โปรโมชั่น ท่องเที่ยว :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

MIDA Hotels & Resort

บัตรเครดิต กรุงศรี โรงแรม Mida
*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
*ข้อกำหนดและเงื่อนไข : • สิทธิพิเศษเมื่อชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี  ทุกประเภท เท่านั้น • กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วันและชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับทางโรงแรม • การเข้าพักวันศุกร์ วันเสาร์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือเทศกาลต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของแต่ละโรงแรม • โรงแรมจะสงวนสิทธ์การรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องที่ว่างในขณะนั้น • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการ
ส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ และการเข้าพักเป็นหมู่คณะ • เงื่อนไขการเข้าพักและหรือ/หรือใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด • บริษัทฯ ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด • สมาชิกบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
• สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร