค่าห้อง และค่าอาหาร (สำหรับผู้ป่วยใน IPD)
ส่วนลด 5% สำหรับบริการทางทันตกรรม ประเภทอุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และเคลือบฟลูออไรด์
ยกเว้นค่าตรวจพิเศษ ค่าแพทย์ ค่ายา รายการพิเศษ ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์เทียม ค่าพยาบาลเฝ้าไข้ ค่าบริการรถฉุกเฉิน และค่าบริการโรงพยาบาล
กรุงเทพฯ 02-998-9888
โรงพยาบาลพระรามเก้า ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นห้อง CCU, ICU)
ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
• สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรม BOTOX USA
ราคา 14,900 บาท (จากราคา 16,331.30 บาท)
• สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรม Eye Lid Spa
ราคา 1,200 บาท
• สิทธิพิเศษสำหรับโปรแกรมยกกระชับหน้า Thermage ราคา 49,000 บาท
กรุงเทพฯ 02-202-9999
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ส่วนลด 10% ค่าห้อง, ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
ส่วนลด 10% ทันตกรรม ขูด อุด ถอน
• โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ
กรุงเทพฯ 02-877-1111
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ส่วนลด 10% เฉพาะค่าห้อง ค่ายา กรุงเทพฯ 02-769-2000
โรงพยาบาลนครธน ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง และค่ายา กรุงเทพฯ 02-450-9999
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ส่วนลด 5% สำหรับค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ) กรุงเทพฯ 02-361-2727
โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ส่วนลด 10% ค่าห้อง
ส่วนลด 10% ค่าตรวจทางห้องปฏิบัตรการ
ส่วนลด 10% ค่าเอกซเรย์ธรรมดา ยกเว้น CT, MRI, ULTRASOUND และเอกซเรย์พิเศษ
ส่วนลด 10% ค่าตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
เชียงใหม่ 053 999 777
 

เงื่อนไขในการใช้สิทธิพิเศษเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนใช้บริการ

โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร